Switch to: uk
28 June 2017 13:20PM

โรงงานเร่งปรับตัวรับแรงงานขาด

04 May 16 ,  thairath
  • 0

อุตสาหกรรมสิ่งทอเหลือแรงงานในระบบ 1.2 แสนคนจากเดิม 2 แสนคน ส่วนอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มเหลือ 4 แสนคน จาก 8 แสนคน

 

คุณสมศักดิ์ ศรีสุภรวาณิชย์ เจ้าของโรงงาน หจก. สุรัตนพัฒการทอ ยอมรับว่าแรงงานไทยทำงานเฉลี่ยในโรงงานสองปี จากนั้นมองหาอุตสาหกรรมอื่นที่มีรายได้สูงขึ้น