Switch to: uk
29 May 2017 23:19PM

วิธีที่นักวิทยาศาสตร์ใช้เก็บใยแมงมุม

11 Nov 15 ,  Oxford Silk Group
  • 0
วิดีโอสั้นๆ แสดงให้เห็นถึงการเก็บใยแมงมุมของนักวิทยาศาสตร์จาก Oxford Silk Group ที่กำลังเก็บใยแมงมุมจากแมงมุมใยทอง (Golden Orb Weaver) จีนัส Nephila สปีชีส์ N. edulis

วิดีโอสั้นๆ แสดงให้เห็นถึงการเก็บใยแมงมุมของนักวิทยาศาสตร์จาก Oxford Silk Group ที่กำลังเก็บใยแมงมุมจากแมงมุมใยทอง (Golden Orb Weaver) จีนัส Nephila สปีชีส์ N. edulis

 

นักวิทยาศาสตร์มีกระบวนการเก็บใยแมงมุมที่ละเอียดอ่อน ซึ่งพวกเขาสามารถเก็บได้ถึง 80 เมตร (262 ฟุต) เส้นใยที่เห็นในวิดีโอเป็นเส้นใยชนิด dragline ได้จากต่อม Major Ampullate ซึ่งเป็นต่อมที่ผลิตเส้นใยหลักไว้สำหรับเพื่อรับแรง เดิน และปล่อยตัวจากที่สูง ซึ่งเหนียวมากๆ และต่อม Minor Ampullate จะเป็นต่อมที่ผลิตเส้นใยชั่วคราวที่แมงมุมใช้เดินขณะสร้างใยหลัก (เสมือนนั่งร้านชั่วคราวของแมงมุมนั่นแหละ)ใยแมงมุมที่มีความแข็งแรง เหนียว และทนทานนี้สามารถนำไปใช้ในการทอผ้าและตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าได้อย่างประณีตและสวยงาม ไม่ต้องกังวลไป วิดีโอนี้ไม่ได้ทำอันตรายแก่พวกมัน เพียงแต่มันจะรู้สึกผ่อนคลายจากการได้รับคาร์บอนไดออกไซด์และถูกยึดไว้ด้วยเข็มหมุดก็เท่านั้น แต่ไม่เป็นอันตรายต่อมัน