Switch to: uk
29 June 2017 06:40AM

โรงงานเร่งปรับตัวรับแรงงานขาด

04 May 16 ,  Video
 • 0
 • star
 • star
 • star
 • star
 • star

อุตสาหกรรมสิ่งทอเหลือแรงงานในระบบ 1.2 แสนคนจากเดิม 2 แสนคน ส่วนอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มเหลือ 4 แสนคน จาก 8 แสนคน   คุณสมศักดิ์ ศรีสุภรวาณิชย์ เจ้าของโรงงาน หจก. สุรัตนพัฒการทอ ยอมรับว่าแรงงานไทยทำงานเฉลี่ยในโรงงานสองปี จากนั้นมองหาอุตสาหกรรมอื่นที่มีรายได้สูงขึ้น

Video
 • 4 ยุทธศาสตร์สิ่งทอไทยสู่ความเข้มแข็ง (1)

  22 Oct 10 ,  Video
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

  จากรายการ “คิดลึก คิดไกล ไปกับหอการค้า” โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

   

  ผอ. สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เผย 4 ยุทธศาสตร์ที่จะพาอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยสู่ความเข้มแข็ง

 • อนาคต SMEs สิ่งทอไทย (1)

  19 Oct 10 ,  Video
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

  จากรายการ “คิดลึก คิดไกล ไปกับหอการค้า” โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

  ธุรกิจค้าปลีกยังรุ่ง ปีหน้ามีการลงุทนกว่าหมื่นล้านบาท เพื่อขยายสถานที่รองรับ SMEs หน้าใหม่

 • อนาคต SMEs สิ่งทอไทย (2)

  19 Oct 10 ,  Video
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

  จากรายการ “คิดลึก คิดไกล ไปกับหอการค้า” โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

   

  ธุรกิจค้าปลีกยังรุ่ง ปีหน้ามีการลงุทนกว่าหมื่นล้านบาท เพื่อขยายสถานที่รองรับ SMEs หน้าใหม่

 • โอกาสสิ่งทอไทยในตลาดอาเซียน (1)

  14 Oct 10 ,  Video
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

  จากรายการ “คิดลึก คิดไกล ไปกับหอการค้า” โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

  โครงสร้างสิ่งทอไทยที่แข็งแรงกว่าประเทศอื่นในอาเซียน รวมทั้งประโยชน์จากข้อตกลง AFTA ไทยจึงมีภาษีที่จะขยายตลาดสิ่งทอเข้าไปในอาเซียนมากกว่าประเทศอื่น

 • อุตสาหกรรมสิ่งทอไทยในอาเซียน(2)

  14 Oct 10 ,  Video
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

  จากรายการ “คิดลึก คิดไกล ไปกับหอการค้า” โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

   

  ผ้าผืนไทยมีโอกาสเติบโตในตลาดอาเซียน แต่ผู้ผลิตเครื่องนุ่งห่มรวมทั้งผู้ผลิตผ้าไหมควรย้ายฐานการผลิตไปในอาเซียนเพื่อใช้ประโยชน์การค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ทำให้ต้นทุนต่ำแข่งขันได้

 • โอกาสสิ่งทอไทยในตลาดอาเซียน (2)

  14 Oct 10 ,  Video
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

  จากรายการ “คิดลึก คิดไกล ไปกับหอการค้า” โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

   

  โครงสร้างสิ่งทอไทยที่แข็งแรงกว่าประเทศอื่นในอาเซียน รวมทั้งประโยชน์จากข้อตกลง AFTA ไทยจึงมีภาษีที่จะขยายตลาดสิ่งทอเข้าไปในอาเซียนมากกว่าประเทศอื่น

 • อุตสาหกรรมสิ่งทอไทยในอาเซียน(1)

  14 Oct 10 ,  Video
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

  จากรายการ “คิดลึก คิดไกล ไปกับหอการค้า” โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

   

  ผ้าผืนไทยมีโอกาสเติบโตในตลาดอาเซียน แต่ผู้ผลิตเครื่องนุ่งห่มรวมทั้งผู้ผลิตผ้าไหมควรย้ายฐานการผลิตไปในอาเซียนเพื่อใช้ประโยชน์การค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ทำให้ต้นทุนต่ำแข่งขันได้

 • โอกาสสิ่งทอไทย ในความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (2)

  28 Sep 10 ,  Video
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

  จากรายการ “คิดลึก คิดไกล ไปกับหอการค้า” โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

   

  คุณพงษ์ศักดิ์ อัสสกุล รองประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และประธานกิตติคุณสหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทย

 • โอกาสสิ่งทอไทย ในความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (1)

  28 Sep 10 ,  Video
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

  จากรายการ “คิดลึก คิดไกล ไปกับหอการค้า” โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

  คุณพงษ์ศักดิ์ อัสสกุล รองประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และประธานกิตติคุณสหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทย

 • Thai Textile for ASEAN Fashion

  06 Sep 10 ,  Video
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

  นายกสมาคมพ่อค้าผ้าไทย คุณสุชาย พรศิริกุล และ MD บริษัท เคี้ยงฮง