Switch to: uk
30 May 2017 01:06AM

โรงงานเร่งปรับตัวรับแรงงานขาด

04 May 16 ,  Video
 • 0
 • star
 • star
 • star
 • star
 • star

อุตสาหกรรมสิ่งทอเหลือแรงงานในระบบ 1.2 แสนคนจากเดิม 2 แสนคน ส่วนอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มเหลือ 4 แสนคน จาก 8 แสนคน   คุณสมศักดิ์ ศรีสุภรวาณิชย์ เจ้าของโรงงาน หจก. สุรัตนพัฒการทอ ยอมรับว่าแรงงานไทยทำงานเฉลี่ยในโรงงานสองปี จากนั้นมองหาอุตสาหกรรมอื่นที่มีรายได้สูงขึ้น

Video
 • Green Technology CSR ของสิ่งทอไทย(1)

  10 Nov 10 ,  Video
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

  จากรายการ “คิดลึก คิดไกล ไปกับหอการค้า” โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 • Natural Silk ชูผ้าไหมไทย จับกลุ่มผู้ผลิตในและต่างประเทศ

  22 Oct 08 ,  Video
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star
  คุณนวรัตน์ บุญรัตนกรกิจ Managing Director บริษัท Natural Silk จำกัด กล่าวว่าในปีนี้บริษัทฯ หันมาพัฒนาผ้าผืนที่ทำงานเส้นใยไหมมากขึ้น โดยเน้นความสะดวกสบายในการบำรุงรักษา โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่กลุ่มผู้ผลิต และมีสัดส่วนลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ 50:50 บริษัทฯคาดว่าการพัฒนาผ้าไหมในอนาคต จะพัฒนาให้สามารถสวมใส่ในชีวติประจำวันได้ และนำผ้าไหมมาผสมกับเส้นใยชนิดอื่นๆ เช่น คอตตอน ลินิน ไนลอน
 • 2012 Cotton Day Thailand - 6 Home

  28 May 12 ,  Video
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

  The 2012 Cotton Day Thailand Fashion Show comes in 6 parts... (1) Men (2) Women (3) Men & Boys (4) Kids (5) Underwear & (6) Home Textiles... towels and bedsheets... all made from 100% cotton!

 • ยุทธศาสตร์ผลิตภัณฑ์ใยสังเคราะห์ (1)

  03 Nov 10 ,  Video
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

  จากรายการ “คิดลึก คิดไกล ไปกับหอการค้า” โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

  นายกสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เส้นใยสังเคราะห์

 • การดีไซน์ผ้าลูกไม้...ต้องมองนอกกรอบ

  16 Jul 08 ,  Video
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star
  คุณองอาจ เฉลิมแสงสกุล Product Design บริษัท ไทยทาเคดะเลซ จำกัด แนะผู้ผลิตผ้าลูกไม้ไทยต้องคิดนอกกรอบ เทรนด์ลูกไม้หวนคืนสู่ธรรมชาติกำลังมาแรง...  
 • โอกาสสิ่งทอไทย ในความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (1)

  28 Sep 10 ,  Video
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

  จากรายการ “คิดลึก คิดไกล ไปกับหอการค้า” โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

  คุณพงษ์ศักดิ์ อัสสกุล รองประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และประธานกิตติคุณสหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทย

 • การ์เมนท์ยูนิฟอร์มไทยขอเป็นหนึ่งในอาเชียน

  16 Jul 08 ,  Video
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

  เส้นทางธุรกิจการตัดเย็บยูนิฟอร์มไทยสดใส ตอบรับตลาดแรงงานในประเทศ พร้อมแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้สบายๆ....ความคิดเห็นจาก คุณประยูร เลาหบุญญานุกูล กรรมการบริหาร บริษัท ไหมทอง จำกัด

 • อุตสาหกรรมสิ่งทอไทยในอาเซียน(1)

  14 Oct 10 ,  Video
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

  จากรายการ “คิดลึก คิดไกล ไปกับหอการค้า” โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

   

  ผ้าผืนไทยมีโอกาสเติบโตในตลาดอาเซียน แต่ผู้ผลิตเครื่องนุ่งห่มรวมทั้งผู้ผลิตผ้าไหมควรย้ายฐานการผลิตไปในอาเซียนเพื่อใช้ประโยชน์การค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ทำให้ต้นทุนต่ำแข่งขันได้

 • มุมมองต่อสิ่งทอไทย และสิ่งทอโลก

  18 Jun 09 ,  Video
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star
  มุมมองต่อสิ่งทอไทย และสิ่งทอโลก โดยคุณสำเริง จงดีไพศาล ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มธุรกิจตัวแทนจำหน่าย บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด
 • ยุทธศาสตร์ผลิตภัณฑ์ใยสังเคราะห์ (2)

  03 Nov 10 ,  Video
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

  จากรายการ “คิดลึก คิดไกล ไปกับหอการค้า” โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

  นายกสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เส้นใยสังเคราะห์