Switch to: uk
25 March 2017 08:14AM

48th Hong Kong Fashion Week for Fall/Winter 2017

29 Jan 17 ,  Photo News
 • star
 • star
 • star
 • star
 • star

งานแสดงสินค้าแฟชั่น Hong Kong Fashion Week for Fall/Winter 2017 ครั้งที่ 48 ระหว่างวันที่ 16-19 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์แสดงสินค้า Hong Kong Convention and Exhibition Centre โดย Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) ภายใต้ธีมงาน "Hall of Games" พร้อมเพิ่มโซนใหม่ Fashionable Sportswear และ Denim & Casual Wear ได้ต้อนรับผู้เข้าชมกว่า 15,000 คนจาก 77 ประเทศทั่วโลกเข้าเยี่ยมชม เลือกหาซัพพลายเออร์ และเจรจาธุรกิจภายในงาน  

Photo News
 • ระดมความเห็นการพัฒนาผ้าทอมือ

  18 Dec 12 ,  Photo News
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

  คุณพิมพาพรรณ ชาญศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ และคุณสุทธินีย์  พู่ผกา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ร่วมการประชุมระดมความเห็นการพัฒนาผ้าทอมือ เพื่อส่งเสริมการตลาดต่างประเทศ  ภายใต้โครงการ พัฒนาสิ่งทอศิลปาชีพเพื่อส่งเสริมการตลาดต่างประเทศ วันที่ 12 ธันวาคม 2555 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวชั่น

   

 • Raffles International College เยี่ยมชม THTI

  18 Dec 12 ,  Photo News
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

  สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (THTI) ให้การต้อนรับ อาจารย์ คณะนักศึกษาจาก Raffles International College และ Miss Thailand World 2011 (น้องจูลี่ พัชริดา รอดคงคา) ในโอกาสเยี่ยมชมและศึกษางาน เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2555 ณ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

 • Value Creation for Thai Textile Industries

  04 Dec 12 ,  Photo News
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

  สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จัดสัมมนาเรื่อง “รังสรรค์คุณค่า...พัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย” (Value Creation for Thai Textile Industries) โดยได้รับเกียรติจาก คุณอาทิตย์ วุฒิคะโร รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน วันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 โรงแรมเซ็นจูรี่ปาร์ค

   

 • เร็วทันใจ แม่นยำ ท้าให้ลองดู

  04 Dec 12 ,  Photo News
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

  โชว์ศักยภาพซอฟต์แวร์ไทย API รุ่นล่าสุด  การันตีความเจ๋ง  เจาะลึกทั่วไทย

 • พิธีมอบใบรับรอง GOTS

  30 Nov 12 ,  Photo News
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

  กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับหอการค้าไทย-อิตาเลียน บริษัท Bioagrico-op จัดงานแถลงข่าวโครงการมาตรฐานหม่อนไหมอินทรีย์และมอบใบรับรองมาตรฐานสิ่งทออินทรีย์ (Global Organic Textile Standard: GOTS) ให้กับผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งทออิทรีย์ที่สหภาพยุโรปให้การรับรองจำนวน 3 ราย ได้แก่ บริษัท จุลไหมไทย จำกัด บริษัท สปัน ซิลค์ เวิลด์ จํากัด และห้างหุ้นส่วนจำกัด เรือนไหมใบหม่อนโดยมีคุณประสานพงศ์ วงศ์ใหญ่ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานมอบใบรับรองวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555

 • OKMD Global Trend Symposium

  18 Oct 12 ,  Photo News
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

  สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) : The Office of Knowledge Management and Development (Public Organization) – OKM จัดประชุม OKMD Global Trend Symposium :The Design Crossover Trends Implication toward 2014 โดยได้รับเกียรติจากคุณนลินี ทวีสิน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน วันที่ 11 ตุลาคม 255 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

   

 • Farewell and Welcome party

  17 Oct 12 ,  Photo News
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

  Teijin Polyester (Thailand) Limited and Teijin (Thiland) Limited จัดงานเลี้ยงส่งอำลาประธานคนเก่า Mr. Masaya Endo พร้อมกับต้อนรับประธานคนใหม่ Mr. Toshihide Fukushima วันที่ 8 ตุลาคม 2555 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี

 • การวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอชุมชน

  10 Oct 12 ,  Photo News
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

  คุณพสุ  โลหารชุณ  รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานสัมมนา “การวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอชุมชน สู่อุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรม” (ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทออย่างครบวงจร) ร่วมด้วยคุณคุณสุทธินีย์  พู่ผกา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2555 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี่

   

 • สิ่งทอเครืองนุ่งห่มไทย ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  09 Oct 12 ,  Photo News
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

  สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จัดสัมมนาเรื่อง “สิ่งทอเครืองนุ่งห่มไทย ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” (ภายใต้แผนแม่บทการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม โดยมีคุณหทัย อู่ไทย รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นประธาน และได้รับเกียรติจาก Dr. Aung Kyaw Soe, Managing Director, Textile Industries, Ministry of Industry บรรยายพิเศษ “โอกาสและช่องทางการลงทุนสิ่งทอเครื่องนุ่งห่มในพม่า” วันที่ 4  ตุลาคม 2555 โรงแรมสุโกศล

   

 • เปิด“ศูนย์ต้นคิด”

  27 Sep 12 ,  Photo News
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

  มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย (SHARE) ร่วมกับ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)(OKMD) จัดงานเปิดตัว “ศูนย์ต้นคิด กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย” ให้บริการปรึกษา พร้อมแนะนำการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์แก่ผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมสร้างผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการของตลาดต่อยอดความสามารถในการทำธุรกิจ โดยมี ดร.นลินี ทวีสิน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ร่วมด้วย คุณปราโมทย์  วิทยาสุข ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) คุณสุชาติ  จันทรานาคราช ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2555