Switch to: uk
30 May 2017 01:03AM

Intertextile Shanghai Apparel Fabrics - Spring Edition 2017

04 Apr 17 ,  Photo News
 • star
 • star
 • star
 • star
 • star

งานแสดงสินค้า Intertextile Shanghai Apparel Fabrics - Spring Edition 2017 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้า National Exhibition and Convention Center (Shanghai) มีผู้แสดงสินค้า 3,341 รายจาก 26 ประเทศและภูมิภาค และผู้เข้าชมงาน 71,000 คนจาก 103 ประเทศทั่วโลกเลือกชมสินค้าและเจรจาธุรกิจ ซึ่งงานครั้งนี้จัดพร้อมกับงาน Yarn Expo, CHIC and PH Value  

Photo News
 • เทคนิคการตัดเย็บผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสำเร็จรูป

  28 Jan 15 ,  Photo News
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star
  นางสุทธินีย์ พู่ผกา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการตัดเย็บผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสำเร็จรูป ความรู้ด้านคุณภาพมาตรฐานสิ่งทอ Size Specification และการจัดทำ Pattern” ในกิจกรรม การถ่ายทอดองค์ความรู้มาตรฐานผลิตภัณฑ์และการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์  โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องแต่งกายมุสลิมในจังหวัดชายแดนใต้ (ระยะ 3) ปี 2558 โดยมี นายวิวัฒน์ หิรัญพฤกษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และ นางสาวพีรพร พละพลีวัลย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ ร่วมต้อนรับ
  สำหรับองค์ความรู้ในกิจกรรมครั้งนี้บรรยายโดย นางทิพวรรณ พานิชการ ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันฯ สิ่งทอ และ อาจารย์ วันทนา ใจคลาย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน Size Specification  ประกอบไปด้วย ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพสิ่งทอ เทคนิคการสร้างแบบตัดเย็บผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสำเร็จรูป อาทิ วิธีการวัดขนาดสัดส่วนร่างกาย มิติขนาดสัดส่วนรูปร่างมาตรฐานสตรีนานาชาติ รหัสขนาดผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสำเร็จรูปมาตรฐานสตรีนานาชาติ การวัดขนาดสร้างโครงกระโปรง โครงกางเกง โครงเสื้อแม่แบบ สู่การปรับตามรูปแบบแฟชั่น และการตัดเย็บ พร้อมเยี่ยมชมสถาบันฯ โดยมีผู้ประกอบการจาก 5 จังหวัดชายแดนใต้ (สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) รวม 26 กลุ่ม เดินทางเข้าร่วมอบรม ณ ชั้น 3 อาคารศูนย์สร้างสรรค์องค์ความรู้แฟชั่น สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมี สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นหน่วยดำเนินการ

  นางสุทธินีย์ พู่ผกา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการตัดเย็บผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสำเร็จรูป ความรู้ด้านคุณภาพมาตรฐานสิ่งทอ Size Specification และการจัดทำ Pattern” ในกิจกรรม การถ่ายทอดองค์ความรู้มาตรฐานผลิตภัณฑ์และการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์  โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องแต่งกายมุสลิมในจังหวัดชายแดนใต้ (ระยะ 3) ปี 2558 โดยมี นายวิวัฒน์ หิรัญพฤกษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และ นางสาวพีรพร พละพลีวัลย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ ร่วมต้อนรับ

   

  สำหรับองค์ความรู้ในกิจกรรมครั้งนี้บรรยายโดย นางทิพวรรณ พานิชการ ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันฯ สิ่งทอ และ อาจารย์ วันทนา ใจคลาย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน Size Specification  ประกอบไปด้วย ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพสิ่งทอ เทคนิคการสร้างแบบตัดเย็บผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสำเร็จรูป อาทิ วิธีการวัดขนาดสัดส่วนร่างกาย มิติขนาดสัดส่วนรูปร่างมาตรฐานสตรีนานาชาติ รหัสขนาดผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสำเร็จรูปมาตรฐานสตรีนานาชาติ การวัดขนาดสร้างโครงกระโปรง โครงกางเกง โครงเสื้อแม่แบบ สู่การปรับตามรูปแบบแฟชั่น และการตัดเย็บ พร้อมเยี่ยมชมสถาบันฯ โดยมีผู้ประกอบการจาก 5 จังหวัดชายแดนใต้ (สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) รวม 26 กลุ่ม เดินทางเข้าร่วมอบรม ระหว่างวันที่ 26-29 มกราคม 2558 ณ ชั้น 3 อาคารศูนย์สร้างสรรค์องค์ความรู้แฟชั่น สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

   

 • นวัตกรรมผ้า OTOP ไทยปี 58

  24 Dec 14 ,  Photo News
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star
  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดแนวคิด บอกลา OTOP ยุคเก่า เตรียมเปิดฟ้าใหม่ OTOP ไทยยุคใหม่ปี 58 ใส่เทคโนโลยี พร้อมประเดิมโชว์นวัตกรรมใหม่ผ้า OTOP ไทย อาทิ ชุดผ้าไหมไร้ยับ ให้คุณมั่นใจได้ทุกงาน รองเท้าผ้ากันน้ำผ้าเพิ่มกลิ่นหอม ผ้าต้านรังสี UVฯล พร้อมการเสวนา “ประสบการณ์บุกตลาดต่างประเทศและโอกาสการค้าการลงทุน” ในโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายด้วยนวัตกรรม ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายก้าวสู่สากล วันที่ 23 ธันวาคม 2557 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
  นายอาทิตย์ วุฒิคะโร อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
  ผศ.ดร.กรทิพย์ วัชรปัญญาวงศ์ เตชะเมธีกุล หัวหน้าทีมที่ปรึกษาโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายด้วยนวัตกรรม

  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดแนวคิดบอกลา OTOP ยุคเก่า เตรียมเปิดฟ้าใหม่ OTOP ไทยยุคใหม่ปี 58 ใส่เทคโนโลยี พร้อมประเดิมโชว์นวัตกรรมใหม่ผ้า OTOP ไทย อาทิ ชุดผ้าไหมไร้ยับ ให้คุณมั่นใจได้ทุกงาน รองเท้าผ้ากันน้ำผ้าเพิ่มกลิ่นหอม ผ้าต้านรังสี UVฯล พร้อมการเสวนา “ประสบการณ์บุกตลาดต่างประเทศและโอกาสการค้าการลงทุน” ในโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายด้วยนวัตกรรม ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายก้าวสู่สากล โดยได้รับเกียรติจากนายอาทิตย์ วุฒิคะโร อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ผศ.ดร.กรทิพย์ วัชรปัญญาวงศ์ เตชะเมธีกุล หัวหน้าทีมที่ปรึกษาโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายด้วยนวัตกรรม ร่วมงาน วันที่ 23 ธันวาคม 2557 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

   

   

 • Thai Silk Trend Spring/Summer 2016

  18 Dec 14 ,  Photo News
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star
  สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เปิดตัว นิทรรศการผ้าไหมไทยร่วมสมัย (Modern Thai Silk) ระยะที่ 2 กว่า 50 ชิ้นงาน  ที่พัฒนาและวิจัยร่วมกับวัสดุใหม่ อาทิ ใยกัญชง เส้นใยจากพืช (PLA) สร้างสรรค์เป็นผืนผ้าที่ออกแบบให้เข้ากับฤดูกาล Spring/Summer 2016 เตรียมพร้อมเฉิดฉาย สู่เวทีจัดแสดงสิ่งทอและผ้าผืนระดับโลกอีกครั้ง ในงาน Premiere Vision 2015 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ภายในงานได้รับเกียรติจาก นางศิริรัตน์ จิตต์เสรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายประดิษฐ์ รัตนวิจิตราศิลป์ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการผ่ายส่งเสริมเทคโนโลยี พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ งานจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2517 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

  สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เปิดตัว นิทรรศการผ้าไหมไทยร่วมสมัย (Modern Thai Silk) ระยะที่ 2 กว่า 50 ชิ้นงาน  ที่พัฒนาและวิจัยร่วมกับวัสดุใหม่ อาทิ ใยกัญชง เส้นใยจากพืช (PLA) สร้างสรรค์เป็นผืนผ้าที่ออกแบบให้เข้ากับฤดูกาล Spring/Summer 2016 เตรียมพร้อมเฉิดฉาย สู่เวทีจัดแสดงสิ่งทอและผ้าผืนระดับโลกอีกครั้ง ในงาน Premiere Vision 2015 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ภายในงานได้รับเกียรติจาก นางศิริรัตน์ จิตต์เสรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายประดิษฐ์ รัตนวิจิตราศิลป์ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการผ่ายส่งเสริมเทคโนโลยี พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ งานจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2517 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

 • พิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการแฟชั่นไทยสู่เวทีโลก

  02 Dec 14 ,  Photo News
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star
  นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ประธานพิธีเปิด "โครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการแฟชั่น" (Product Design Development Workshop) เข้าร่วมงานแสดงสินค้าแฟชั่น และงานแสดงสินค้าเครื่องหนังปี 2558 ครั้งที่ 33 (BIFF & BIL 2015) เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยในการแข่งขันกับตลาดต่างประเทศ ด้วยการยกระดับการออกแบบสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค และสอดรับกับเทรนด์แฟชั่นโลก และเพิ่มความสามารถในการผลิตสินค้าแฟชั่นรูปแบบใหม่ๆ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ซื้อ โดยมีผู้ประกอบการสนใจมาเข้าร่วมเวิร์คช็อป กว่า 50 ราย พร้อมด้วยการสัมมนา เรื่อง “Color and Fashion Trend 2015/2016 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโนทัย ชลชาติภิญโญ ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ งานดังกล่าวจัดขึ้นวันที่ 1 ธันวาคม 2557 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (ถนนรัชดาภิเษก)

  นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เป็นประธานพิธีเปิด "โครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการแฟชั่น" (Product Design Development Workshop) เข้าร่วมงานแสดงสินค้าแฟชั่น และงานแสดงสินค้าเครื่องหนังปี 2558 ครั้งที่ 33 (BIFF & BIL 2015) เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยในการแข่งขันกับตลาดต่างประเทศ ด้วยการยกระดับการออกแบบสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค และสอดรับกับเทรนด์แฟชั่นโลก และเพิ่มความสามารถในการผลิตสินค้าแฟชั่นรูปแบบใหม่ๆ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ซื้อ โดยมีผู้ประกอบการสนใจมาเข้าร่วมเวิร์คช็อป กว่า 50 ราย พร้อมด้วยการสัมมนา เรื่อง “Color and Fashion Trend 2015/2016 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโนทัย ชลชาติภิญโญ ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ งานดังกล่าวจัดขึ้นวันที่ 1 ธันวาคม 2557 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (ถนนรัชดาภิเษก)

 • การพัฒนาเส้นใยธรรมชาติสู่ผู้นำสิ่งทออาเซียน

  28 Nov 14 ,  Photo News
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star
  นางสุทธินีย์ พู่ผกา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นประธานเปิดการสัมมนา การพัฒนาเส้นใยธรรมชาติสู่ความเป็นผู้นำสิ่งทออาเซียน กิจกรรมภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้วัตถุดิบภาคการเกษตรด้วยการพัฒนาเส้นใยธรรมชาติสู่อุตสาหกรรมสิ่งทอ (ระยะที่ 2 ต้นแบบเส้นใยยาว) ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ ห้องแซฟไฟร์ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ
  โดยมี ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยี สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ นำเสนอ การดำเนินงานโครงการ ฯ ภายใต้แนวคิด "การพัฒนาเส้นใยธรรมชาติสู่อุตสาหกรรมสิ่งทอ" มุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่าด้วย

  นางสุทธินีย์ พู่ผกา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นประธานเปิดการสัมมนา การพัฒนาเส้นใยธรรมชาติสู่ความเป็นผู้นำสิ่งทออาเซียน กิจกรรมภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้วัตถุดิบภาคการเกษตรด้วยการพัฒนาเส้นใยธรรมชาติสู่อุตสาหกรรมสิ่งทอ (ระยะที่ 2 ต้นแบบเส้นใยยาว) ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยมี ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยี สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ นำเสนอการดำเนินงานโครงการ ฯ ภายใต้แนวคิด "การพัฒนาเส้นใยธรรมชาติสู่อุตสาหกรรมสิ่งทอ" มุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่าด้วย วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ

 • สัมมนาเรื่อง Environmental Footprint

  25 Nov 14 ,  Photo News
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star
  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ร่วมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ โชว์ผลสำเร็จอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ห
  ลังประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เพื่อรองรับฉลากฟุตพริ้นท์สิ่งแวดล้อม (Environmental Footprint)

  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ร่วมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จัดสัมมนาเรื่อง "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ฉลากฟุตพริ้นท์สิ่งแวดล้อม (EnvironmentaI Footprint)" พร้อมพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ Environmental Footprint วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค สำหรับ 8 ผลิตภัณฑ์สิ่งทอนำร่องที่ได้จัดทำฉลากฟุตพริ้นท์สิ่งแวดล้อม (Environmental Footprint)ประกอบไปด้วย

   

  1.       ผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในชาย                                   บริษัท แชมป์กบินทร์ จำกัด

   

  2.       ผลิตภัณฑ์เสื้อโปโลกอล์ฟแขนสั้น                     บริษัท แชมป์เอช จำกัด

   

  3.       ผลิตภัณฑ์เสื้อเชิ้ตแขนยาว                               บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

   

  4.       ผลิตภัณฑ์พรมขนแกะทอมือ                              บริษัท บ้านเชียงคาร์เป็ท จำกัด

   

  5.       ผลิตภัณฑ์เสื้อโปโลผ้าฝ้าย                               บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด(มหาชน)

   

  6.       ผลิตภัณฑ์กางเกงยีนส์ขายาว SLIM FIT             บริษัท วีเค การ์เมนท์ จำกัด

   

  7.       ผลิตภัณฑ์ถุงนอน                                            บริษัท เอ้าท์ดอร์อินโนเวชั่น จำกัด

   

  8.       ผลิตภัณฑ์ผ้าผืนพอลิเอสเทอร์หน่วงไฟสำเร็จรูป  บริษัท แอลฟ่าโปรเซสซิ่ง จำกัด

 • Grand Opening Ceremony of TANATEX Chemicals (Thailand)

  21 Nov 14 ,  Photo News
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

  กลุ่มบริษัท ทานาเท็กซ์ เคมีเคิลส์ ผู้วิจัย พัฒนา ผลิต เคมีภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอชั้นนำ มีสำนักงานใหญ่ ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้เลือกประเทศไทยให้เป็นฐานการผลิตเชิงกลยุทธ์ใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในภูมิภาคเอเชีย โดยมีพิธีเปิดโรงงานอย่างเป็นทางการ พร้อมได้รับเกียรติจาก  Mr. Guillaume Teerling, Acting Ambassador and Head of the Economic and Political Department of Netherlands Embassy; Mr. Rainer Tostmann, MD, TANATEX Chemicals (Thailand) Co., Ltd.; Mr. Marco De Koning, CEO, TANATEX Chemicals BV, Netherlands;  Mr. Dick Uitendaal, COO, TANATEX Chemicals BV, Netherlands และ Mr. David R. Nardone, President & CEO, Hemaraj Land and Development Public Company Limited พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีเปิดเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 สำหรับบริษัท ทานาเท็กซ์ เคมีเคิลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอิสเทิร์นซีบอร์ด อ. ปลวกแดง จ. ระยอง

  ซ้ายมือ                   Mr. Guillaume Teerling, Acting Ambassador and Head of the Economic and Political Department of Netherlands Embassy
  Mr. Rainer Tostmann, MD, TANATEX Chemicals (Thailand) Co., Ltd.
  คนกลาง                 Mr. Marco De Koning, CEO, TANATEX Chemicals BV, Netherlands
  คนสูงผอม                     Mr. Dick Uitendaal, COO, TANATEX Chemicals BV, Netherlands

   

  ผูกไทด์ลายแดง        Mr. David R. Nardone, President & CEO, Hemaraj Land and Development Public Company Limitedกลุ่มบริษัท ทานาเท็กซ์ เคมีเคิลส์ ผู้วิจัย พัฒนา ผลิต เคมีภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอชั้นนำ มีสำนักงานใหญ่ ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้เลือกประเทศไทยให้เป็นฐานการผลิตเชิงกลยุทธ์ใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในภูมิภาคเอเชีย  ได้มีพิธีเปิดโรงงานอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 โดยบริษัท ทานาเท็กซ์ เคมีเคิลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอิสเทิร์นซีบอร์ด อ. ปลวกแดง จ. ระยอง

   

   

   

   

   

   

 • Fashion Fabric Network 2014

  20 Nov 14 ,  Photo News
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star
  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ผนึกกำลังยกระดับอุตสาหกรรมผ้าไทย เพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมแฟชั่น สู่เป้าหมายประเทศชั้นนำของโลกด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอครบวงจร
  พร้อมจัดงาน “แฟชั่น แฟบริค เน็ตเวิร์ก 2014” (Fashion Fabric Network 2014) งานแสดงผ้าผืนครั้งแรกในประเทศไทย ภายใต้โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย หวังเทียบชั้นงานแสดงผ้าผืนระดับโลก พรีเมียร์ วิช๊อง (Premiere Vision) ของฝรั่งเศส เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตผ้าผืนให้เชื่อมโยงความต้องการของผู้ผลิตเสื้อผ้าแฟชั่นแบรนด์ชั้นนำในประเทศได้ โดยไม่ต้องนำเข้าผ้าผืนจากต่างประเทศ ตั้งเป้ายกระดับอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยสู่ศูนย์รวมการออกแบบแฟชั่นของอาเซียน โดยงานดังกล่าว ประกอบด้วย กิจกรรมต่างๆ ได้แก่ โซนจัดแสดงผ้าผืนของผู้เข้าร่วมโครงการ  โซนนิทรรศการผ้าผืนสำหรับ Autumn 2015 / Winter 2016 โซนสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับเทรนด์แฟชั่น และโซน เจรจาธุรกิจ โดยมีแบรนด์แฟชั่นชั้นนำเข้าร่วมงานจำนวนมาก อาทิ ดีเอพีพี (DA+PP) เกรย์ฮาว (Greyhound) อิชชู(Issue) ยัสปาล (Jaspal) บลู คอนเนอร์ ซึ่งคาดว่างานดังกล่าวจะสามารถสร้างภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยให้ทั่วโลกทราบว่าประเทศไทยสามารถผลิตได้ครบวงจรและสนองต่อความต้องการลูกค้าได้ครบถ้วน โดยงานจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ถึง 21 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องแกลอรี่ 2 ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (Thailand Creative & Design Center - TCDC)

  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ผนึกกำลังยกระดับอุตสาหกรรมผ้าไทย จัดงาน “แฟชั่น แฟบริค เน็ตเวิร์ก 2014” (Fashion Fabric Network 2014) งานแสดงผ้าผืน ภายใต้โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตผ้าผืนให้เชื่อมโยงความต้องการของผู้ผลิตเสื้อผ้าแฟชั่นแบรนด์ชั้นนำในประเทศได้ โดยไม่ต้องนำเข้าผ้าผืนจากต่างประเทศ ตั้งเป้ายกระดับอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยสู่ศูนย์รวมการออกแบบแฟชั่นของอาเซียน โดยงานดังกล่าว ประกอบด้วย กิจกรรมต่างๆ ได้แก่ โซนจัดแสดงผ้าผืนของผู้เข้าร่วมโครงการ โซนนิทรรศการผ้าผืนสำหรับ Autumn 2015 / Winter 2016 โซนสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับเทรนด์แฟชั่น และโซน เจรจาธุรกิจ โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 21 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องแกลอรี่ 2 ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (Thailand Creative & Design Center - TCDC)

 • อุตสาหกรรมไทย..ผู้นำในอาเซียน

  06 Nov 14 ,  Photo News
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star
  ภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดงานเสวนาเพื่อสื่อมวลชน ประจำปี 2557 ภายใต้การเสวนาหัวข้อ “อุตสาหกรรมไทย...ผู้นำในอาเซียน” เพื่อให้ได้รับข้อมูลด้านเศรษฐกิจ – อุตสาหกรรม
  ที่เป็นประโยชน์ ชัดเจน โดยมีนายสุพันธุ์  มงคลสุธี  ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ปาฐกถา “อุตสาหกรรมไทย...ผู้นำในอาเซียน
  ทันต่อเหตุการณ์ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557  โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดงานเสวนาเพื่อสื่อมวลชน ประจำปี 2557 ภายใต้การเสวนาหัวข้อ “อุตสาหกรรมไทย...ผู้นำในอาเซียน” เพื่อให้ได้รับข้อมูลด้านเศรษฐกิจ – อุตสาหกรรม ที่เป็นประโยชน์ ชัดเจน โดยมีนายสุพันธุ์  มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ปาฐกถา “อุตสาหกรรมไทย...ผู้นำในอาเซียน และการเสวนา “อุตสาหกรรมไทย...ผู้นำในอาเซียน” จากรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายเจน นำชัยศิริ นายสุชาติ  จันทรานาคราช นายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล และนายวัลลภ วิตนากร วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557  โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

 • Robinson I Go Jeans 2014

  29 Oct 14 ,  Photo News
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star
  มร.เจอร์ลาร์จด เมคเกิร์ก ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายบริหารสินค้า คุณกาญจนวรรณ  ลายลักษณ์ศิริ  ผู้อำนวยการกองโฆษณา ประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ  บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)  และ คุณจิตตินันท์ หวั่งหลี รองกรรมการผู้จัดการสายพัฒนาธุรกิจและด้านการตลาด ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต  ร่วมเปิดรันเวย์ยีนส์ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยกับ Robinson I Go Jeans 2014 (โรบินสัน ไอ โก ยีนส์2014) ภายใต้คอนเซ็ปต์  Holiday Lover (ฮอลิเดย์เลิฟเวอร์) ทริปไหนๆ ก็มันส์ไปกับยีนส์ ร่วมด้วยนักแสดงวัยรุ่น ชื่อดัง ต่อ- ธนภพ  ลีรัตนขจร , มาร์ช จุฑาวุฒิ ภัทรกำพล, จี๊ด แสงทอง พร้อมด้วย ตือ – สมบัษร ถิระสาโรช  กูรูผู้คร่ำหวอดในวงการแฟชั่นและไลฟสไตล์  ณ ลานคัทส์คาร์ต้า ชั้น 1 ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต  วันที่ 24 ตุลาคม 2557

  มร.เจอร์ลาร์จด เมคเกิร์ก ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายบริหารสินค้า คุณกาญจนวรรณ  ลายลักษณ์ศิริ  ผู้อำนวยการกองโฆษณา ประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ  บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)  และ คุณจิตตินันท์ หวั่งหลี รองกรรมการผู้จัดการสายพัฒนาธุรกิจและด้านการตลาด ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต  ร่วมเปิดรันเวย์ยีนส์ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยกับ Robinson I Go Jeans 2014 (โรบินสัน ไอ โก ยีนส์2014) ภายใต้คอนเซ็ปต์  Holiday Lover (ฮอลิเดย์เลิฟเวอร์) ทริปไหนๆ ก็มันส์ไปกับยีนส์ ร่วมด้วยนักแสดงวัยรุ่น ชื่อดัง ต่อ- ธนภพ  ลีรัตนขจร , มาร์ช จุฑาวุฒิ ภัทรกำพล, จี๊ด แสงทอง พร้อมด้วย ตือ – สมบัษร ถิระสาโรช  กูรูผู้คร่ำหวอดในวงการแฟชั่นและไลฟสไตล์  ณ ลานคัทส์คาร์ต้า ชั้น 1 ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต  วันที่ 24 ตุลาคม 2557