Switch to: uk
23 June 2017 21:48PM
24 Mar 11

ธุรกิจอสังหาฯ และธุรกิจประกันชีวิตยักษ์ใหญ่ของจีนเร่งบุกตลาดผู้สูงอายุ มองไกลช่วง 5-10 ปีข้างหน้า

Written by thaibizchina.com
Rate this item
(0 votes)

หนังสือพิมพ์ Oreintal Morning Post ของจีน รายงานว่า เมื่อปลายเดือนธ.ค. 2553 กลุ่มธุรกิจว่านเคอ (Wanke) บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของจีนประกาศบุกตลาดอสังหาริมทรัพย์เพื่อผู้สูงอายุ ทำให้บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายอื่นๆ ในจีน หันมาสนใจตลาดนี้ โดยได้เริ่มก้าวแรกในการสำรวจวิจัยตลาดแล้ว

 

นายเหมา ต้าชิ่ง รองประธานกลุ่มธุรกิจว่านเคอและผู้จัดการใหญ่บริษัทว่านเคอ กรุงปักกิ่ง เปิดเผยวิสัยทัศน์ของบริษัทในการตัดสินใจบุกตลาดอสังหาริมทรัพย์เพื่อผู้สูงอายุว่า ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในจีนในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 5 ปี ฉบับที่ 12 (ปีค.ศ. 2011-2015) ยังมีแนวโน้มเติบโตดี แต่เมื่อถึงแผนฯ ฉบับที่ 14 หรือในอีกช่วง 10-15 ปีข้างหน้า โครงสร้างประชากรของจีนจะเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ และการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยจะต้องปรับเปลี่ยนไปมาก ทั้งนี้ หากในช่วง 10 ปี นับจากนี้ บริษัทยังคงตำแหน่งผู้นำในตลาดนี้อยู่ คิดว่าธุรกิจคงไม่ได้พึ่งพารูปแบบธุรกิจเชิงอุตสาหกรรมที่เน้นปริมาณดังที่เป็นอยู่ในขณะนี้เท่านั้น โดยยุทธศาสตร์ที่สำคัญในระยะต่อไปของบริษัทคือ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อผู้สูงอายุ ซึ่งขณะนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานที่ปักกิ่งและเซี่ยงไฮ้เริ่มสำรวจโมเดลธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์เพื่อผู้สูงอายุแล้ว ซึ่งในช่วงแรกจะยังไม่คำนึงถึงเรื่องผลกำไรเป็นหลัก

 

วิสัยทัศน์ต่อธุรกิจนี้ในอนาคตและความเคลื่อนไหวดังกล่าวของว่านเคอกระตุ้นให้บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายอื่นๆ ของจีน อาทิ โส่วช่วง (Shouchuang) เป่าลี่ (Baoli) และหัวยุ่น (Huarun) เป็นต้น รวมถึงบริษัทประกันชีวิตรายใหญ่อย่าง ไท่คัง (Taikang Insurance) และ ไชน่า ไลฟ์ (China Life Insurance) ก้าวเข้าสู่ตลาดอสังหาริมทรัพย์เพื่อผู้สูงอายุด้วย

 

นายหู ไจ้ซิน รองผู้จัดการใหญ่บริษัทเป่าลี่ เปิดเผยว่า ปัจจุบันบริษัทกำลังศึกษาข้อมูลในธุรกิจนี้อยู่ โดยตนเห็นว่า ตลาดอสังหาริมทรัพย์เพื่อผู้สูงอายุเป็นตลาดที่ใหญ่มากในอนาคต และบริษัทก็ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาตลาดส่วนนี้มาก รวมถึงได้มีการกำหนดให้อสังหาริมทรัพย์เพื่อตลาดท่องเที่ยว และตลาดผู้สูงอายุ ซึ่งถือเป็นธุรกิจที่ความเสี่ยงต่ำเป็นยุทธศาสตร์ทำกำไรใหม่ของบริษัทในระยะต่อไป

 

นอกจากนี้ บริษัททรัสต์บริดจ์ พาร์ตเนอร์ส (Trust Bridge Partners) บริษัทลงทุนในธุรกิจที่มีความเสี่ยงระหว่างประเทศของจีนก็ได้ประกาศลงทุนเป็นมูลค่าถึง 100 ล้านหยวน ร่วมกับบริษัทชินเหอหยวนของจีนในธุรกิจบริการผู้สูงอายุแล้ว โดยบริษัทดังกล่าวเปิดเผยว่า แม้ปัจจุบันธุรกิจเกี่ยวกับผู้สูงอายุในจีนจะยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนา แต่เชื่อว่าจะเป็นที่ต้องการในสังคมจีนอย่างมากตามสภาพสังคมจีนที่กำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว โดยคาดการณ์ว่า ในช่วง 5 ปีนับจากนี้ ธุรกิจบริการผู้สูงอายุจะเข้าสู่ช่วงติดปีกพัฒนา เนื่องจากเป็นยุคที่คนจีนรุ่นแรกหลังจากใช้นโยบาย “ลูกคนเดียว” จะเข้าสู่วัยเกษียณอายุ

 

หากนับตามบรรทัดฐานที่ WHO กำหนดไว้ว่า ประเทศที่มีประชากรอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปเป็นจำนวนมากกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนประชากรทั้งหมด จัดว่าเป็นสังคมวัยสูงอายุแล้ว ประเทศจีนก็กำลังก้าวเข้าสู่สังคมวัยสูงอายุในอัตราที่รวดเร็ว โดย ณ สิ้นปี 2552 ประชากรอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปของจีนมีจำนวน 167 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 12.79 ของประชากรทั้งประเทศ เพิ่มขึ้นจากปี 2551 ถึง 7.25 ล้านคน ซึ่งสมาคมธุรกิจผู้สูงอายุของจีนคาดว่า เมื่อถึงปี 2555 ประชากรผู้สูงอายุของจีนจะมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 13 ของประชากรทั้งหมด และจะเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 30 เมื่อถึงปี 2563 ขณะที่ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสวัสดิการสังคมจีนกล่าวว่า ตัวเลขที่แท้จริงจะสูงกว่าตัวเลขจากทางการข้างต้นด้วย โดยประชากรอายุตั้งแต่ 1-18 ปีจะลดลงเหลือเป็นสัดส่วนเพียง 1 ใน 4 ของจีนหรือต่ำกว่านั้น ขณะที่สัดส่วนผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้น ดังนั้นปัญหาการเลี้ยงดูผู้สูงอายุจึงจะเกิดขึ้นในไม่กี่ปีข้างหน้านี้แล้ว

 

ด้านสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แห่งประเทศจีนกล่าวว่า จำนวนของผู้สูงอายุในจีนเพิ่มขึ้นไม่ช้าไปกว่าการขยายตัวของสังคมเมือง ขณะที่ที่อยู่อาศัย (คอนโดมิเนียม) ของผู้สูงอายุในจีนจัดว่ามีจำนวนที่อยู่ในระดับขาดแคลน ทั้งนี้ กลุ่มผู้ที่อยู่ในวัย 50 ปีขึ้นไปถือว่าเป็นผู้ที่อยู่ในช่วงที่มีทรัพย์สินมากที่สุด ดังนั้นระดับความต้องการต่อที่อยู่อาศัยในวัยดังกล่าวได้กลายเป็นปัจจัยกำหนดยุทธศาสตร์ใหม่ของการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในจีน

 

อย่างไรก็ดี ตลาดอสังหาริมทรัพย์เพื่อผู้สูงอายุของจีนในปัจจุบันยังจัดอยู่ในขั้นการบุกเบิกพัฒนา และยังไม่มีโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อผู้สูงอายุอย่างแท้จริง ซึ่งโครงการของว่านเคอก็เป็นเพียงรูปแบบหนึ่งเท่านั้น โดยในอนาคตอาจจะมีโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่แบ่งสัดส่วนหนึ่งทำที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ และอาจมีรูปแบบที่สร้างเป็นโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงอายุโดยเฉพาะ ทั้งในลักษณะแบ่งขายและให้เช่าก็เป็นได้


ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจากศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน ณ นครเซี่ยงไฮ้
ตลาดผู้สูงอายุในจีนเป็นตลาดใหญ่ที่น่าสนใจของจีนในช่วง 5-10 ปีข้างหน้านี้ จึงอาจจะเป็นโอกาสสำหรับธุรกิจบริการของไทย อาทิ ธุรกิจด้านการแพทย์และสาธารณะสุข และธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทย รวมถึงสินค้าและบริการสำหรับผู้สูงอายุ อย่างไรก็ดี ควรเป็นตลาดผู้สูงอายุไฮเอ็นด์ในเมืองใหญ่ของจีนซึ่งเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูง ทั้งนี้ คาดว่าโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เน้นตลาดกลุ่มผู้สูงอายุจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในจีน เนื่องจากปัจจุบันรัฐบาลจีนควบคุมการซื้อที่ดินและการดำเนินธุรกิจของโครงการอสังหาริมทรัพย์อย่างเข้มงวด เพื่อควบคุมการเก็งกำไรของธุรกิจดังกล่าว โดยมีเพียงโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อผู้สูงอายุที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ดังนั้นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในจีนจึงมุ่งสู่ตลาดนี้โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากขนาดตลาดที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมถึงการเตรียมรูปแบบธุรกิจรองรับกลุ่มผู้สูงอายุยุคแรกหลังจากที่จีนใช้นโยบายลูกคนเดียวที่กำลังจะเข้าสู่วัยเกษียณอายุดังกล่าว ซึ่งถือเป็นผู้สูงอายุ “มั่งคั่ง” รุ่นแรกของจีนหลังจากที่จีนเปิดประเทศ

Last modified on 30 Nov 99