Switch to: uk
23 June 2017 21:47PM
24 Sep 10

เอสเอ็มอีแบงก์ตรึงดอกเบี้ยเงินกู้อุ้มส่งออก

Written by กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
Rate this item
(0 votes)

เอสเอ็มอีแบงก์คงดอกเบี้ยเงินกู้ถึงสิ้นปี อุ้มผู้ประกอบการส่งออกได้รับผลกระทบบาทแข็ง แนะธปท.คงดอกเบี้ยลดแรงกดดันบาทแข็ง


นายโสฬส สาครวิศว กรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) เปิดเผยว่า ธนาคารยังคงนโยบายในการตรึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ไปจนสิ้นสิ้นปี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประกอบการทั่วไปรวมถึงผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ส่งออกที่ได้รับผลกระทบจากการแข็งค่าของเงินบาท โดยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยในปีแรกของธนาคารอยู่ที่ระดับ 5%  และจะทยอยเพิ่มอีกปีละ 0.5 %  ซึ่งถือว่าต่ำเมื่อเทียบกับดอกเบี้ยลูกค้าทั่วไปทึ่ระดับ 7%  รวมทั้งยังการกันสินเชื่อเพื่อให้ผู้ประกอบการได้ใช้สำหรับซื้อประกันการส่งออก


ทั้งนี้ ปัจจุบันธนาคารมีลูกค้าที่ส่งออกน้อยไม่ถึง 10%  ของลูกค้าทั้งหมด ซึ่งยังไม่ได้รับรายงานว่ามีมีลูกค้าส่งออกได้รับผลกระทบ


" ธนาคารจะคงดอกเบี้ยเงินกู้ไปถึงสิ้นปี เพราะถ้าขึ้นอีกจะทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น ไม่สามารถแข่งขันด้านราคได้ เพราะปัจุบันราคาสินค้าไทยก็แพงกว่าเวียดนามอยู่ 10% แล้ว "


นอกจากนี้ ยังมองว่าเงินเฟ้อยังไม่ให้อุปสรรคต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในขณะนี้ เพราะเงินเฟ้อในขณะนี้เกิดจากความต้องการซื้อสินค้าจากต่างประเทศ ที่ผงทำให้รายได้ประชาชนในประเทศดีขึ้น เช่น เกษตรกรที่ปลูกอ้อย ยางพารา มีรายได้ดีขึ้นจึงบริโภคมากขึ้น


แนะธปท.คงดอกเบี้ยคุมบาทไม่ให้แข็งเกิน


อีกทั้ง ยังเห็นว่าธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ควรคงดอกเบี้ยนโยบายไว้ เพื่อไม่ให้ค่าเงินบาทแข็งค่าเกินไป เพราะการขึ้นดอกเบี้ยจะทำให้ต้นทุนทางการเงินสูงขึ้น ส่งผลให้ราคาสินค้าส่งออกแพง ทำให้ความต้องการซื้อสินค้าจากต่างประเทศลดลง ดังนั้นทางการควรหามาตรการอื่น เช่น การลดความต้องการซื้อในประเทศแทน

Last modified on 24 Sep 10