Switch to: uk
30 May 2017 00:58AM

อินเดียแชมป์ซื้อสินค้าหัตถกรรมไทย

13 Jul 16 ,  ttistextiledigest
  • 0
SACICT เผย “ผลการสำรวจข้อมูลพฤติกรรมการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ในการซื้อสินค้าหัตถกรรม ปี 2558” โดยเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวถึง 14 สัญชาติในไทย ผลสำรวจชี้ชัด อินเดีย ครองแชมป์ในการอุดหนุนงานหัตถกรรมไทยมากที่สุด

SACICT เผย “ผลการสำรวจข้อมูลพฤติกรรมการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ในการซื้อสินค้าหัตถกรรม ปี 2558” โดยเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวถึง 14 สัญชาติในไทย ผลสำรวจชี้ชัด อินเดีย ครองแชมป์ในการอุดหนุนงานหัตถกรรมไทยมากที่สุด

 

IndiaChamp

 

นางอัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า การสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยปี 2558 โดยเน้นไปที่สินค้าหัตถกรรมไทย 6 ประเภท ได้แก่ ผ้า เครื่องสานงานไม้แกะสลัก เครื่องโลหะและเครื่องประดับที่ไม่ใช่ทอง เครื่องทอง เครื่องปั้นดินเผาและเซรามิก และของที่ระลึกรวมทั้งสิ้น 1,200 ตัวอย่าง แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกเป็นชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยจำนวนมาก ได้แก่ จีน มาเลเซีย รัสเซีย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น อเมริกัน และกลุ่ม 2 เป็นชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยจำนวนปานกลาง ได้แก่ อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี สิงคโปร์ อินเดีย อินโดนีเซีย และออสเตรเลีย จากการสำรวจพบว่านักท่องเที่ยวซื้อสินค้าหัตถกรรมประเภทผ้ามากที่สุดร้อยละ 56.3 และมีมูลค่าซื้อรวม 1.91 ล้านบาท รองลงมาคือ ของที่ระลึกร้อยละ 47.3 มีมูลค่าซื้อรวม 920,080 บาท

 

สัญชาติที่มีการใช้จ่ายซื้อสินค้าหัตถกรรมสูงสุด 3 อันดับแรก คือ อินเดีย ร้อยละ 11 คิดเป็นมูลค่าซื้อเฉลี่ยคนละ 8,780 บาท โดยสินค้าที่นิยมมากที่สุด ได้แก่ ผ้า ของที่ระลึก และทองคำ อันดับ 2 อเมริการ้อยละ 9 และมูลค่าซื้อเฉลี่ยคนละ 6,922 บาท โดยสินค้าที่นิยมมากที่สุด ได้แก่ ผ้า เครื่องสานงานไม้และแกะสลัก และของที่ระลึก และอันดับ 3 เยอรมนี ร้อยละ 9 และมูลค่าซื้อเฉลี่ยคนละ 6,820 บาท โดยสินค้าที่นิยมมากที่สุด ได้แก่ ผ้า ของที่ระลึก และ เครื่องสานงานไม้และแกะสลัก

 

โดยปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของนักท่องเที่ยวต่างชาติ 3 อันดับแรก ได้แก่ การออกแบบ สินค้ามีเอกลักษณ์ความเป็นไทยและความประณีตของสินค้า ส่วนปัจจัยในความคุ้มค่าของสินค้าเมื่อเทียบกับราคามีความสำคัญเป็นอันดับ 4 แสดงว่าผู้บริโภคให้ความสำคัญของปัจจัยด้านการออกแบบและคุณภาพสินค้ามากกว่าราคา

 

ส่วนสถานที่และจังหวัดที่นักท่องเที่ยวนิยมซื้อสินค้าหัตถกรรม 3 อันดับสูงสุดได้แก่ อันดับแรก กรุงเทพฯ ได้แก่ ตลาดนัดสวนจตุจักร เดอะแพลทินัม แฟชั่นมอลล์ มาบุญครอง เซ็นทรัลเวิลด์ และสยามพารากอน อันดับ 2 เชียงใหม่ ได้แก่ ไนท์ บาซาร์ ถนนคนเดิน เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ และอันดับ 3 ชลบุรี ได้แก่ หาดพัทยา เซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา

 

“ผลการสำรวจข้อมูลพฤติกรรมการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ในการซื้อสินค้าหัตถกรรม ปี 2558 ช่วยให้ครูศิลป์ครูช่าง ทายาท และสมาชิกผู้ผลิตงานหัตถกรรมไทย รวมถึงภาครัฐสามารถนำข้อมูลที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการวางนโยบายเพื่อผลักดันและส่งเสริมงานหัตถกรรมไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น” นางอัมพวันกล่าวเพิ่มเติม

 

Source:thansettakij