Switch to: uk
23 June 2017 21:37PM

แต่งสี อวดลาย ผ้าไทยล้านนา” มนต์เสน่ห์ฝีมือชาวเหนือ

22 Feb 07 ,  ผู้จัดการออนไลน์
  • 0

เอกลักษณ์ของผ้าไทยนั้นไม่เป็นรองใคร โดยเฉพาะผ้าฝ้ายทอมือของทางภาคเหนือเข้าตาดีไซเนอร์ต่าง

ประเทศจนต้องสั่งซื้อผ้าทอไปผลิตชิ้นงานมากนักต่อนัก ทั้งนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานของชาวล้านนา

จังหวัด 8 จังหวัดในภาคเหนือจึงร่วมมือกันนำผ้าทอมือล้านนาอันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละจังหวัดมาจัด

แสดงในงาน "แต่งสี อวดลาย ผ้าไทยล้านนา" ที่จะจัดขึ้นเพื่อแสดงผลงานของชาวล้านนาล้วนๆ


       

   ลักษณะของผ้าล้านนาในแต่ละจังหวัด ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมและความเป็นมาของพื้นที่นั้นๆ ได้แก่ผ้าไหม

ยกดอกจังหวัดลำพูน ผ้าทอตีนจกแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ ผ้าทอไทลื้อจังหวัดเชียงราย ผ้าทอสร้อยดอก

หมากจังหวัดลำปาง ผ้าทอกระเหรี่ยงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผ้าทอไทลื้อจังหวัดพะเยา ผ้าทอลายน้ำไหล

จังหวัดน่าน และผ้าหม้อห้อมจังหวัดแพร่ มาทำความรู้จักกันสักหน่อยว่าผ้าในแต่ละจังหวัดนั้น วัสดุและลวด

ลายต่างกันอย่างไร

       

       ผู้ริเริ่มโครงการอย่างผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ชู ผ้ายกดอก ที่มีจุดเริ่มต้นในคุ้มเจ้าตั้งแต่อดีตและถูก

ปรับให้มีลวดลายโดย พระราชายาเจ้าดารารัศมี พระราชชายาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ได้ถ่ายทอดความรู้เรื่องลายผ้าที่พระองค์ทรงเรียนรู้จากภาคกลางให้แก่เจ้าหญิงส่วนบุญ ชายาของเจ้าจักร

คำขจรศักดิ์เจ้าผู้ครองนครลำพูนองค์สุดท้าย ต่อมาการทอผ้าไหมยกดอกจึงได้แพร่ไปสู่สาธารณชนทั่วไป

       

       สำหรับการทอผ้าไหมยกดอกนี้ ใช้เทคนิคในการทำลวดลายในการทอ โดยการยกเส้นไหมยืนสลับ

ขึ้นลงแล้วใช้ไหมเส้นพุ่งพุ่งสอดเข้าไปหรือจะใช้ดิ้นเงิน ดิ้นทองพุ่งเพิ่มเข้าไปในการทอ ก่อให้เกิดลวดลาย

นูนเด่น สีสันงดงามตามที่ผู้ทอกำหนด

       

       ส่วนจังหวัดที่เก่าแก่อย่างเชียงรายและพะเยา นำเสนอ ผ้าทอไทลื้อ ที่ได้รับถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ

ซึ่งได้อพยพมาจากดินแดนสิบสองปันนา และนำเอาเมล็ดฝ้ายติดตัวมาด้วย จึงปลูกฝ้ายเหล่านั้นเพื่อนำดอก

ฝ้ายมาผลิตเป็นเส้นด้าย สมัยก่อนนั้นลูกสาวในแต่ละบ้านต้องตามแม่ไปเก็บดอกฝ้ายและช่วยปั่นด้ายเพื่อ

นำไปทอ หากลูกสาวคนไหนทอผ้าไม่เป็นก็จะถูกบังคับให้ทำและยังไม่ให้แต่งงาน ดังนั้นการทอผ้าไทลื้อ

จึงถูกถ่ายทอดจากแม่สู่ลูกนั่นเอง

       

       วิวัฒนาการของผ้าไทลื้อนั้น ได้จากการย้อมสีจากธรรมชาติ และลวดลายก็ได้จากจินตนาการจากสิ่ง

แวดล้อมที่มีอยู่ในท้องถิ่นหรือรูปสัตว์ต่างๆ เช่น แมลงปอ ผีเสื้อ ช้าง ม้า นก หรือดอกไม้ต่างๆ หรือแม้การ

ทั้งลายธรรมชาติ ที่นำมาทอผ้า เรียกว่า ผ้าทอลายน้ำไหล ก็เป็นฝีมือของช่างทอผ้าไทลื้อล้วนๆ ส่วนผ้าไท

ลื้อของพะเยานั้น จะมีลายจก ลายขิด เพิ่มขึ้นมา

       

       เช่นเดียวกับผ้าทอลายน้ำไหล จังหวัดน่าน ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ก็สันนิษฐานว่าได้

รับการออกแบบลายมาจากลายน้ำไหลของชาวไทลื้อเช่นเดียวกัน มีลักษณะลวดลายที่ทอออกมาเป็นคลื่น

เหมือนขั้นบันได มองดูเหมือนสายน้ำกำลังไหลเป็นทางยาว แต่ปัจจุบันชาวบ้านได้คิดพลิกแพลงลวดลาย

ต่างๆ เพิ่มขึ้นมาอีกมากมาย อาทิ ลายจรวด, ลายดอกไม้หรือลายแมงมุม ลายปลาหมึก, ลายเล็บมือนาง,

ลายธาตุ, ลายกาบ และลายใบมีด

       

       ส่วนผ้าที่มีลักษณะประณีตกว่า ผ้าทออื่นๆ คงเป็นผ้าตีนจก ของอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เนื่อง

จากขั้นตอนในการทอนั้นต้องใช้ความเพียรพยายามและใช้ระยะเวลาที่ยาวนาน สตรีแม่บ้านสูงอายุส่วน

ใหญ่มักจะนิยมนุ่งซิ่นตีนจกกลับด้านให้ลวดลายด้านหน้าจกไว้ข้างใน ส่วนด้านหลังตันจกเอาไว้ด้านนอก

เพื่อเป็นการรักษาลวดลายผ้าตีนจกไว้มิให้เก่า หรือซีดเร็วเกินไป ทำให้การนุ่งซิ่นตีนจกกลับด้านนี้ ยังคง

ความงดงามและแปลกตาไปอีกแบบหนึ่ง

       

       เทคนิคการจกให้เกิดเป็นลวดลายบนผืนผ้า ทำได้โดยใช้ขนเม่นหรือไม้สอดนับเส้นด้ายเส้นยืน แล้วใช้

เส้นด้ายพุ่งพิเศษจกหรือล้วงสอดสลับด้านสีต่างๆ ลงไป ทำให้เกิดเป็นลวดลายคล้ายกับการปักลงบนผืนผ้า

แต่ที่พิเศษฝีมือของชาวแม่แจ่มคือ จกทางด้านหลังของลาย โดยคว่ำลายด้านหน้าลงกับกี่ทอผ้า ผู้ทอ

สามารถผูกเงื่อนฝ้ายตรงด้านหลังของลายได้สะดวกและแน่นหนากว่า ทำให้ผลงานมีความละเอียดประณีต

ขึ้น

       

       ฝีมือของชาวจังหวัดลำปางก็ไม่น้อยหน้า เพราะชาวบ้านได้ตั้งกลุ่มทอผ้าและ คิดค้นผ้าทอลายสร้อย

ดอกหมาก หรือลายดอกมะพร้าว แต่ตั้งในอดีตเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อดำเนิน

ตามกระแสพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไม่เพียงเท่านั้นทางกลุ่มชาวบ้านยังคิดค้นพัฒนา

ลายผ้าที่นอกเหนือจากลายดังกล่าว เช่น ลายพิกุลทอง ราชวัตร เกล็ดเต่า พริกไทย เกล็ดหมาก ล่าสุดคือ

ลายเม็ดฝน เพื่อให้เพิ่มช่องทางทางการตลาด

       

       การพัฒนาลายผ้าไม่ได้มีเพียงเท่านั้น จังหวัดแพร่ก็เช่นเดียวกัน จากเมื่อก่อนที่ผ้าหม้อฮ่อม เป็นเพียง

ผ้าฝ้ายย้อมพื้นเมือง สีกรมท่า จนตอนนี้ถูกพัฒนาให้ดูทันสมัย โดยนำผ้าฝ้ายไปผ่านกรรมวิธีฟอกสี ทำให้

มองดูคล้ายผ้ายีนส์ของต่างประเทศ แต่สวมใส่สบายกว่า นอกจากนั้นยังเพิ่มลวดลายขณะย้อมให้ดูมีสีสัน

มากขึ้น และตอนนี้ผ้าหม้อฮ่อมก็นิยมนำมาตัดเย็บเป็นเสื้อเชิ้ต เสื้อคอพระราชทาน ซาฟารี สูทกางเกงแบบ

ต่างๆ เสื้อสตรี กระโปรง และเสื้อผ้าสำหรับเด็กๆ

       

       ปิดท้ายด้วยผ้าทอของชาวกะเหรี่ยง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งชาวปกาเกอะญอ หรือกะเหรี่ยงขาว ได้

แรงบันดาลใจของลวดลายมาจากงู ที่มักเปลี่ยนลายทุกวัน ทำให้ผ้าทอกะเหรี่ยงมี 7 ลาย แต่ที่นิยมมีเพียง

4 ลาย ได้แก่ โยส่อกือ, เกอเป่, เผลอ, ฉุ่ยขอลอ, ลายทีข่า ปัจจุบันยังมีลายนิยมทอ คือ เกอแนเอด หรือ

ลายรังผึ้งและเซอกอพอ หรือลายดอกมะเขือ

       

       ส่วนการย้อมผ้าฝ้ายสีธรรมชาติ ชาวบ้านใช้เปลือกไม้ เรียกว่า ซา โก่ แระ จะได้เป็นสีแดงแกมน้ำตาล

ใบฮ่อม เซอหย่า เหล่า ให้สีน้ำเงิน แกมกรมท่า ผลสมอ ให้สีน้ำตาล และมะขามป้อมให้สีเทา ทำให้ผ้าทอ

กะเหรี่ยงมีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์

       

       เห็นได้ว่าไม่ว่าผ้าของแต่ละจังหวัดจะโดดเด่นแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหน แต่ผลงานทุกชิ้นนั้นสื่อให้

เห็นถึงศิลปหัตถกรรมที่สืบสานต่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ผู้ที่สนใจผ้าล้านนาสามารถร่วมชมและสนับสนุน

ฝีมือของชาวบ้านทั้ง 8 จังหวัดได้ในงาน "แต่งสี อวดลาย ผ้าไทยล้านนา" ในวันที่ 4-6 สิงหาคมนี้ ณ อิม

แพ็ค เมืองทองธานี