Switch to: uk
23 June 2017 04:38AM

สัมมนา “How To Seize Opportunities To Expand Your Fashion Business”

18 Apr 16 ,  Administrator
  • 0

วันที่ 5 เมษายน 2559 ที่โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร องค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง หรือ HKTDC  (Hong Kong Trade Development Council) ได้จัดงานสัมมนาหัวข้อ “How To Seize Opportunities To Expand Your Fashion Business”  และได้รับเกียรติจาก คุณยุทธนา ศิลป์สรรค์วิชช์ เลขาธิการสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย กล่าวเปิดงานสัมมนากับผู้ประกอบการด้านแฟชั่น โดยมี 3 วิทยากรให้ข้อคิดเห็นในการขยายธุรกิจแฟชั่นดังนี้

 

คุณประดิษฐ์ รัตนวิจิตราศิลป์ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้กล่าวบรรยายในหัวข้อ “ปรับแนวคิดธุรกิจแฟชั่น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ลูกค้า (Rethink Fashion Business Model Focus on Customer’s Value)” แนะผู้ประกอบการธุรกิจแฟชั่นปรับเปลี่ยนบทบาทจาก “รับ” เป็น “รุก” เพื่อให้ตอบสนองกับคำสั่งซื้อที่มีรอบระยะเวลาส่งมอบสั้นลง และทันกับเทรนด์แฟชั่นที่เปลี่ยนอย่างรวดเร็ว แปลงฐานลูกค้าเดิมให้เป็นลูกค้าใหม่โดยวิเคราะห์หาดีมานด์ที่ต่างไปจากเดิม องค์กรควรจะกำหนดบทบาทที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้า ไม่ว่าจะวางตัวเองเป็น OEM, ODM, หรือการสร้างแบรนด์เอง ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในด้านต่างๆ เช่น กระบวนการ หรือการบริการ คำว่านวัตกรรมไม่จำเป็นจะต้องเป็นการนำเครื่องจักรใหม่ๆ มาใช้เพียงอย่างเดียว แต่อาจเป็นวิธีคิด วิธีปฏิบัติงานที่ช่วยลดต้นทุน และเวลาได้ และกระบวนการทั้งหมดจะต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่ายในองค์กร ไม่ใช่เฉพาะฝ่ายบริหารเท่านั้น จึงจะสามารถผลักดันให้เกิดผลสำเร็จได้

 

คุณพลพัฒน์ อัศวะประภา ครีเอทีฟไดเรคเตอร์ of ASAVA and ASV by ASAVA และนายกสมาคม  Bangkok Fashion Sociery (BFS) บรรยายในหัวข้อ “Ultimate Design Principle” ว่าหัวใจในการสร้างแบรนด์แฟชั่นคือ Passion หากมองแบรนด์เป็นเพียงการสร้างมูลค่าเพิ่ม จะเป็นการจำกัดอยู่ในเรื่องการออกแบบเท่านั้น แต่เมื่อพูดถึงแบรนด์ ให้นึกถึงว่า ทำไมคนต้องการซื้อสินค้าและเต็มใจที่จะจ่ายเงินสำหรับแบรนด์นั้นๆ แบรนด์ต้องมีสไตล์ที่ชัดเจน สามารถเชื่อมโยงความรู้สึกอารมณ์เดียวกันกับผู้นิยมในแบรนด์ได้ แบรนด์ขายความแฟนตาซี หรือไลฟ์สไตล์ที่ผู้ซื้อจินตนาการอยากให้ตัวเองเป็น สำหรับสไตล์ของแบรนด์ ASAVA ได้แก่ Urban, Sophisticated และ Realistic  เป็นเสื้อผ้าของผู้หญิงในเมืองใหญ่ ไม่หวือหวามาก ใส่ได้จริง และราคาสมเหตุสมผล

 

Mr. Sunny Chau, Director of Thailand, Hong Kong Trade Development Council (HKTDC), กล่าวในหัวข้อ “Seize Market Opportunities via Hong Kong” ว่าผู้ประกอบการไทยมีศักยภาพมากในด้านการออกแบบ ควรจะได้รับการโปรโมทให้เป็นที่รู้จักในตลาดมากขึ้น การเปิดตัวสินค้าหรือแบรนด์ในงานแฟร์นับเป็นการตลาดเชิงรุกวิธีหนึ่ง ซึ่งทาง HKTDC เองจะจัดงาน CENTRESTAGE (www.centrestage.com.hk/) และเชิญตัวแทนจาก Multi-Brand Store, Showroom e-tailor, และ Brand Agent ต่างๆ ให้เข้าชมงาน  ดังนั้นเจ้าของแบรนด์ที่สนใจสามารถใช้เวทีนี้เป็นช่องทางในการเข้าถึงผู้ซื้อที่กำลังมองหาสินค้าแฟชั่นจากภูมิภาคนี้