Switch to: uk
30 May 2017 00:58AM

ลุ้นสิ่งทอ-อ้อยหลุดบัญชีค้ามนุษย์ อุตฯประมงยังลูกผีลูกคนสหรัฐบี้Tier3จ่อปากเหว

02 May 14 ,  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์
  • 0

เอกชนส่งสัญญาณสิ่งทอ-น้ำตาล-สื่อลามกถูกสหรัฐลดระดับเทียร์ 2 ลุ้น "ประมง" ติดบ่วง Tier 2 Watch List ต่อ 4 ปี

 

ตามที่สหรัฐได้ประกาศจัดสถานะการจัดรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ของไทยอยู่ในบัญชีประเทศที่ต้องจับตามอง หรือ Tier 2 Watch List ต่อเนื่องกันมาเป็นเวลา 4 ปี นับจากปี 2553 และกำลังจะมีการประกาศสถานะประจำปี 2557 ภาคเอกชนจาก 4 กลุ่มสินค้าที่ถูกจัดอันดับว่ามีการค้ามนุษย์และใช้แรงงานผิดกฎหมาย ทั้งสิ่งทอ น้ำตาล ประมง และสื่อลามก ได้ร่วมกันจัดเตรียมข้อมูลประกอบการทบทวนสถานะประจำปี ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ที่ได้จัดจ้างบริษัท Holland & Knight จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษากฎหมายจากสหรัฐมาดำเนินการประสานงาน เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการค้ามนุษย์

 

นายวัลลภ วิตนากร รองประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) หรือสภาผู้ส่งออก และที่ปรึกษาสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย กล่าวว่า ในปีนี้ทางอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม คาดว่าสหรัฐน่าจะพิจารณาปรับลด ระดับประเทศไทย จากประเทศถูกจับตาด้านการค้ามนุษย์จากระดับ Tier 2 Watch List ขึ้นมาเหลือเพียง Tier 2 โดยเร็ว ๆ นี้ ประเทศไทยเตรียมยื่นแผนการต่อต้านการค้ามนุษย์ที่ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ไปให้ทางสหรัฐพิจารณาภายในเดือนมิถุนายนนี้ โดยมีบริษัทกฎหมายฮอลแลนด์แอนด์ไนต์ ซึ่งเป็นล็อบบี้ยิสต์ที่ได้ว่าจ้างมาศึกษาข้อมูลร่วมกับแต่ละอุตสาหกรรม ได้ไปช่วยชี้แจง

 

และสร้างความเข้าใจ ซึ่งคาดว่าทางสหรัฐจะใช้เวลาพิจารณา และจะประกาศผลให้ทราบภายในเดือนกันยายน 2557

 

แผนดังกล่าวต้องอธิบายว่า ไทยมีนโยบายและดำเนินการด้านการค้ามนุษย์อย่างไรบ้าง การตรวจสอบของอุตสาหกรรมเป็นอย่างไร แต่ละอุตสาหกรรมได้แสดงให้เห็นว่า ที่ผ่านมามีการแก้ไขปัญหาไว้อย่างไรบ้าง ทางล็อบบี้ยิสต์จะสื่อสารไปยังสหรัฐให้เข้าใจอีกทางหนึ่งว่า ไทยมีความกระตือรือร้นในการปราบปรามการค้ามนุษย์ มีการลงมือปฏิบัติ บังคับใช้กฎหมาย มีแผนดำเนินการด้านการค้ามนุษย์อย่างไรบ้าง

 

แหล่งข่าวจากวงการอาหารส่งออกกล่าวว่า มีแนวโน้มที่อุตสาหกรรมสิ่งทอและน้ำตาลจะถูกปรับลดระดับจาก Tier 2 Watch List เหลือเพียง Tier 2 ขณะที่อุตสาหกรรมประมงมีโอกาสจะถูกปรับระดับเป็น Tier 3 จากปัจจุบันอยู่ในระดับ Tier 2 Watch List โดยมีการวิเคราะห์กันว่า กลุ่มพันธมิตรชาวประมงกุ้งภาคใต้ 8 มลรัฐของสหรัฐ (SSA) ซึ่งเคยเรียกร้องให้สหรัฐเก็บภาษีเอดีกุ้งไทย ได้พยายามโจมตีอุตสาหกรรมกุ้งไทย และยังมีปัญหาแรงงานต่างด้าวสัญชาติเดียวกันหลอกลวงคนในประเทศตัวเองมาทำผิด กฎหมายในไทย แต่ไทยต้องรับผิดชอบต่อการกระทำผิดนั้น เรื่องนี้ต้องฝากความหวังไว้ที่กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงแรงงานที่จะ เจรจาเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการให้ได้"

 

ที่ผ่านมามีความพยายามโจมตี สินค้ากุ้งของไทย โดยหยิบยกประเด็นแรงงานขึ้นมาเป็นเครื่องมือ ประเด็นที่โจมตี เช่น อ้างว่าเรือไทยนำแรงงานไปจับปลาโดยไม่เคยมีระยะเวลาพัก ซึ่งปกติเรือประมงจะมีกำหนดการกลับขึ้นฝั่งในแต่ละปี ขณะเดียวกันจะกำหนดเวลาพักอยู่แล้ว แต่ไม่สามารถนำหลักฐานมายืนยันได้

 

ฝ่าย ไทยหาทางชี้แจงให้สหรัฐเข้าใจ เช่น 1.บอกวิธีการจับปลาทำอย่างไร ช่วงเวลาใดจับปลา ช่วงเวลาใดพักผ่อน 2.วิธีการจ่ายค่าแรงแบบเหมาจ่าย หรือจ่ายตามผลประโยชน์ที่ได้ แล้วผลประโยชน์ที่ได้เป็นอย่างไร ต้องอธิบายให้ชัดเจน เพราะอาจจะเข้าข่ายใช้แรงงานเกินเวลา หรือค้ามนุษย์ได้ ต้องกำหนดเวลาการจ่ายค่าแรงขั้นต่ำ และค่าล่วงเวลา (โอที) ให้แรงงานด้วย หากทำงานล่วงเวลา เพราะลงเรือไปครั้งหนึ่งใช้เวลาเป็นเดือน และ 3.การจัดหาแรงงานของอุตสาหกรรมประมงดำเนินการอย่างไร

 

ขณะที่ภาค เอกชนได้ชี้แจงต่อสหรัฐหลายทาง โดยล่าสุดวันที่ 22 เม.ย. 2557 ได้นำข้อมูลชี้แจงกับเจ้าหน้าที่องค์การแรงงานสากล (ILO) ว่า ในปีที่ผ่านมาไทยได้ช่วยเหลือและปลดปล่อยแรงงานมากกว่า 1,000 คน จากที่มีการฟ้องร้องดำเนินคดี 300-400 คดี แต่ละคดีใช้เวลา 3-5 ปี นอกจากนี้ ไทยพยายามชี้ว่าแรงงานเมียนมาร์ที่มาทำงานในไทยมีรายได้ส่งคืนประเทศเมีย นมาร์ได้มากกว่าปีละ 400 ล้านบาท

 

นอกจากนี้ เอกชนควรประกอบกิจการโดยใช้แรงงานถูกกฎหมาย เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล อาจจะอาศัยวิธีการตรวจสอบแบบไตรภาคี เพื่อให้มีคนกลางที่น่าเชื่อถือเป็นผู้ออกใบรับรองให้

 

ขณะเดียวกัน ได้จัดทำโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เปิดโอกาสให้องค์กรภาคประชาชน (NGOs) ของสหรัฐเข้ามีส่วนร่วมในการจัดทำโครงการ จัดหางบประมาณจากมูลนิธิต่าง ๆ มาสร้างโรงเรียน จ้างครูมาสอน และเปิดโอกาสให้ตัวแทนจากมูลนิธิหรือเอ็นจีโอเข้ามาร่วมกิจกรรมด้วย

 

หาก ไทยถูกปรับลดระดับลงมา Tier 3 จะมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ความเชื่อถือด้านตัวสินค้า ต้องแก้ไข เพื่อปรับลดระดับลงมา เพราะหากติดอยู่ในระดับเดิมจะมีผลให้รัฐบาลสหรัฐไม่สั่งซื้อสินค้าหรือนำ เข้าสินค้าจากไทย อาจจะมีผลด้านจิตวิทยาต่อผู้บริโภคในสหรัฐ หรือภาคเอกชนไม่นำเข้าสินค้าจากไทย

 

ตามที่สหรัฐได้ประกาศจัดสถานะการจัดรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ของไทยอยู่ใน บัญชีประเทศที่ต้องจับตามอง หรือ Tier 2 Watch List ต่อเนื่องกันมาเป็นเวลา 4 ปี นับจากปี 2553 และกำลังจะมีการประกาศสถานะประจำปี 2557 ภาคเอกชนจาก 4 กลุ่มสินค้าที่ถูกจัดอันดับว่ามีการค้ามนุษย์และใช้แรงงานผิดกฎหมาย ทั้งสิ่งทอ น้ำตาล ประมง และสื่อลามก ได้ร่วมกันจัดเตรียมข้อมูลประกอบการทบทวนสถานะประจำปี ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ที่ได้จัดจ้างบริษัท Holland & Knight จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษากฎหมายจากสหรัฐมาดำเนินการประสานงาน เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการค้ามนุษย์