Switch to: uk
29 June 2017 06:28AM

คิดค้น “ผ้าอัจฉริยะ” ให้เข้ากับความรู้สึกร้อนหนาวของผู้สวมใส่ได้

16 Mar 16 ,  thairath
  • 0
นักวิทยาศาสตร์ฟินแลนด์ได้พัฒนาเทคโนโลยีของการทอผ้าอัจฉริยะ ซึ่งสามารถปรับตัวเอง ให้เข้ากับความรู้สึกร้อนหนาวของผู้สวมใส่ได้

นักวิทยาศาสตร์ฟินแลนด์ได้พัฒนาเทคโนโลยีของการทอผ้าอัจฉริยะ ซึ่งสามารถปรับตัวเอง ให้เข้ากับความรู้สึกร้อนหนาวของผู้สวมใส่ได้

 

SmartClothingFinland

 

ผ้าอัจฉริยะที่มีความคิดนี้ สามารถที่จะคำนวณอุณหภูมิที่ผู้สวมใส่ต้องการ โดยการคำนวณจากอุณหภูมิร่างกายและของสิ่งแวดล้อม

 

เทคโนโลยีนี้ได้อาศัยเครื่องวัดแบบอุณหภูมิมนุษย์ ซึ่งสามารถวัดอุณหภูมิในความรู้สึกของผู้สวม และอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมได้ ในการนี้นักวิจัยได้พบว่าร่างกายผู้หญิงกับผู้ชายจะมีอุณหภูมิผิดกัน เพราะผู้ชายจะมีกล้ามเนื้อมากกว่าโดยเฉลี่ย ระหว่าง 5-15 กิโลกรัม.