Switch to: uk
30 May 2017 00:56AM

Nike ตีตลาดมุสลิม เตรียมเปิดตัว “ฮิญาบ” ผ้าคลุมศรีษะสำหรับเล่นกีฬา

10 Mar 17 ,  Corporated News
 • 0
 • star
 • star
 • star
 • star
 • star

ในที่สุดบริษัทยักษ์ใหญ่แห่งสินค้ากีฬาอย่าง Nike ก็กระโดดเข้ามาเล่นกับตลาดในตะวันออกกลาง ล่าสุดประกาศเปิดตัว ผ้าคลุมศีรษะที่เอาไว้ใช้ในการเล่นกีฬาสำหรับผู้หญิงมุสลิม โดยมาในชื่อ “โปร ฮิญาบ” (Pro Hijab) และคาดว่าน่าจะวางขายต้นปี 2018 ในที่สุดบริษัทยักษ์ใหญ่แห่งสินค้ากีฬาอย่าง Nike ก็กระโดดเข้ามาเล่นกับตลาดในตะวันออกกลาง ล่าสุดประกาศเปิดตัว ผ้าคลุมศีรษะที่เอาไว้ใช้ในการเล่นกีฬาสำหรับผู้หญิงมุสลิม โดยมาในชื่อ “โปร ฮิญาบ” (Pro Hijab) คาดว่าจะวางขายต้นปี 2018

Technology/Innovation
 • แผ่นแปะตัวที่สามารถตรวจพบแก๊สที่เป็นอันตราย

  30 Oct 15 ,  Technology/Innovation
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star
  นักวิจัยมหาวิทยาลัย Royal Melbourne Institute of Technology University: RMIT ได้สร้างแผ่นปะตัวรับรู้ที่สามารถสวมใส่ได้จะมีลักษณะคล้ายแผ่ปะผิวหนังหรือที่ใส่เข้าไปในเสื้อผ้าได้ ซึ่งสามารถตรวจพบรังสียูวีที่เป็นอันตรายและแก๊สพิษอย่างเช่น ไฮโดรเจน และไนโตรเจนออกไซด์ อิเล็กทรอนิกส์ที่ยืดหยุ่นและโปร่งใส หรือเป็นเครื่องมืออุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยสามารถนำมาวางไว้ในสถานที่ต่างๆ สำหรับตรวจหาแก๊สที่เป็นอันตราย อย่างเช่น ไฮโดรเจนแก๊สที่รั่วไหลที่ก่อให้เกิดการระเบิดได้ อย่างเช่นความหายนะที่เกิดขึ้นที่เมือง Hindenburg ดังนั้นถ้ามีเครื่องรับรู้นี้ก็จะสามารถเตือนภัยล่วงหน้าก่อนที่จะระเบิดได้ ส่วนไนโตรเจนออกไซด์ซึ่งเป็นตัวต้นเหตุหลักของการเกิดหมอกควัน การมีเครื่องรับรู้เพื่อตรวจหาแก๊สนี้ ก็เพื่อบอกระดับมลภาวะในเมืองที่มีประชากรหนาแน่นได้ ตัวรับรู้อิเล็กทรอนิกส์ที่ยืดออกได้และไม่แตกหักนี้ยังสามารถตรวจหาระดับที่เป็นอันตรายของรังสียูวีที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดมะเร็งผิวหนัง (melanoma) หลักการทำงานของตัวรับรู้นี้ก็คล้ายคลึงกับแผ่นปะนิโคติน (nicotine) ที่สามารถนำมาสวมใส่ที่ร่างกายได้และสามารถนำไปเชื่อมต่อกับเครื่องรับรู้ เพื่อตรวจหาระดับรังสียูวีเพื่อช่วยเตือนผู้ใช้ให้ระวังเมื่อระดับของรังสียูวีอยู่ในขั้นที่อันตราย ตัวรับรู้ที่ยืดออกได้ที่นำมาใช้ตรวจหาแก๊สพิษและรังสียูวีที่เป็นอันตราย ทำมาจากซิงค์ออกไซด์ (zinc oxide) ในรูปแบบของการเคลือบที่บางมาก และเป็นการเคลือบทีละชั้นมากกว่าร้อยชั้น แต่ยังมีความบางกว่าแผ่นกระดาษ 1 แผ่น ชั้นซิงค์ออกไซด์ที่บางนี้ได้ถูกออกแบบให้มีโครงสร้างคล้ายแผ่นเปลือกโลกที่เราเรียกว่า micro-tectonics ซึ่งแผ่นเหล่านี้สามารถเลื่อนไถลข้ามซึ่งกันและกันได้ ซึ่งคล้ายคลึงกับเปลือกโลก ซึ่งลักษณะแบบนี้ทำให้อุปกรณ์หรือเครื่องมือนี้มีความว่องไวที่สูงและมีความสามารถในการโค้งงอได้ การพัฒนาล่าสุดของทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัย RMIT คือการพัฒนาอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารหักงอได้เพื่อเป็นการปูทางไปสู่การใช้งานในโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ข้อมูลจากทาง www.rmit.edu.edu.au)

  นักวิจัยมหาวิทยาลัย Royal Melbourne Institute of Technology University: RMIT ได้สร้างแผ่นปะตัวรับรู้ที่สามารถสวมใส่ได้จะมีลักษณะคล้ายแผ่ปะผิวหนังหรือที่ใส่เข้าไปในเสื้อผ้าได้ ซึ่งสามารถตรวจพบรังสียูวีที่เป็นอันตรายและแก๊สพิษอย่างเช่น ไฮโดรเจน และไนโตรเจนออกไซด์ อิเล็กทรอนิกส์ที่ยืดหยุ่นและโปร่งใส หรือเป็นเครื่องมืออุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยสามารถนำมาวางไว้ในสถานที่ต่างๆ

 • สายรัดหน้าอกที่เฝ้าสังเกตอัตราการเต้นของหัวใจ

  30 Oct 15 ,  Technology/Innovation
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

  ทีมนักวิทยาศาสตร์ของ Empa ได้ร่วมมือกันกับหุ้นส่วนทางด้านอุตสาหกรรม พัฒนาอุปกรณ์สายรัดหน้าอกเพื่อเฝ้าสังเกตอาการคนไข้ที่มีปัญหาทางด้านหัวใจให้ได้เป็นระยะเวลาที่นานขึ้น ระบบอุปกรณ์สายรัดหน้าอกแบบใหม่นี้มีข้อพิเศษคือ สามารถจดบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (electrocardiogram; ECG) ของผู้ที่สวมใส่อุปกรณ์นี้ได้เป็นระยะเวลานาน และยังสามารถให้ความชุ่มชื้นด้วยระบบของตัวอุปกรณ์เอง

 • เส้นใยหมากเพื่องานสิ่งทอเทคนิคด้านยานยนต์และการเกษตร

  30 Oct 15 ,  Technology/Innovation
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star
  จากผลการวิจัยพัฒนาวัสดุทางการเกษตร ได้แก่ เส้นใยสับปะรด เส้นใยตาล และเส้นใยหมาก  ในโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอด้วยเส้นใยต้นแบบและการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอเทคนิค ที่สำนักงานเศรษฐกิจ กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ให้การสนับสนุนสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เพื่อนำวัสดุทางการเกษตรเหล่านี้ มาพัฒนานำเส้นใยมาใช้เป็นวัสดุเพื่อการผลิตเป็นสิ่งทอเทคนิคในด้านต่างๆ ดังที่ได้กล่าวถึงในสามบทความ (เส้นใยจากวัสดุทางการเกษตร สู่อุตสาหกรรมสิ่งทอเทคนิค ตอนที่ 1 – ตอนที่ 3) มาแล้วนั้น ตอนที่ 4 นี้ จะกล่าวถึงการพัฒนาเส้นใยหมากในการนำมาใช้งานสิ่งทอในยานยนต์และทางการเกษตร

  จากผลการวิจัยพัฒนาวัสดุทางการเกษตร ได้แก่ เส้นใยสับปะรด เส้นใยตาล และเส้นใยหมาก  ในโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอด้วยเส้นใยต้นแบบและการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอเทคนิค ที่สำนักงานเศรษฐกิจ กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ให้การสนับสนุนสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เพื่อนำวัสดุทางการเกษตรเหล่านี้ มาพัฒนานำเส้นใยมาใช้เป็นวัสดุเพื่อการผลิตเป็นสิ่งทอเทคนิคในด้านต่างๆ ดังที่ได้กล่าวถึงในสามบทความ (เส้นใยจากวัสดุทางการเกษตร สู่อุตสาหกรรมสิ่งทอเทคนิค ตอนที่ 1 – ตอนที่ 3) มาแล้วนั้น ตอนที่ 4 นี้ จะกล่าวถึงการพัฒนาเส้นใยหมากในการนำมาใช้งานสิ่งทอในยานยนต์และทางการเกษตร

 • นวัตกรรม กระบวนการฟอกย้อมผ้าจากเส้นใย Polylactic Acid (PLA)

  29 Oct 15 ,  Technology/Innovation
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star
  จากงานงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่า เส้นใย PLA หรือพอลิแลกติกแอซิด สามารถฉีดได้ในประเทศไทยและเป็นวัตถุดิบทางเลือกให้สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้  โดยมุ่งเน้นที่จะนำเส้นใยนี้มาเป็นวัตถุดิบทดแทนเส้นใยฝ้ายและเส้นใยพอลิเอสเทอร์ในอนาคต ด้วยข้อดีที่ว่าเส้นใย PLA สามารถย่อยสลายได้โดยธรรมชาติ (Biodegradable) ในบทความนี้ ศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอได้ทำงานวิจัยต่อเนื่องกับผ้าเส้นใย PLA ที่มีกระบวนการฟอกย้อมที่คล้ายกับผ้าเส้นใยพอลิเอสเทอร์ โดยสามารถย้อมติดสีเส้นใย PLA ได้ด้วยสี Disperse และการยึดติดของสีจะมีลักษณะเดียวกันกับสี Disperse บนเส้นใยพอลิเอสเทอร์ แต่ในกระบวนการฟอกย้อม PLA นั้น จะต้องคำนึงถึงภาวะการฟอกย้อมที่มีอุณหภูมิความร้อน และภาวะความเป็นด่างที่ไม่มากจนเกินไปเพราะจะมีผลโดยตรงต่อค่าความแข็งแรงของเส้นใย PLA ดังนั้นในกระบวนการผลิตจะต้องมีภาวะในกระบวนการทำที่เหมาะสม โดยสามารถสรุปขั้นตอนกระบวนการฟอกย้อมผ้าเส้นใย PLA ดังต่อไปนี้

  จากงานงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่า เส้นใย PLA หรือพอลิแลกติกแอซิด สามารถฉีดได้ในประเทศไทยและเป็นวัตถุดิบทางเลือกให้สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้  โดยมุ่งเน้นที่จะนำเส้นใยนี้มาเป็นวัตถุดิบทดแทนเส้นใยฝ้ายและเส้นใยพอลิเอสเทอร์ในอนาคต ด้วยข้อดีที่ว่าเส้นใย PLA สามารถย่อยสลายได้โดยธรรมชาติ (Biodegradable)

 • นวัตกรรมสิ่งทอ กระบวนการถักทอผ้าจากเส้นด้าย Polylactic Acid (PLA)

  28 Oct 15 ,  Technology/Innovation
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star
  เส้นด้าย PLA เป็น เส้นด้ายที่ได้รับการพัฒนาในประเทศจากการสนับสนุนโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ซึ่งในโครงการ “Texio” กระบวนการผลิตเส้นใยยาว และผลิตภัณฑ์สิ่งทอ จากเส้นใยชีวภาพพอลิแลคไทด์ (PLA) ในเชิงพาณิชย์ ได้มีการทดลองนำเส้นด้าย PLA ดังกล่าวไปทดลองถักทอเป็นผ้าผืนต่างๆ เพื่อใช้ในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลาย โดยมีผลสรุปที่น่าพอใจ
  โดยทั่วไปเส้นด้าย PLA ที่นำมาใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ หากเป็นเส้นด้ายแบบ Draw Textured Yarn (DTY) ก็สามารถนำมาถักทอเป็นผืนผ้าได้เลย แต่หากเป็นเส้นด้ายแบบ Fully Drawn Yarn (FDY) ซึ่ง เส้นด้ายจะมีลักษณะเป็นเส้นยาวเรียบ เหยียดตรง ไม่มีการหยักหรือหงิกงอ จะมีเพียงการยึดเกาะกันเป็นจุดๆ (Knot) เป็นระยะตลอดความยาว (Interlace) เพื่อช่วยให้ฟิลาเมนท์เกาะกลุ่มกัน การใช้งานเส้นด้าย FDY PLA ในกระบวนการทางสิ่งทอส่วนใหญ่จึงจำเป็นต้องตีเกลียวเพื่อ 1) เพิ่มความแข็งแรงของเส้นด้าย 2) เพื่อไม่ทำให้เส้นใยแตกขณะใช้งาน 3) เพื่อทำให้ผ้ามีสปริงและทิ้งตัว และ 4) เพื่อควบเส้นด้าย 2 เส้นเข้าด้วยกัน

  เส้นด้าย PLA เป็นเส้นด้ายที่ได้รับการพัฒนาในประเทศจากการสนับสนุนโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ซึ่งในโครงการ “Texio” กระบวนการผลิตเส้นใยยาว และผลิตภัณฑ์สิ่งทอ จากเส้นใยชีวภาพพอลิแลคไทด์ (PLA) ในเชิงพาณิชย์ ได้มีการทดลองนำเส้นด้าย PLA ดังกล่าวไปทดลองถักทอเป็นผ้าผืนต่างๆ เพื่อใช้ในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลาย โดยมีผลสรุปที่น่าพอใจ

 • CuteCircuit เทคโนโลยีเปลี่ยนสีเสื้อผ้าด้วยแสงและเสียง

  08 Oct 15 ,  Technology/Innovation
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star
  สิ่งแวดล้อมรอบตัวมนุษย์และการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในขณะนี้ มีความใกล้ชิดและเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา เปรียบเสมือนเทคโนโลยีนั้นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นอวัยวะที่ 33 ของมนุษย์เลยก็ว่าได้ ในทางกลับกันเสื้อผ้าหนึ่งในปัจจัยสี่ที่มีความใกล้ชิดกับมนุษย์มากที่สุดนั้นกลับไม่ได้ถูกพัฒนาหรือมีเทคโนโลยีเข้าไปเกี่ยวข้องมากนัก ในอดีตนักออกแบบที่มีชื่อเสียงหลายท่านได้มีความพยายามในการนำแฟชั่นและเทคโนโลยีเข้ามาผนวกร่วมกัน ทว่ารูปแบบที่ได้จะมีความประหลาด ดูราวกับหลุดมาจากภาพยนตร์แนววิทยาศาสตร์หรือโลกอนาคต ไม่สามารถสวมใส่ได้จริงในชีวิตประจำวัน เสื้อผ้าเหล่านี้ในอดีตจึงเป็นเพียงการนำเสนอแนวความคิดของนักออกแบบเท่านั้น อย่างไรก็ตามเสื้อผ้าเหล่านี้ก็สามารถเป็นต้นแบบของการผนวกกันระหว่างแฟชั่นและเทคโนโลยีได้ เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีและเป็นเครื่องยืนยันถึงความป็นไปได้ในการผนวกรวมกันของเมคโนโลยีและแฟชั่นได้

  สิ่งแวดล้อมรอบตัวมนุษย์และการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในขณะนี้ มีความใกล้ชิดและเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา เปรียบเสมือนเทคโนโลยีนั้นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นอวัยวะที่ 33 ของมนุษย์เลยก็ว่าได้ ในทางกลับกันเสื้อผ้าหนึ่งในปัจจัยสี่ที่มีความใกล้ชิดกับมนุษย์มากที่สุดนั้นกลับไม่ได้ถูกพัฒนาหรือมีเทคโนโลยีเข้าไปเกี่ยวข้องมากนัก ในอดีตนักออกแบบที่มีชื่อเสียงหลายท่านได้มีความพยายามในการนำแฟชั่นและเทคโนโลยีเข้ามาผนวกร่วมกัน ทว่ารูปแบบที่ได้จะมีความประหลาด ดูราวกับหลุดมาจากภาพยนตร์แนววิทยาศาสตร์หรือโลกอนาคต ไม่สามารถสวมใส่ได้จริงในชีวิตประจำวัน เสื้อผ้าเหล่านี้ในอดีตจึงเป็นเพียงการนำเสนอแนวความคิดของนักออกแบบเท่านั้น อย่างไรก็ตามเสื้อผ้าเหล่านี้ก็สามารถเป็นต้นแบบของการผนวกกันระหว่างแฟชั่นและเทคโนโลยีได้ เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีและเป็นเครื่องยืนยันถึงความป็นไปได้ในการผนวกรวมกันของเมคโนโลยีและแฟชั่นได้

 • นวัตกรรมผ้าเต็นท์พิมพ์ด้วยดิจิทัล

  05 Oct 15 ,  Technology/Innovation
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star
  TenCate Outdoor Fabrics เป็นผู้นำในการพัฒนา การผลิตและการตลาดของผ้าคุ้มภัย (protective fabrics) สำหรับการใช้งานกลางแจ้ง อย่างเช่น เต็นท์ รวมทั้งเต็นท์หน่วงไฟ ผ้าใบบังแดดหรือกันสาด และโครงสร้างต่างๆ TenCate Outdoor Fabrics ได้จัดตั้งให้มี Rent-a-Tent ซึ่งเป็นผู้ประกอบการธุรกิจทัวร์พักแรมรายแรก ที่มาพร้อมด้วยผ้าเต็นท์ที่พิมพ์ด้วยดิจิทัล สำหรับเต็นท์บังกะโลที่เอาไว้ให้เช่าสำหรับการพักแรมทั่วยุโรป นวัตกรรมใหม่ของเทคนิคการพิมพ์ดิจิทัล ทำให้มีความเป็นไปได้ในการสร้างบรรยากาศการพักแรมที่เฉพาะเจาะจงเป็นพิเศษ TenCate Outdoor Fabrics ได้ใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ด้วยดิจิทัล พิมพ์ทัศนียภาพที่ต้องการลงบนผ้าเต็นท์ที่คุณภาพสูงได้ ผู้ประกอบการธุรกิจพักแรมปัจจุบัน ต้องการให้มีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น และมีความเป็นส่วนตัวเพิ่มมากขึ้น เพื่อนำเสนอต่อกลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการธุรกิจทัวร์พักแรม Rent-a-Tent ประสบความสำเร็จได้การทำฉากกำบังด้านหน้าที่พิมพ์ด้วยดิจิทัลเป็นครั้งแรก สำหรับผ้าเต็นท์บังกะโลเพื่อให้เช่าสำหรับการพักแรม ณ สถานที่พักแรมต่างๆ ทั่วยุโรป ทำให้ผู้พักแรมสามารถเห็นและมีประสบการณ์ไปกับทัศนียภาพที่มีสัญลักษณ์ที่เป็นต้นแบบของชาวเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็นทุ่งนาและกังหันลมลงบนเต็นท์จำนวนหนึ่งเพื่อนำมาให้เช่าในช่วงฤดูกาลของการพักแรม ฉากกำบังเต็นท์เหล่านี้ได้ถูกพิมพ์ด้วยดิจิทัลบนผ้าเต็นท์ของ TenCate Residential tent ประกอบด้วยเส้นใยผสมพอลิเอสเทอร์และเส้นใย PVA ที่ควบคุมความชื้น ผ้าเต็นท์ที่คุณภาพสูงนี้มีสารตกแต่งที่ต้านทานต่อสิ่งสกปรก ทำให้เต็นท์ยังคงตั้งเป็นเต็นท์ได้เป็นเวลาหลายปีในทุกสภาพอากาศทั้งที่มี ลม แดด และฝน ตลอดช่วงฤดูพักแรมตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนตุลาคมของยุโรป (ข้อมูลจาก www.tencate.com)

  TenCate Outdoor Fabrics เป็นผู้นำในการพัฒนา การผลิตและการตลาดของผ้าคุ้มภัย (protective fabrics) สำหรับการใช้งานกลางแจ้ง เช่น เต็นท์ เต็นท์หน่วงไฟ ผ้าใบบังแดดหรือกันสาด ฯลฯ ได้จัดตั้งให้มี Rent-a-Tent ที่มาพร้อมด้วยผ้าเต็นท์ที่พิมพ์ด้วยดิจิทัล นวัตกรรมใหม่ของเทคนิคการพิมพ์ดิจิทัล ทำให้มีความเป็นไปได้ในการสร้างบรรยากาศการพักแรมที่เฉพาะเจาะจงเป็นพิเศษ

 • "เสื้อคลุมล่องหน" สมบูรณ์แบบ-ทำได้แล้ว!

  01 Oct 15 ,  Technology/Innovation
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star
  ทีมนักวิทยาศาสตร์จากห้องปฏิบัติการแห่งชาติลอว์เรนซ์เบิร์กเลย์ สหรัฐอเมริกา นำโดย จาง เสียง ผู้อำนวยการสำนักวัสดุศาสตร์ของห้องปฏิบัติการ เชื่อว่าสามารถคิดค้นต้นแบบของ "เสื้อคลุมล่องหน" ที่สามารถทำงานได้สมบูรณ์แบบได้แล้ว โดยอาศัยเทคนิคระดับนาโน ในการควบคุมการสะท้อนของแสงให้เป็นไปตามความต้องการ

  ทีมนักวิทยาศาสตร์จากห้องปฏิบัติการแห่งชาติลอว์เรนซ์เบิร์กเลย์ สหรัฐอเมริกา นำโดย จาง เสียง ผู้อำนวยการสำนักวัสดุศาสตร์ของห้องปฏิบัติการ เชื่อว่าสามารถคิดค้นต้นแบบของ "เสื้อคลุมล่องหน" ที่สามารถทำงานได้สมบูรณ์แบบได้แล้ว โดยอาศัยเทคนิคระดับนาโน ในการควบคุมการสะท้อนของแสงให้เป็นไปตามความต้องการ

 • นวัตกรรมตรวจสอบการปลอมแปลงผลิตภัณฑ์สิ่งทอ

  15 Sep 15 ,  Technology/Innovation
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star
  ปัจจุบันโลกมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงในงานสิ่งทอหลายด้านมีการนำมาใช้ประยุกต์กับอุตสาหกรรมหลากหลาย ผลิตภัณฑ์ผ้าที่เคยถูกนำมาใช้ทำงาน มีการลอกเลียนกันมาก สร้างความสับสนให้กับผู้บริโภค ผู้ผลิตจึงจำเป็นต้องหาวิธีป้องกันการปลอมแปลงหรือลอกเลียนแบบผลิตภัณฑ์ การนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับคลื่นแสง  แสงโพลาไรซ์  การเรืองแสง  ได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้โดยสามารถตรวจสอบการปลอมแปลงได้  2  วิธี  วิธีแรกนำผลิตภัณฑ์ผ่านเข้าเครื่องฉายแสงโพลาไรซ์ เพื่อตรวจสอบจะปรากฏลายน้ำ บนผลิตภัณฑ์นั้น ลายน้ำจะแสดงออกถึงลิขสิทธิ์ผลิตภัณฑ์ของแท้ ซึ่งสามารถทำได้โดยการพิมพ์ไว้บนเส้นใยก่อนทอเป็นผืนผ้า วิธีที่สองคือ การนำเส้นด้ายที่ผลิตจากการสังเคราะห์พอลิเอทิลีน (Polyethylene) เมื่ออยู่ในสภาวะของเหลว ใส่สารเรืองแสง สารประกอบของกำมะถัน หรือ ซัลไฟด์ เช่น แคลเซียมซัลไฟด์ (CaS) แบเรียมซัลไฟด์ (BaS) โดยสารเหล่านี้ เมื่อเป็นเส้นด้ายจะมีสมบัติการเรืองแสง  เส้นใยเรืองแสงที่ปรากฏให้เห็นเมื่ออยู่ใต้รังสีเหนือม่วงหรือรังสีอัลตราไวโอเลต

  ปัจจุบันโลกมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงในงานสิ่งทอหลายด้านมีการนำมาใช้ประยุกต์กับอุตสาหกรรมหลากหลาย ผลิตภัณฑ์ผ้าที่เคยถูกนำมาใช้ทำงาน มีการลอกเลียนกันมาก สร้างความสับสนให้กับผู้บริโภค ผู้ผลิตจึงจำเป็นต้องหาวิธีป้องกันการปลอมแปลงหรือลอกเลียนแบบผลิตภัณฑ์ การนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับคลื่นแสง แสงโพลาไรซ์ การเรืองแสง ได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้โดยสามารถตรวจสอบการปลอมแปลงได้  2  วิธี

 • จ.ลำปาง ประกาศความสำเร็จคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ผลิตเส้นใยธรรมชาติจากใบสับปะรด

  11 Sep 15 ,  Technology/Innovation
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star
  จ.ลำปาง ประกาศความสำเร็จคิดค้นนวัตกรรมใหม่
  พัฒนาผลิตเส้นใยธรรมชาติจากใบสับปะรด

  จ.ลำปาง ประกาศความสำเร็จคิดค้นนวัตกรรมใหม่ พัฒนาผลิตเส้นใยธรรมชาติจากใบสับปะรด ได้ด้วยตนเอง ซึ่งสามารถผลิตเส้นใยที่มีความสม่ำเสมอได้มาตรฐานคุณภาพ และสามารถนำเส้นใยสับปะรดที่ได้ไปปั่นทอเป็นผ้าผืนใยสับปะรด 100% หรือนำไปปั่นร่วมกับใยฝ้ายผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สิ่งทอได้สำเร็จ