Switch to: uk
29 June 2017 06:35AM

ผลงานวิจัยชี้ ผ้าขนแกะย่อยสลายเชิงชีวภาพได้เร็ว

10 Apr 12 ,  innovationintextiles.com
  • 0

นักวิจัยของบริษัท New Zealand Merino Company (NZM) จากประเทศนิวซีแลนด์ รายงานผลการทดสอบการย่อยสลายเชิงชีวภาพของผ้าถักขนแกะ (knitted marino fabrics) เปรียบเทียบกับผ้าถักโพลิเอสเทอร์ (polyester fabrics) โดยการกลบฝังใต้ดิน พบว่าผ้าขนแกะสามารถย่อยสลายได้เร็วกว่าผ้าโพลิเอสเทอร์ โดยผ้าขนแกะสูญเสียน้ำหนักถึง 36 และ 99 เปอร์เซ็นต์ภายหลังการฝังกลบใต้ดินเป็นเวลา 2 และ 9 เดือน ตามลำดับ

 

ในการทดลองชุดแรกทำการฝังกลบชุดเสื้อผ้าที่ทำจากขนแกะเป็นเวลา 6 เดือน พบว่าเสื้อผ้าขนแกะสูญเสียน้ำหนักไป 60 เปอร์เซ็นต์ในขณะที่เสื้อผ้าที่ทำจากโพลิเอสเทอร์ไม่พบว่ามีการย่อยสลายเชิงชีวภาพเกิดขึ้น ส่วนการทดลองชุดที่สองทำการทดสอบเปรียบเทียบระหว่างกับผ้าขนแกะที่มีน้ำหนัก 150, 260 และ 340 กรัมต่อตารางเมตร (g/m2) กับ ผ้าถักโพลิเอสเทอร์ น้ำหนัก 133 กรัมต่อตารางเมตร โดยนำไปฝังกลบในดินเป็นเวลา 9 เดือน พบว่าเสื้อขนแกะมีการสูญเสียน้ำหนักถึง 76-99% แต่ไม่พบการย่อยสลายตัวผ้าโพลิเอสเทอร์

 

ซึ่งนักวิจัยของบริษัท  NZM กล่าวว่าเสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกำลังแผ่ขยายเป็นแนวโน้มในตลาดโลก โดยผลิตภัณฑ์ควรจะสามารถย่อยสลายได้ และตอบสนองต่อแนวความคิดของวงจรที่หมุนเวียนต่อเนื่อง (cradle-to-cradle) ซึ่งจะเป็นจุดที่สร้างความแตกต่างและความสามารถในการแข่งขันในตลาดสำหรับผู้ผลิตได้

 

อ่านข่าวเพิ่มเติม Click
ที่มา: www.innovationintextiles.com ประจำวันที่ 8 มีนาคม 2555