Switch to: uk
23 June 2017 21:43PM

Nike ตีตลาดมุสลิม เตรียมเปิดตัว “ฮิญาบ” ผ้าคลุมศรีษะสำหรับเล่นกีฬา

10 Mar 17 ,  Corporated News
 • 0
 • star
 • star
 • star
 • star
 • star

ในที่สุดบริษัทยักษ์ใหญ่แห่งสินค้ากีฬาอย่าง Nike ก็กระโดดเข้ามาเล่นกับตลาดในตะวันออกกลาง ล่าสุดประกาศเปิดตัว ผ้าคลุมศีรษะที่เอาไว้ใช้ในการเล่นกีฬาสำหรับผู้หญิงมุสลิม โดยมาในชื่อ “โปร ฮิญาบ” (Pro Hijab) และคาดว่าน่าจะวางขายต้นปี 2018 ในที่สุดบริษัทยักษ์ใหญ่แห่งสินค้ากีฬาอย่าง Nike ก็กระโดดเข้ามาเล่นกับตลาดในตะวันออกกลาง ล่าสุดประกาศเปิดตัว ผ้าคลุมศีรษะที่เอาไว้ใช้ในการเล่นกีฬาสำหรับผู้หญิงมุสลิม โดยมาในชื่อ “โปร ฮิญาบ” (Pro Hijab) คาดว่าจะวางขายต้นปี 2018

Policy & Regulation
 • FTA ไทย-ชิลี: ประตูสู่ภูมิภาคอเมริกาใต้

  25 Feb 16 ,  Policy & Regulation
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star
  สวัสดีค่ะ ในที่สุดความตกลงการค้าเสรี (FTA) ฉบับล่าสุดของไทยที่ได้มีการลงนามไปแล้วตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2556 คือ “ความตกลง FTA ไทย – ชิลี” ก็ได้มีผลบังคับใช้แล้ว ซึ่งความตกลง FTA ดังกล่าวน่าจะทำให้ประเทศไทยได้รับประโยชน์ในระยะยาวจากการเปิดตลาดภูมิภาคอเมริกาใต้ เนื่องจากการค้าระหว่างไทยกับอเมริกาใต้ยังมีศักยภาพที่จะขยายตัวต่อไปได้อีกมาก และสินค้าที่ทั้งสองประเทศส่งออกก็ไม่ได้เป็นสินค้าที่แข่งขันกันโดยตรง โดยไทยสามารถใช้สินค้าของชิลีเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าได้ นอกจากนี้ ทั้งไทยและชิลียังจะได้รับประโยชน์จากการเป็นศูนย์กระจายสินค้าระหว่างกันอีกด้วย ฉบับนี้จึงขอเสนอเรื่อง “FTA ไทย - ชิลี: ประตูสู่ภูมิภาคอเมริกาใต้”
  ชิลีมีความสำคัญต่อประเทศไทยในการเป็นประตูสู่ภูมิภาคละตินอเมริกาและโอกาสในการลงทุนที่เปิดกว้างแก่นักลงทุนไทย ปัจจุบันชิลีเป็นประเทศคู่ค้าลำดับที่ 60 ของไทย และเป็นคู่ค้าอันดับที่ 3 ของไทยในภูมิภาคอเมริกาใต้ ในปี 2558 (มค.-ตค.) มีมูลค่าการค้ารวม 832.60 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2557 ร้อยละ 9.56 เป็นการส่งออกมูลค่า 516.90 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2557 ร้อยละ 7.5 สินค้าส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ อาหารทะเลกระป๋องและแปรูป เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องซักผ้า และ ผลิตภัณฑ์ยาง เป็นต้น และนำเข้ามูลค่า 236.10 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2557 ร้อยละ 13.76 สินค้านำเข้าที่สำคัญ ได้แก่สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูป และกึ่งสำเร็จรูป สินแร่โลหะ เศษโลหะ และผลิตภัณฑ์ เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ ปุ๋ยและยากำจัดศัตรูพืช และผัก ผลไม้และของปรุงแต่งที่ทำจากผักและผลไม้ เป็นต้น โดยไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้า 280.80 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

  สวัสดีค่ะ ในที่สุดความตกลงการค้าเสรี (FTA) ฉบับล่าสุดของไทยที่ได้มีการลงนามไปแล้วตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2556 คือ “ความตกลง FTA ไทย – ชิลี” ก็ได้มีผลบังคับใช้แล้ว ซึ่งความตกลง FTA ดังกล่าวน่าจะทำให้ประเทศไทยได้รับประโยชน์ในระยะยาวจากการเปิดตลาดภูมิภาคอเมริกาใต้ เนื่องจากการค้าระหว่างไทยกับอเมริกาใต้ยังมีศักยภาพที่จะขยายตัวต่อไปได้อีกมาก และสินค้าที่ทั้งสองประเทศส่งออกก็ไม่ได้เป็นสินค้าที่แข่งขันกันโดยตรง โดยไทยสามารถใช้สินค้าของชิลีเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าได้ นอกจากนี้ ทั้งไทยและชิลียังจะได้รับประโยชน์จากการเป็นศูนย์กระจายสินค้าระหว่างกันอีกด้วย ฉบับนี้จึงขอเสนอเรื่อง “FTA ไทย - ชิลี: ประตูสู่ภูมิภาคอเมริกาใต้”

 • โอกาสผู้ส่งออกไทย : อียูลดภาษีนำเข้าสินค้าวัตถุดิบกว่า 2,000 รายการ

  22 Jan 16 ,  Policy & Regulation
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star
  คณะกรรมาธิการยุโรปออกประกาศระเบียบปรับปรุงรายการสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีภายใต้ระเบียบ Autonomous Tariff Suspension เพิ่มเติม ส่งผลให้มีสินค้าที่ได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีนำเข้ากว่า 2,000 รายการ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559

  คณะกรรมาธิการยุโรปออกประกาศระเบียบปรับปรุงรายการสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีภายใต้ระเบียบ Autonomous Tariff Suspension เพิ่มเติม ส่งผลให้มีสินค้าที่ได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีนำเข้ากว่า 2,000 รายการ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559

 • สิทธิและประโยชน์การลงทุน สำหรับธุรกิจสิ่งทอเครื่องนุ่งห่ม

  22 Dec 15 ,  Policy & Regulation
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star
  รัฐบาลไทยได้เห็นถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ และตระหนักว่าอุตสาหกรรมนี้ยังมีโอกาสในการพัฒนาแบบก้าวกระโดดสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสูงผนวกกับความคิดสร้างสรรค์ จึงได้รวมอุตสาหกรรมนี้ไว้เป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมรัฐบาลประกาศแผนงานเขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์

  รัฐบาลไทยได้เห็นถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ และตระหนักว่าอุตสาหกรรมนี้ยังมีโอกาสในการพัฒนาแบบก้าวกระโดดสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสูงผนวกกับความคิดสร้างสรรค์ จึงได้รวมอุตสาหกรรมนี้ไว้เป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมรัฐบาลประกาศแผนงานเขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์

 • สภาสตรีฯ ห่วงอาชีพทอผ้าไทยสูญหาย

  22 Dec 15 ,  Policy & Regulation
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star
  ประธานสภาสตรีฯ พาคณะกรรมการรุดดูชุมชนทอผ้าไหมไทยภาคเหนือ ห่วงคนรุ่นใหม่ไม่สนใจอาชีพทอผ้า  ลั่นพร้อมหนุนให้อาชีพเก่าแก่อยู่คู่กับชุมชนต่อไป

  ประธานสภาสตรีฯ พาคณะกรรมการรุดดูชุมชนทอผ้าไหมไทยภาคเหนือ ห่วงคนรุ่นใหม่ไม่สนใจอาชีพทอผ้า ลั่นพร้อมหนุนให้อาชีพเก่าแก่อยู่คู่กับชุมชนต่อไป

 • "กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม" ทุ่ม 133 ล้าน ดัน 40 กลุ่ม พ่วง"ซูเปอร์คลัสเตอร์"

  13 Nov 15 ,  Policy & Regulation
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star
  เริ่มชัดแล้วว่าคลัสเตอร์ที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เดินหน้าเต็มตัวตามนโยบายภาครัฐ ซูเปอร์คลัสเตอร์และจากภารกิจของกรมที่มีการส่งเสริมเรื่องคลัสเตอร์มาต่อเนื่อง

  เริ่มชัดแล้วว่าคลัสเตอร์ที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เดินหน้าเต็มตัวตามนโยบายภาครัฐ ซูเปอร์คลัสเตอร์และจากภารกิจของกรมที่มีการส่งเสริมเรื่องคลัสเตอร์มาต่อเนื่อง

 • หนุน“กัญชง”เป็นพืชเศรษฐกิจ ทำสิ่งทอ

  10 Sep 15 ,  Policy & Regulation
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

  อย.เผยการศึกษา"กัญชา-กระท่อม"ยังไม่คืบหน้า หนุน“กัญชง”เป็นพืชเศรษฐกิจในการทำสิ่งทอ

 • กรมส่งเสริมการค้าฯ เร่งพัฒนาสินค้าไทย เจาะตลาดกลุ่มโรงแรม รีสอร์ทในยุโรป

  25 Aug 15 ,  Policy & Regulation
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star
  กรมส่งเสริมการค้าฯเร่งพัฒนาสินค้าไทย เจาะตลาดกลุ่มโรงแรม รีสอร์ทในยุโรป ติวเข้มเอกชน-SME เรียนรู้รสนิยมชาวยุโรป แนวโน้มการตกแต่งโรงแรม หวังผลิตสินค้าสอดรับตามความต้องการ

  กรมส่งเสริมการค้าฯเร่งพัฒนาสินค้าไทย เจาะตลาดกลุ่มโรงแรม รีสอร์ทในยุโรป ติวเข้มเอกชน-SME เรียนรู้รสนิยมชาวยุโรป แนวโน้มการตกแต่งโรงแรม หวังผลิตสินค้าสอดรับตามความต้องการ

 • เร่งกู้อุตสาหกรรม"แฟชั่นไทย"ตกพรวด 35 อันดับในระยะ 10 ปี

  29 Jul 15 ,  Policy & Regulation
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star
  ผลจัดอันดับอุตสาหกรรมแฟชั่นทั่วโลก ตะลึง อันดับไทยตกต่ำอย่างไม่เคยเกิดขึ้น จากอันดับสูง 17 มาอยู่ที่ 52 แค่ระยะ 10 ปี ก.อุตสาหกรรมสั่งระดมสมองปลดล็อกสารพันปัญหา วางเป้าผงาดอีกครั้งปี"60 ชี้ต้านทานเศรษฐกิจหดตัวไม่ไหว หดเป้าส่งออกเหลือ 3% จาก 10%

  ผลจัดอันดับอุตสาหกรรมแฟชั่นทั่วโลก ตะลึง อันดับไทยตกต่ำอย่างไม่เคยเกิดขึ้น จากอันดับสูง 17 มาอยู่ที่ 52 แค่ระยะ 10 ปี ก.อุตสาหกรรมสั่งระดมสมองปลดล็อกสารพันปัญหา วางเป้าผงาดอีกครั้งปี"60 ชี้ต้านทานเศรษฐกิจหดตัวไม่ไหว หดเป้าส่งออกเหลือ 3% จาก 10%

 • 'นุ่งซิ่นไม่นุ่งสั้น' ยังฮิต! แต่งชุดไทย สร้างสีสันทั่วเมืองพญาแล

  29 Jul 15 ,  Policy & Regulation
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star
  ชาวเมืองพญาแล ชัยภูมิ ทั้งเด็กผู้ใหญ่ นักเรียน ข้าราชการยังคง ‘นุ่งซิ่นไม่นุ่งสั้น’ สวมชุดไทยมาทำงานและเรียนหนังสือในวันพระ และวันสำคัญทางศาสนา สร้างสีสันรอยยิ้มให้กับคนที่เห็น เป็นนโยบาย ผวจ. ตั้งเป้าหมายทำให้ได้ภายใน 1 ปี...

  ชาวเมืองพญาแล ชัยภูมิ ทั้งเด็กผู้ใหญ่ นักเรียน ข้าราชการยังคง ‘นุ่งซิ่นไม่นุ่งสั้น’ สวมชุดไทยมาทำงานและเรียนหนังสือในวันพระ และวันสำคัญทางศาสนา สร้างสีสันรอยยิ้มให้กับคนที่เห็น เป็นนโยบาย ผวจ. ตั้งเป้าหมายทำให้ได้ภายใน 1 ปี

 • กองทัพมะกันสั่งทำ "เครื่องแบบล่องหน"

  11 Jun 15 ,  Policy & Regulation
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star
  กองทัพสหรัฐอเมริกาออกหนังสือเชิญชวนให้บริษัทเอกชนนำเสนอ "เครื่องแบบ" ใหม่ที่ทำให้ทหารในกองทัพ "ล่องหน" ได้ โดยกำหนดระยะเวลาในการพัฒนา 18 เดือน ก่อนคัดเลือกต้นแบบของเครื่องแบบซึ่งใช้เทคโนโลยีในการผลิต "เมทาแมทีเรียล" ที่ดีที่สุดมาทดสอบการใช้งาน

  กองทัพสหรัฐอเมริกาออกหนังสือเชิญชวนให้บริษัทเอกชนนำเสนอ "เครื่องแบบ" ใหม่ที่ทำให้ทหารในกองทัพ "ล่องหน" ได้ โดยกำหนดระยะเวลาในการพัฒนา 18 เดือน ก่อนคัดเลือกต้นแบบของเครื่องแบบซึ่งใช้เทคโนโลยีในการผลิต "เมทาแมทีเรียล" ที่ดีที่สุดมาทดสอบการใช้งาน