Switch to: uk
23 June 2017 04:36AM

Nike ตีตลาดมุสลิม เตรียมเปิดตัว “ฮิญาบ” ผ้าคลุมศรีษะสำหรับเล่นกีฬา

10 Mar 17 ,  Corporated News
 • 0
 • star
 • star
 • star
 • star
 • star

ในที่สุดบริษัทยักษ์ใหญ่แห่งสินค้ากีฬาอย่าง Nike ก็กระโดดเข้ามาเล่นกับตลาดในตะวันออกกลาง ล่าสุดประกาศเปิดตัว ผ้าคลุมศีรษะที่เอาไว้ใช้ในการเล่นกีฬาสำหรับผู้หญิงมุสลิม โดยมาในชื่อ “โปร ฮิญาบ” (Pro Hijab) และคาดว่าน่าจะวางขายต้นปี 2018 ในที่สุดบริษัทยักษ์ใหญ่แห่งสินค้ากีฬาอย่าง Nike ก็กระโดดเข้ามาเล่นกับตลาดในตะวันออกกลาง ล่าสุดประกาศเปิดตัว ผ้าคลุมศีรษะที่เอาไว้ใช้ในการเล่นกีฬาสำหรับผู้หญิงมุสลิม โดยมาในชื่อ “โปร ฮิญาบ” (Pro Hijab) คาดว่าจะวางขายต้นปี 2018

Policy & Regulation
 • ครม.อนุมัติแล้ว !! ปลูก "กัญชง" ได้ใน 6 จังหวัด

  28 Dec 16 ,  Policy & Regulation
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star
  นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ป.ป.ส) เปิดเผยความคืบหน้าการปรับนโยบายเกี่ยวกับพืชเสพติดและตัวยาเสพติดรวม  4  ชนิด ประกอบด้วย  กัญชง  กัญชา กระท่อม  และเมทแอมเฟตามีน(ยาบ้า) เพื่อให้นำมาใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และปลูกเพื่ออุตสาหกรรมได้ตามพื้นที่ที่กำหนด ว่า  ขณะนี้ ครม.อนุมัติให้กัญชง สามารถปลูกได้ แต่ในพื้นที่ๆกำหนด มีผลตั้งแต่ปี 2560 โดยจำกัดพื้นที่ 6 จังหวัด15 อำเภอ  คือ จ.เชียงใหม่ 4 อำเภอ  ได้แก่  อ.แม่วาง  แม่ริม  สะเมิง และแม่แจ่ม   จ.เชียงราย 3 อำเภอ ได้แก่ อ.เทิง  เวียงป่าเป้า  และแม่สาย  จ.น่าน 3 อำเภอได้แก่อ.นาหมื่น  สันติสุข และสองแคว  จ.ตาก เฉพาะที่ อ.พบพระ   จ. เพชรบูรณ์ 3 อำเภอ  ได้แก่ อ.หล่มเก่า  เขาค้อ และเมือง  และจ.แม่ฮ่องสอน   ในพื้นที่อ.เมือง  สำหรับสายพันธุ์ที่นำมาปลูกได้ต้องมีนั้นจะต้องมีสารออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทหรือสารทีเอชซี ไม่เกิน 1%  หากตรวจพบว่าแปลงใดมีต้นกัญชงที่สารดังกล่าวเกินจะถือว่ามีความผิด

  นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ป.ป.ส) เปิดเผยความคืบหน้าการปรับนโยบายเกี่ยวกับพืชเสพติดและตัวยาเสพติดรวม 4 ชนิด ประกอบด้วย กัญชง กัญชา กระท่อม และเมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า) เพื่อให้นำมาใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และปลูกเพื่ออุตสาหกรรมได้ตามพื้นที่ที่กำหนด

 • กฏหมายลำดับรองตามพระราชกำหนดการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศไทย

  22 Sep 16 ,  Policy & Regulation
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

  ความคืบหน้า เกี่ยวกับ แรงงงานคนต่างด้าว จากการประชุมคณะกรรมการสายงานแรงงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 การออกกฏหมายลำดับรองตามพระราชกำหนดการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศไทย พ.ศ. 2559 ซึ่งมีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2559

 • ญี่ปุ่นช่วยกระดับไหมไทย

  16 May 16 ,  Policy & Regulation
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star
  จังหวัดเกียวโตมีนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมไหมร่วมกับประเทศไทย ตั้งเป้าพัฒนาอุตสาหรรมไหมของทั้ง 2 ประเทศ ให้สามารถขยายไปสู่อุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น การแพทย์และอาหาร

  จังหวัดเกียวโตมีนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมไหมร่วมกับประเทศไทย ตั้งเป้าพัฒนาอุตสาหรรมไหมของทั้ง 2 ประเทศ ให้สามารถขยายไปสู่อุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น การแพทย์และอาหาร

 • ขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติถิ่นกำเนิดสินค้าเพื่อขอใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร

  13 May 16 ,  Policy & Regulation
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star
  สวัสดีค่ะ เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า ขณะนี้สินค้าที่เราส่งออกไปยังประเทศต่างๆ จำนวน 17 ประเทศ ได้แก่ สมาชิกอาเซียน (กัมพูชา ลาว เวียดนาม เมียนม่าร์ บรูไน มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์) จีน เกาหลี ญี่ปุ่น อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เปรู และชิลี จะได้รับการยกเว้น/ลดหย่อนภาษีอากรนำเข้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement: FTA) จำนวน 12 ฉบับ (ตาราง)

  สวัสดีค่ะ เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า ขณะนี้สินค้าที่เราส่งออกไปยังประเทศต่างๆ จำนวน 17 ประเทศ ได้แก่ สมาชิกอาเซียน (กัมพูชา ลาว เวียดนาม เมียนม่าร์ บรูไน มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์) จีน เกาหลี ญี่ปุ่น อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เปรู และชิลี จะได้รับการยกเว้น/ลดหย่อนภาษีอากรนำเข้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement: FTA) จำนวน 12 ฉบับ (ตาราง)

 • ยกเครื่อง 11 สถาบันกระทรวงอุตฯ

  11 May 16 ,  Policy & Regulation
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star
  สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ หนึ่งในสถาบันเครือข่าย
  จะถูกปรับเปลี่ยนเป็นสถาบันแฟชั่นและไลฟ์สไตล์

  สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ หนึ่งในสถาบันเครือข่ายควรปรับเปลี่ยนเป็นสถาบันพัฒนาออกแบบและแฟชั่น

 • เกษตรฯ หนุนผู้ต้องขังปลูกหม่อนไหมก่อนพ้นโทษ

  06 May 16 ,  Policy & Regulation
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star
  เกษตรฯ จับมือราชทัณฑ์“คืนคนดีสู่สังคม” ส่งเสริมผู้ต้องขังปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ก่อนพ้นโทษ ตามแนวทางพระราชดำริรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  เกษตรฯ จับมือราชทัณฑ์“คืนคนดีสู่สังคม” ส่งเสริมผู้ต้องขังปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ก่อนพ้นโทษ ตามแนวทางพระราชดำริรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 • คลัสเตอร์อุตสาหกรรม การรวมกลุ่มสร้างฐานที่มั่นคง

  03 May 16 ,  Policy & Regulation
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star
  อุตสาหกรรมไทยได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ผ่านนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลในการขับเคลื่อนให้เกิดการลงทุนของภาครัฐและเอกชน ภาพที่เห็นได้ชัดเจนจากผลของการสนับสนุนส่งเสริมด้านอุตสาหกรรมของรัฐบาล คือการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกของไทยที่เรียกว่า Eastern Seaboard ซึ่งถือเป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย

  อุตสาหกรรมไทยได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ผ่านนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลในการขับเคลื่อนให้เกิดการลงทุนของภาครัฐและเอกชน ภาพที่เห็นได้ชัดเจนจากผลของการสนับสนุนส่งเสริมด้านอุตสาหกรรมของรัฐบาล คือการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกของไทยที่เรียกว่า Eastern Seaboard ซึ่งถือเป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย

 • กรมโรงงานฯ ประกาศ เตือนโรงงาน 8 กลุ่มเสี่ยงไฟไหม้ช่วงหน้าร้อน

  18 Apr 16 ,  Policy & Regulation
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star
  กรมโรงงานอุตสาหกรรม เตือนผู้ประกอบการกลุ่มเสี่ยงไฟไหม้ช่วงหน้าแล้ง ได้แก่ อุตสาหกรรมสิ่งทอและเส้นใย อุตสาหกรรมแปรรูปไม้ อุตสาหกรรมพลาสติก โฟม กระดาษ ยาง อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ ปิโตรเคมี สารเคมี อุตสาหกรรมสี ไวไฟ อุตสาหกรรมกากหรือขยะ อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมโกดังและคลังสินค้า โดยสาเหตุของการเกิดไฟไหม้บ่อยที่สุดคือ ไฟฟ้าลัดวงจร คิดเป็น 29% ของสาเหตุการเกิดไฟไหม้ทั้งหมด พร้อมเตรียมออกมาตรการเชิงรุกเพื่อลดจำนวนการเกิดอัคคีภัยในโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ 1. ฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย  2. เพิ่มความระมัดระวังงานที่ก่อให้เกิดประกายไฟ 3.เก็บรักษาวัสดุสิ่งของในพื้นที่อากาศถ่ายเท และ 4.จัดทำเอกสารเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการเกิดเพลิงไหม้ และแบบประเมินตนเอง (Self-Checklist) เกี่ยวกับอัคคีภัย
  สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทร. 0 2202 4217, 0 2202 4222 หรือสายด่วน 1564
  ดร.พสุ  โลหารชุน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม และรองโฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ประเทศไทยเข้าสู่ช่วงหน้าร้อนที่สุดในรอบปี โดยอุณหภูมิเฉลี่ยสูงถึง 35-44 C ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย ซึ่งจากสถิติการเกิดไฟไหม้ของโรงงานทั่วประเทศเมื่อปี 2558 พบว่าอุบัติเหตุในโรงงานทั้งหมด กว่า 73% เป็นการเกิดไฟไหม้ ซึ่งเกิดในอุตสาหกรรม 8 ประเภท ดังนี้
  1.อุตสาหกรรมสิ่งทอและเส้นใย 5%   2.อุตสาหกรรมแปรรูปไม้ 8%
  3.อุตสาหกรรมพลาสติก โฟม กระดาษ ยาง 13%   4.อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ ปิโตรเคมี สารเคมี 6%
  5.อุตสาหกรรมสี ไวไฟ 2%   6.อุตสาหกรรมกากหรือขยะ 5%
  7.อุตสาหกรรมอาหาร 6% 8.อุตสาหกรรมโกดังและคลังสินค้า 28%
  และพบว่า สาเหตุของการเกิดไฟไหม้บ่อยที่สุดคือ ไฟฟ้าลัดวงจร คิดเป็น 29% ของสาเหตุการเกิดไฟไหม้ทั้งหมด และนอกจากนี้ยังมีสาเหตุอื่น ๆ อีก เช่น การเชื่อม การซ่อมบำรุงที่ผิดวิธี การเสียดสีหรือสะสมความร้อนในกองวัสดุที่สามารถติดไฟได้ ความร้อนหรือประกายไฟจากเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นต้น
  ดร.พสุ  กล่าวต่อว่า ทั้งนี้  กรมโรงงานฯ จึงได้เตรียมออกมาตรการเชิงรุก เพื่อลดจำนวนการเกิดอัคคีภัยและลดความเสี่ยงเกิดไฟไหม้ ในโรงงานอุตสาหกรรม ดังนี้
  1. ฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ในเรื่องเกี่ยวกับการเลือกใช้อุปกรณ์ดับเพลิงอย่างถูกต้อง
  2. เพิ่มความระมัดระวังงานที่ก่อให้เกิดประกายไฟ และความร้อนสูงเป็นพิเศษ เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้า การเชื่อม การตัด เจียร การเผา เป็นต้น
  3. ให้ความสำคัญในการเก็บรักษา การจัดวางวัสดุ สิ่งของ วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ที่สามารถติดไฟได้ง่าย โดยจะต้องอยู่ในพื้นที่ระบายอากาศและถ่ายเท ไม่ให้เกิดการสะสมของไอระเหยของสารไวไฟ
  4. เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการเกิดเพลิงไหม้ ทั้งในรูปแบบเอกสารและทางเว็บไซต์ของกรมโรงงานฯ และแบบประเมินตนเอง (Self-Checklist) เกี่ยวกับอัคคีภัย เพื่อเป็นการประเมินสภาพความเสี่ยงของแต่ละโรงงานด้วยตนเองให้สามารถปรับปรุงแก้ไขความเสี่ยงให้อยู่ในระดับปลอดภัย
  อย่างไรก็ตาม กรมโรงงานฯ ยังแนะนำให้ทุกโรงงานจัดเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ดับเพลิงและเส้นทางหนีไฟต่างๆ ควรตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอ ไม่ใช้ไฟฟ้ามากเกินพิกัด ควรมีอุปกรณ์แจ้งเตือนอัคคีภัยอัตโนมัติ และต้องระมัดระวังสาเหตุอื่นๆ เช่น การสูบบุหรี่ การเผาหญ้าหรือขยะมูลฝอย ฯลฯ   นอกจากนี้ กรมโรงงานฯ ยังเล็งเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดกับโรงงานที่ใช้ระบบทำความเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารทำความเย็น ซึ่งจะทำงานหนักในช่วงฤดูร้อน โดยได้มีการจัดทำเอกสารเผยแพร่และแจ้งเตือนอุบัติเหตุทั้งในรูปแบบเอกสารและทางเว็บไซต์ของกรมโรงงานฯ ดร.พสุ กล่าวทิ้งท้าย

  พร้อมให้ความรู้ป้องกันอัคคีภัย

 • ยกเว้นภาษี "R&D 300%" อัดฉีดภาคเอกชนเร่งสร้างนวัตกรรม

  07 Apr 16 ,  Policy & Regulation
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star
  การนำไทยก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) จำเป็นต้องใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และการได้มาซึ่งนวัตกรรมย่อมมาจากการให้น้ำหนักกับเรื่องการวิจัยและพัฒนา (Research & De-velopment : R&D) โดยที่ผ่านมามีมาตรการจูงใจสำหรับภาคเอกชนคือการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 200% สำหรับรายจ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งมาตรการดังกล่าวขยายไปสู่การยกเว้นภาษี 300% เมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยกำหนดระยะเวลาการให้สิทธิประโยชน์เป็นเวลา 5 ปี มีผลย้อนหลังตั้งแต่ 1 ม.ค. 2558-31 ธ.ค. 2562

  การนำไทยก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) จำเป็นต้องใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และการได้มาซึ่งนวัตกรรมย่อมมาจากการให้น้ำหนักกับเรื่องการวิจัยและพัฒนา (Research & De-velopment : R&D) โดยที่ผ่านมามีมาตรการจูงใจสำหรับภาคเอกชนคือการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 200% สำหรับรายจ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งมาตรการดังกล่าวขยายไปสู่การยกเว้นภาษี 300% เมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยกำหนดระยะเวลาการให้สิทธิประโยชน์เป็นเวลา 5 ปี มีผลย้อนหลังตั้งแต่ 1 ม.ค. 2558-31 ธ.ค. 2562

 • "อาทิตย์ วุฒิคะโร" ผนึก CEO ยกเครื่อง 11 สถาบันกระทรวงอุตฯ

  29 Feb 16 ,  Policy & Regulation
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star
  หลังจากที่รัฐบาลมอบหมายภารกิจให้แต่ละกระทรวงรับผิดชอบกับโจทย์ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย หนึ่งในแม่งานสำคัญอย่างกระทรวงอุตสาหกรรม จึงเริ่มปรับโครงสร้างภายในจัดตั้งทีม "Spring Board" โดยมี CEO ระดับบิ๊กเป็นผู้ชี้นำเพื่อกำหนดบทบาทของ 11 สถาบันเครือข่าย ให้สอดรับกับอุตสาหกรรมเป้าหมายได้ชัดเจนขึ้น "ประชาชาติธุรกิจ" มีโอกาสสัมภาษณ์ "อาทิตย์ วุฒิคะโร" ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ถึงการปฏิรูปโครงสร้างสถาบันให้เป็นโมเดล "Thailand Spring Board"

  หลังจากที่รัฐบาลมอบหมายภารกิจให้แต่ละกระทรวงรับผิดชอบกับโจทย์ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย หนึ่งในแม่งานสำคัญอย่างกระทรวงอุตสาหกรรม จึงเริ่มปรับโครงสร้างภายในจัดตั้งทีม "Spring Board" โดยมี CEO ระดับบิ๊กเป็นผู้ชี้นำเพื่อกำหนดบทบาทของ 11 สถาบันเครือข่าย ให้สอดรับกับอุตสาหกรรมเป้าหมายได้ชัดเจนขึ้น "ประชาชาติธุรกิจ" มีโอกาสสัมภาษณ์ "อาทิตย์ วุฒิคะโร" ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ถึงการปฏิรูปโครงสร้างสถาบันให้เป็นโมเดล "Thailand Spring Board"