Switch to: uk
23 June 2017 21:41PM

ตู้สินค้าตกค้างท่าเรือนับพัน ห่วงโซ่ผลิตส่งออกยังอัมพาต!/ไตรมาสแรกปีหน้าส่ออ่วม

21 Nov 11 ,  ฐานเศรษฐกิจ
  • 0

ส่งออกยังสำลักน้ำท่วม เผยวัตถุดิบนำเข้าตกค้างท่าเรือหลายพันตู้ ทำห่วงโซ่การผลิตส่งมอบลูกค้าเครื่องยังสะดุด ขณะท่าเรือแหลมฉบังเร่งผู้ประกอบการให้เคลียร์ของออก ขู่ปรับหนักหากตกค้างเกินเวลา สรท.เร่งประเมินผลกระทบตัวเลขส่งออกไตรมาสสุดท้าย ระบุกระทบแน่ ห่วงปีหน้าอาการหนัก ด้านไอซีดีลาดกระบังประกาศพร้อมบริการขนส่งเต็มที่ 900 ตู้/วัน


นายไพบูลย์  พลสุวรรณา ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) หรือสภาผู้ส่งออก เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า จากน้ำท่วมครั้งใหญ่ที่หลาย พื้นที่เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ แต่อีกหลายพื้นที่ กำลังได้รับผลกระทบ ภาพรวมที่ผ่านมาโรงงานอุตสาหกรรมทั้งขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ รวมถึงโรงงานห้องแถวได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก แยกเป็นหลายกรณี ได้แก่ โรงงานถูกน้ำท่วมเต็มพื้นที่, โรงงานไม่ถูกน้ำท่วม แต่พื้นที่รอบๆ ถูกน้ำท่วมไม่สะดวกในการทำงาน ทำให้หลายโรงงานต้องทำๆ หยุดๆ

ขณะที่หลายโรงงานมีปัญหาไม่สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เนื่อง จากบ้าน หรือที่พักคนงานถูกน้ำท่วม ต้องหยุดงาน หรือมาสาย อีกหลายโรงงานแม้น้ำไม่ท่วมแต่ก็มีค่าใช้จ่ายในการสร้างแนวป้องกัน

อย่างไรก็ดีจากโรงงานอุตสาหกรรมหลายพันโรงได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทำให้ไม่สามารถดำเนินการผลิตสินค้าได้ หรือหากผลิตได้แต่การขนส่งวัตถุดิบก็เป็นไปด้วยความยากลำบากขณะเดียวกันได้ส่งผลให้มีตู้สินค้าวัตถุดิบ หรือกึ่งสำเร็จรูปนำเข้าจากต่างประเทศตกค้างที่ท่าเรือเป็นจำนวนมาก เพราะโรงงานที่เกี่ยวเนื่องมีปัญหายังไม่สามารถ กลับเข้าสู่ระบบการผลิตได้ ส่งผลถึงการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกของหลายอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบเป็นลูกโซ่อยู่ในเวลานี้ จากสภาพดังกล่าว คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อตัวเลขการส่งออกของไทยในไตรมาสที่ 4 ของปีนี้รวมถึงใน
ปีหน้าอย่างแน่นอน ซึ่งทาง สรท.อยู่ ระหว่างการรวบรวมตัวเลขความเสียหายที่ชัดเจน

"ในแต่ละปีมีตู้สินค้านำเข้า-ส่งออก รวมถึงตู้เปล่าผ่านท่าเรือแหลมฉบังของไทยประมาณ 5.5 ล้านตู้ ในจำนวนนี้ประมาณ 2 ล้านตู้ เป็นตู้สินค้านำเข้าหรือคิดเฉลี่ยแต่ละไตรมาสจะมีตู้สินค้านำเข้าประมาณ 5 แสนตู้ ผลกระทบจากน้ำท่วมคาดว่าตลอดทั้งไตรมาสสุดท้ายของปีนี้จะมีตู้สินค้านำเข้าตกค้างที่ท่าเรือเป็นจำนวนมาก แต่เวลานี้หลายพื้นที่สถานการณ์น้ำเริ่มคลี่คลาย ผู้ประกอบการหลายรายก็ดิ้นหาโกดังเก็บของ เริ่มเคลียร์สินค้าที่ท่าเรือหลายรายเริ่มกลับมาผลิตสินค้าส่งออกได้ ในภาพรวมการส่งออกในไตรมาสสุดท้ายของไทยคงไม่ดี แต่ในภาพรวมมูลค่าการส่งออกในปีนี้น่าจะขยายตัวได้ที่ 15-17% จากทั้งปีนี้กระทรวงพาณิชย์ตั้งไว้ที่ 20% (ปี 2553 ไทยส่งออกมูลค่า 195,307 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) แต่ในไตรมาสแรกของปีหน้าคงขยายตัวน้อย เป็นผลกระทบจากลูกค้าย้ายฐานการสั่งซื้อ"

นายไพบูลย์ กล่าวอีกว่า จากที่มีสินค้าตกค้างที่ท่าเรือเป็นจำนวนมากในเวลานี้ ได้รับการร้องเรียนจากสมาชิกสรท. ว่า ทางการท่าเรือฯได้เร่งให้ผู้ประกอบการได้เคลียร์สินค้าออก ซึ่งหากเกินเวลาที่กำหนดที่ตกลงกันไว้มากเกินไป จะคิดค่าปรับในอัตราก้าวหน้า

ด้านนายเฉลิมเกียรติ สลักคำ ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง กล่าวยอม รับว่า ขณะนี้มีสินค้านำเข้าตกค้างที่ท่าเรือแหลมฉบังหลายพันตู้ ในเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของบริษัทที่ได้รับสัมปทานจากการท่าเรือฯในการบริหารตู้สินค้าเข้า-ออกในการเคลียร์พื้นที่ รวมถึงการเจรจากับเจ้าของสินค้าให้เร่งทยอยออกไป ที่ผ่านมาบริษัทที่ได้รับสัมปทานก็ให้การอนุโลมเพราะเข้าใจถึงสถานการณ์

ขณะที่นายศักดิ์ชัย หาญอาษา หัวหน้าสำนักงานขนส่งคอนเทนเนอร์ สถานีบรรจุ และแยกสินค้ากล่อง หรือไอซีดี ลาดกระบัง กล่าวว่า จากที่มีสินค้า ตกค้างที่ท่าเรือแหลมฉบังเป็นจำนวนมาก ทางไอซีดี ลาดกระบังพร้อมให้บริการขนส่งตู้สินค้าเข้า-ออกทางรถไฟไปยังท่าเรือแหลมฉบังอย่างเต็มที่ โดยสามารถให้บริการได้ถึง 30 ขบวน หรือ 900 ตู้ต่อวัน รวมถึงให้บริการพิเศษโดยบางครั้งครึ่งหนึ่งของขบวนรถไฟจะเป็นแคร่เปล่าเพื่อไปนำตู้สินค้าที่ตกค้างส่งมอบให้กับลูกค้า และจะมีผลให้สายการเดินเรือ ซึ่งเป็นเจ้าของตู้มีตู้เปล่าเพื่อให้บริการส่งออกสินค้าไทยได้มากขึ้น จากที่ผ่านมาตู้ส่งออกบางครั้งขาดแคลน เพราะสินค้านำเข้าที่ตกค้างไม่มีขนถ่ายหรือระบายออกจากตู้