Switch to: uk
29 June 2017 06:31AM

UCA กฎหมายใหม่สหรัฐฯ กระทบผู้ส่งออกทั่วโลกงดใช้ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์

17 Oct 11 ,  Logistics Digest
  • 0

บริษัทที่ปรึกษาด้านกฎหมายบริษัท ติลลิกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย เปิดเผยเกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขันทางธุรกิจที่ไม่เป็นธรรม (Unfair Competition Act หรือ UCA) ของบางมลรัฐในสหรัฐอเมริกาที่เพิ่งประกาศบังคับใช้ไปเมื่อไม่กี่เดือนมานี้  และจะส่งผลกระทบต่อโอกาสทางการค้าของผู้ส่งออกและโรงงานผลิตสินค้าในประเทศไทย


UCA ประกาศใช้เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2554 ใน 2 รัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา คือ รัฐวอชิงตัน และลุยเซียนา และมีแนวโน้มว่าจะประกาศใช้ทั่วสหรัฐฯ ต่อไป กฎหมายฉบับนี้กำหนดให้โรงงานผลิตสินค้าทุกแห่งในโลกที่ต้องการจะส่งสินค้าเข้าไปขายในสหรัฐฯ ต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ ในการผลิตและการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจต่างๆ ทั้งในสำนักงานและในโรงงาน ด้วยเพราะการใช้ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์ทำให้โรงงานผลิตสินค้านั้นได้เปรียบคู่แข่งอย่างไม่เป็นธรรมในแง่ต้นทุนดำเนินการที่ต่ำกว่า   ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในแง่การแข่งขันทางธุรกิจ  กฎหมายจึงเปิดช่องทางให้ผู้เสียเปรียบดำเนินการทางกฎหมายเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายและห้ามคู่แข่งที่ได้เปรียบอย่างไม่เป็นธรรมขายสินค้าในรัฐนั้นๆ จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย

“กฎหมายการแข่งขันทางธุรกิจที่ไม่เป็นธรรมจะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับบริษัททั้งหลายที่เลือกใช้แต่เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องในการดำเนินกิจการทุกด้าน” นางปัจฉิมา  ธนสันติ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวในงานสัมมนา เรื่อง “การสร้างโอกาสทางการค้าของผู้ผลิตและผู้ประกอบการในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของการค้าระหว่างประเทศ”  เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัทใดก็ตามที่ปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศไทยอย่างเคร่งครัด  ถือได้ว่าทำตามกฎหมายการแข่งขันทางธุรกิจที่ไม่เป็นธรรมไปโดยปริยายและยังได้รับประโยชน์จากกฎหมายใหม่นี้ในแง่การแข่งขันทางธุรกิจและการยอมรับในระดับนานาชาติ”

ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและเทคโนโลยีสารสนเทศต่างแนะนำให้บริษัททั้งหลายที่ส่งออกสินค้าไปยังสหรัฐอเมริกาดำเนินการตรวจสอบซอฟต์แวร์ในองค์กรอย่างเป็นระบบเพื่อให้แน่ใจว่ามีใบอนุญาตใช้งานซอฟต์แวร์ถูกต้องครบถ้วนและปราศจากซอฟต์แวร์เถื่อน บริษัทที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีบริการด้านนี้ และแม้กระทั่งบริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์บางแห่งก็อาจให้ความช่วยเหลือหรือคำแนะนำได้

“ผู้จัดการด้านจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทในสหรัฐอเมริกาย่อมต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดว่าคู่ค้าและซัพพลายเออร์ของตนในต่างแดนปฏิบัติตามใบอนุญาตในการใช้งานซอฟต์แวร์และข้อตกลงในการรับจ้างผลิตหรือไม่  ซึ่งรวมถึงบริษัทในประเทศไทย  ทั้งที่ส่งออกสินค้าสำเร็จรูปและที่ส่งออกชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ต่างๆด้วย สำหรับบริษัทที่ปฏิบัติตามกฎหมายใหม่นี้เปรียบเสมือนเครื่องมือช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  แต่สำหรับบริษัทที่ฝ่าฝืน  มันเปรียบเสมือนการคุกคาม”   นางดารานีย์ วัจนะวุฒิวงศ์  หุ้นส่วนร่วมบริหารและกรรมการผู้จัดการแผนกทรัพย์สินทางปัญญา  บริษัท ติลลิกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  กล่าว