Switch to: uk
23 June 2017 04:41AM

เส้นด้ายสะท้อนแสง มาตรฐานความปลอดภัย Oeko-Tex Standard 100

27 Jun 16 ,  Material ConneXion® Bangkok
  • 0
สามารถสะท้อนแสงตรงกลับไปสู่แหล่งกำเนิดแสงต้นทางได้ เส้นด้ายจะมีสีเงินอ่อนท่ามกลางแสงโดยรอบ ผลิตจากการตีเกลียวเส้นใยพอลิเอสเทอร์กับแผ่นฟิล์มพอลิยูรีเทนเคลือบเม็ดแก้ว (แล้วกรีดเป็นเส้น)  เส้นด้ายนี้เหมาะนำไปใช้เพื่อเพิ่มสมบัติการสะท้อนแสงให้กับเนื้อผ้าอย่างแนบเนียน โดยปกติแล้วหากต้องการทำให้ผ้าสะท้อนแสงก็จะต้องปิดด้วยแผ่นฟิล์มหรือใช้การเคลือบทับ ซึ่งทำให้ผ้าหรือเครื่องแต่งกายนั้นสูญเสียความงามไปได้ แต่สมบัติที่สะท้อนแสงได้นี้เกิดจากเม็ดแก้วขนาดเล็กมากๆ ซึ่งสามารถแทรกตัวลงไปในเนื้อเส้นด้ายที่มีขนาดเล็กละเอียดได้ นอกจากนี้วัสดุฐานของเม็ดแก้วนี้ก็ถูกออกแบบให้มีความขาวสว่างเป็นพิเศษเพื่อทำให้เส้นด้ายที่แม้มีขนาดเล็กมากก็สามารถสะท้อนแสงเป็นประกายได้อย่างชัดเจนเมื่อมีแสงตกกระทบ วัสดุนี้ผลิตโดยการนำฟิล์มพียูมาเคลือบชั้นเดียวด้วยเม็ดแก้วสะท้อนแสงขนาดเล็กละเอียด เมื่อเคลือบเกาะตัวดีแล้ว ก็จะนำแผ่นพียูนี้ไปกรีดให้เป็นเส้นบางๆ แล้วนำไปบั่นเป็นเส้นด้ายรวมกับเส้นใยยาว PET ทำให้มีลักษณะเดียวกับเส้นด้ายและเข้าสู่กระบวนการผลิตและแปรรูปผืนผ้าได้ตามปกติเหมือนเส้นด้ายทั่วไป ซึ่งผลิตได้ทั้งผ้าถักและผ้าทอ มีสีเทาเงินอ่อนเพียงสีเดียว สามารถผลิตเส้นด้ายจากเส้นใยชนิดต่างๆ ตั้งแต่ พอลิเอสเทอร์ อะคริลิก ไนลอน สแปนเด็กซ์  ฝ้าย และขนแกะ สามารถนำไปซักในเครื่องซักผ้าได้ เส้นด้ายนี้ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย Oeko-Tex Standard 100 เหมาะทำเครื่องแต่งกายนิรภัยที่สะท้อนแสงสูงสำหรับการปฏิบัติงานในเวลากลางคืน

เส้นด้ายสะท้อนแสงที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย Oeko-Tex Standard 100 เหมาะทำเครื่องแต่งกายนิรภัยที่สะท้อนแสงสูงสำหรับการปฏิบัติงานในเวลากลางคืน

 

RetroreflectionThread

 

สามารถสะท้อนแสงตรงกลับไปสู่แหล่งกำเนิดแสงต้นทางได้ เส้นด้ายจะมีสีเงินอ่อนท่ามกลางแสงโดยรอบ ผลิตจากการตีเกลียวเส้นใยพอลิเอสเทอร์กับแผ่นฟิล์มพอลิยูรีเทนเคลือบเม็ดแก้ว (แล้วกรีดเป็นเส้น) เส้นด้ายนี้เหมาะนำไปใช้เพื่อเพิ่มสมบัติการสะท้อนแสงให้กับเนื้อผ้าอย่างแนบเนียน โดยปกติแล้วหากต้องการทำให้ผ้าสะท้อนแสงก็จะต้องปิดด้วยแผ่นฟิล์มหรือใช้การเคลือบทับ ซึ่งทำให้ผ้าหรือเครื่องแต่งกายนั้นสูญเสียความงามไปได้ แต่สมบัติที่สะท้อนแสงได้นี้เกิดจากเม็ดแก้วขนาดเล็กมากๆ ซึ่งสามารถแทรกตัวลงไปในเนื้อเส้นด้ายที่มีขนาดเล็กละเอียดได้

 

นอกจากนี้วัสดุฐานของเม็ดแก้วนี้ก็ถูกออกแบบให้มีความขาวสว่างเป็นพิเศษเพื่อทำให้เส้นด้ายที่แม้มีขนาดเล็กมากก็สามารถสะท้อนแสงเป็นประกายได้อย่างชัดเจนเมื่อมีแสงตกกระทบ วัสดุนี้ผลิตโดยการนำฟิล์มพียูมาเคลือบชั้นเดียวด้วยเม็ดแก้วสะท้อนแสงขนาดเล็กละเอียด เมื่อเคลือบเกาะตัวดีแล้ว ก็จะนำแผ่นพียูนี้ไปกรีดให้เป็นเส้นบางๆ แล้วนำไปบั่นเป็นเส้นด้ายรวมกับเส้นใยยาว PET ทำให้มีลักษณะเดียวกับเส้นด้ายและเข้าสู่กระบวนการผลิตและแปรรูปผืนผ้าได้ตามปกติเหมือนเส้นด้ายทั่วไป ซึ่งผลิตได้ทั้งผ้าถักและผ้าทอ มีสีเทาเงินอ่อนเพียงสีเดียว สามารถผลิตเส้นด้ายจากเส้นใยชนิดต่างๆ ตั้งแต่ พอลิเอสเทอร์ อะคริลิก ไนลอน สแปนเด็กซ์  ฝ้าย และขนแกะ สามารถนำไปซักในเครื่องซักผ้าได้ เส้นด้ายนี้ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย Oeko-Tex Standard 100 เหมาะทำเครื่องแต่งกายนิรภัยที่สะท้อนแสงสูงสำหรับการปฏิบัติงานในเวลากลางคืน

 

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 02-664-8448 หรือ www.materialconnexion.com/th