Switch to: uk
23 June 2017 04:41AM

MAWATA SILK แผ่น nonwoven ใยไหม 100%

09 May 16 ,  Material ConneXion® Bangkok
  • 0
แผ่น nonwoven ใยไหม 100% จากเศษรังไหมที่เหลือทิ้งในโรงงาน แผ่นวัสดุมีเนื้อนุ่ม พื้นผิวกันไฟลาม สามารถนำไปประกอบกับผ้าหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้ มีสมบัติเป็นฉนวนความร้อน ต้านทานรังสียูวี สีมีความคงทน และมีผิวมันเงาเป็นประกาย ผลิตโดยนำเส้นใยเหลือทิ้งจากการผลิตไหมไทย มาอัดประกบด้วยความร้อนให้เป็นแผ่นคล้ายผืนผ้าโดยไม่ต้องเติมกาวหรือสารเคมีใดๆ มีขนาดแผ่นมาตรฐาน 1,500 x 2,100 มิลลิเมตร หนาตั้งแต่ 2-35 มิลลิเมตร สามารถสั่งผลิตขนาดและความหนาอื่นได้ตามต้องการ มีสีขาวนวลตามธรรมชาติของวัสดุ อย่างไรก็ตาม เศษวัสดุที่ใช้ยังไม่ผ่านการทดสอบสมบัติใดๆ เหมาะนำไปบุในผ้านวม วัสดุตกแต่งบ้าน ใช้เสริมกับผ้าชนิดอื่นสำหรับทำเครื่องแต่งกายหรืองานตกแต่งภายใน

แผ่น nonwoven ใยไหม 100% เหมาะนำไปบุในผ้านวม วัสดุตกแต่งบ้าน ใช้เสริมกับผ้าชนิดอื่นสำหรับทำเครื่องแต่งกายหรืองานตกแต่งภายใน

 

MawataSilk

 

แผ่น nonwoven ใยไหม 100% จากเศษรังไหมที่เหลือทิ้งในโรงงาน แผ่นวัสดุมีเนื้อนุ่ม พื้นผิวกันไฟลาม สามารถนำไปประกอบกับผ้าหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้ มีสมบัติเป็นฉนวนความร้อน ต้านทานรังสียูวี สีมีความคงทน และมีผิวมันเงาเป็นประกาย ผลิตโดยนำเส้นใยเหลือทิ้งจากการผลิตไหมไทย มาอัดประกบด้วยความร้อนให้เป็นแผ่นคล้ายผืนผ้าโดยไม่ต้องเติมกาวหรือสารเคมีใดๆ มีขนาดแผ่นมาตรฐาน 1,500 x 2,100 มิลลิเมตร หนาตั้งแต่ 2-35 มิลลิเมตร สามารถสั่งผลิตขนาดและความหนาอื่นได้ตามต้องการ มีสีขาวนวลตามธรรมชาติของวัสดุ อย่างไรก็ตาม เศษวัสดุที่ใช้ยังไม่ผ่านการทดสอบสมบัติใดๆ เหมาะนำไปบุในผ้านวม วัสดุตกแต่งบ้าน ใช้เสริมกับผ้าชนิดอื่นสำหรับทำเครื่องแต่งกายหรืองานตกแต่งภายใน

 

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 02-664-8448 หรือ www.materialconnexion.com/th