Switch to: uk
23 June 2017 21:36PM

ผ้าปักหลอดไฟ LED ทนทานและนำไปซักได้หลายครั้ง

14 Feb 17 ,  ttistextiledigest
  • 0
ผ้าติดหลอดไดโอดเปล่งแสง (LED) ที่มีความอ่อนตัว ทนทานและนำไปซักได้ สำหรับใช้ทำเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ตกแต่ง ผลิตด้วยเทคโนโลยี “e-broidery” ที่เป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะซึ่งนำอุปกรณ์กำเนิดแสงผสมลงในผืนผ้าโดยไม่เปลี่ยนลักษณะการทิ้งตัวและความแข็งแรงของผ้า ผ้าอัจฉริยะนี้ผลิตจากเส้นด้ายปักนำไฟฟ้าร่วมกับหลอดไฟ LED ขนาดเล็ก มีความทนทานต่อการใช้งานได้เหมือนผ้าปกติ และซักได้หลายครั้ง ใช้เทคนิคควบคุมการเย็บและการทอด้วยคอมพิวเตอร์ การผลิตทุกชิ้นจึงต้องเป็นการผลิตตามสั่ง โดยสามารถกำหนดชนิดและขนาดของผ้า ลวดลายปักและสีสันได้ตามต้องการ รวมทั้งการติดตั้งหลอดไฟ LED ให้เรียงกันเป็นภาพ กระจายตัวอย่างอิสระ หรือวางเป็นลวดลายเรขาคณิตหรือลายธรรมชาติ เหมาะใช้ในงานแฟชั่น เครื่องแต่งกาย ชุดกีฬา ชุดนิรภัย อุปกรณ์ตกแต่งและงานออกแบบตกแต่งภายใน

ผ้าติดหลอดไดโอดเปล่งแสง (LED) ที่มีความอ่อนตัว ทนทานและนำไปซักได้ สำหรับใช้ทำเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ตกแต่ง ผลิตด้วยเทคโนโลยี “e-broidery” ที่เป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะซึ่งนำอุปกรณ์กำเนิดแสงผสมลงในผืนผ้าโดยไม่เปลี่ยนลักษณะการทิ้งตัวและความแข็งแรงของผ้า

 

FabricLED

 

ผ้าอัจฉริยะนี้ผลิตจากเส้นด้ายปักนำไฟฟ้าร่วมกับหลอดไฟ LED ขนาดเล็ก มีความทนทานต่อการใช้งานได้เหมือนผ้าปกติ และซักได้หลายครั้ง ใช้เทคนิคควบคุมการเย็บและการทอด้วยคอมพิวเตอร์ การผลิตทุกชิ้นจึงต้องเป็นการผลิตตามสั่ง โดยสามารถกำหนดชนิดและขนาดของผ้า ลวดลายปักและสีสันได้ตามต้องการ รวมทั้งการติดตั้งหลอดไฟ LED ให้เรียงกันเป็นภาพ กระจายตัวอย่างอิสระ หรือวางเป็นลวดลายเรขาคณิตหรือลายธรรมชาติ เหมาะใช้ในงานแฟชั่น เครื่องแต่งกาย ชุดกีฬา ชุดนิรภัย อุปกรณ์ตกแต่งและงานออกแบบตกแต่งภายใน

 

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 02-105-7400หรือ www.materialconnexion.com/th