Switch to: uk
30 May 2017 11:39AM

CRAiLAR Flax จากประเทศแคนาดา

21 Nov 16 ,  ttistextiledigest
  • 0
จากประเทศแคนาดา
เส้นใยแฟลกซ์ (ทำผ้าลินิน) จากต้นแฟลกซ์ ที่ผ่านกระบวนการกำจัดสิ่งเจือปนด้วยเอนไซม์แล้ว จะมีความนุ่มละเอียดเทียบเคียงกับเส้นใยฝ้าย เหมาะสำหรับนำไปปั่นด้าย ถักและทอเป็นผืนผ้า แฟลกซ์เป็นพืชที่ปลูกทดแทนใหม่ได้รวดเร็ว ใช้น้ำและทรัพยากรในการผลิตน้อยกว่าฝ้าย จึงเป็นทางเลือกที่ยั่งยืนกว่าการใช้ฝ้ายหรือเส้นใยทดแทนอื่นๆ เช่น วิสโคส รวมทั้งเส้นใยสังเคราะห์ทั้งหลาย เส้นใยแฟลกซ์ที่ผ่านเอนไซม์แล้ว จะให้สัมผัสนุ่มสบาย ระบายอากาศได้ดี แข็งแรง แห้งตัวเร็ว ดูดซับน้ำได้เท่าเส้นใยสังเคราะห์ กระบวนการที่ใช้เอนไซม์นี้เรียกว่ากระบวนการ CRAiLAR ซึ่งจะแยกสิ่งเจือปนชนิดลิกนินออกจากเส้นใยแฟลกซ์ สามารถปั่นด้ายใยผสมกับเส้นใยชนิดอื่นทั้งใยธรรมชาติและใยสังเคราะห์ โดยธรรมชาติเส้นใยแฟลกซ์มีสีน้ำตาลหม่น แต่สามารถย้อมสีได้โดยใช้สีย้อมสำหรับเส้นใยเซลลูโลส สามารถสั่งผลิตพิเศษโดยกำหนดชนิดและส่วนผสมของเส้นใยในการปั่นด้าย รวมทั้งกำหนดโครงสร้างผ้าได้ตามต้องการ เหมาะนำไปทำผ้าทอหรือผ้าถักสำหรับผลิตชุดชั้นใน เครื่องแต่งกาย และงานตกแต่ง

เส้นใยแฟลกซ์ (ทำผ้าลินิน) มีความนุ่มละเอียดเทียบเคียงกับเส้นใยฝ้าย เหมาะนำไปทำผ้าทอหรือผ้าถักสำหรับผลิตชุดชั้นใน

 

733701D13

MC#: 7337-01

 

เส้นใยแฟลกซ์ (ทำผ้าลินิน) จากต้นแฟลกซ์ ที่ผ่านกระบวนการกำจัดสิ่งเจือปนด้วยเอนไซม์แล้ว จะมีความนุ่มละเอียดเทียบเคียงกับเส้นใยฝ้าย เหมาะสำหรับนำไปปั่นด้าย ถักและทอเป็นผืนผ้า แฟลกซ์เป็นพืชที่ปลูกทดแทนใหม่ได้รวดเร็ว ใช้น้ำและทรัพยากรในการผลิตน้อยกว่าฝ้าย จึงเป็นทางเลือกที่ยั่งยืนกว่าการใช้ฝ้ายหรือเส้นใยทดแทนอื่นๆ เช่น วิสโคส รวมทั้งเส้นใยสังเคราะห์ทั้งหลาย

 

เส้นใยแฟลกซ์ที่ผ่านเอนไซม์แล้ว จะให้สัมผัสนุ่มสบาย ระบายอากาศได้ดี แข็งแรง แห้งตัวเร็ว ดูดซับน้ำได้เท่าเส้นใยสังเคราะห์ กระบวนการที่ใช้เอนไซม์นี้เรียกว่ากระบวนการ CRAiLAR ซึ่งจะแยกสิ่งเจือปนชนิดลิกนินออกจากเส้นใยแฟลกซ์ สามารถปั่นด้ายใยผสมกับเส้นใยชนิดอื่นทั้งใยธรรมชาติและใยสังเคราะห์ โดยธรรมชาติเส้นใยแฟลกซ์มีสีน้ำตาลหม่น แต่สามารถย้อมสีได้โดยใช้สีย้อมสำหรับเส้นใยเซลลูโลส สามารถสั่งผลิตพิเศษโดยกำหนดชนิดและส่วนผสมของเส้นใยในการปั่นด้าย รวมทั้งกำหนดโครงสร้างผ้าได้ตามต้องการ เหมาะนำไปทำผ้าทอหรือผ้าถักสำหรับผลิตชุดชั้นใน เครื่องแต่งกาย และงานตกแต่ง

 

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 02-105-7400 หรือ www.materialconnexion.com/th