Switch to: uk
30 May 2017 11:39AM

ผ้านอนวูฟเวนยืดสี่ทิศทาง

21 Nov 16 ,  ttistextiledigest
  • 0
ผลิตจากน้ำยางธรรมชาติและเส้นใยวิสโคสที่มีผิวนุ่มแบบกำมะหยี่และยืดตัวได้ทั้งสี่ทิศทาง ซึ่งเป็นการผสมผสานสมบัติด้านความยืดหยุ่นแบบผ้าถักยืด (เช่น สแปนเด็กซ์) ความสม่ำเสมอของโครงสร้าง กับความรวดเร็วในการผลิตผ้านอนวูฟเวนเข้าไว้ด้วยกัน สามารถใช้ผ้านี้กันความชื้นโดยที่ให้อากาศถ่ายเทได้หลายระดับขึ้นกับการยืดตัวของผ้า ผลิตจากน้ำยางธรรมชาติกับเส้นใยวิสโคส จึงย่อยสลายทางชีวภาพได้แต่ใช้เวลานาน ผลิตโดยการเคลือบสารช่วยเปียกลงบนพื้นผิววัสดุทึบตันแล้วโรยเส้นใยวิสโคสลงไป เส้นใยจะตั้งตรงอยู่บนสารช่วยเปียก จากนั้นพ่นทับลงบนเส้นใยด้วยน้ำยางข้น และโรยเส้นใยวิสโคสปิดทับอีกชั้นก็จะได้พื้นผิวแบบกำมะหยี่ทั่วทั้งสองหน้า ได้เป็นผ้าผืนยาวต่อเนื่องที่ยืดตัวได้ทุกทิศทางและมีระดับความพรุนที่ขึ้นอยู่กับการยืดตัวของวัสดุ ปัจจุบันมีจำหน่ายเป็นแผ่นชีต ส่วนชนิดม้วนอยู่ระหว่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สามารถสั่งทำสีสันและลวดลายได้ไม่จำกัดโดยการย้อมสีให้เส้นใยวิสโคสหรือน้ำยางข้นหรือทั้งสองอย่าง สามารถซ้อนชั้นของเส้นใยทับเพิ่มขึ้นไปได้เพื่อให้ได้ความหนาที่หลากหลาย นอกจากนี้ยังสามารถใส่สารเติมแต่งเพื่อเพิ่มสมบัติการใช้งานบางอย่างได้ วัสดุนี้มีเปอร์เซ็นต์การยืดตัวที่จุดขาดมากกว่า 1180% และมีเปอร์เซ็นต์การคืนตัวไม่ต่ำกว่า 73% การรับแรงยืดตัวในแนวขวางจะต่ำกว่าแนวยาว (แนวเครื่องจักร) เล็กน้อยประมาณ 5 กรัม สามารถตัดด้วยกรรไกรได้ แนะนำให้เชื่อมติดด้วยเทปกุ๊น หรือใช้คลื่นอัลตราโซนิกส์ เหมาะสำหรับใช้ในผลิตภัณฑ์ด้านสุขอนามัย อุปกรณ์ดูแลเด็กอ่อน งานทางการแพทย์ ผ้าพันแผล เสื้อผ้าและอุปกรณ์ตกแต่ง

ผ้านอนวูฟเวนยืดสี่ทิศทาง จากประเทศอังกฤษ เหมาะสำหรับใช้ในผลิตภัณฑ์ด้านสุขอนามัย อุปกรณ์ดูแลเด็กอ่อน งานทางการแพทย์

 

708101D5

MC#: 7081-01

 

ผลิตจากน้ำยางธรรมชาติและเส้นใยวิสโคสที่มีผิวนุ่มแบบกำมะหยี่และยืดตัวได้ทั้งสี่ทิศทาง ซึ่งเป็นการผสมผสานสมบัติด้านความยืดหยุ่นแบบผ้าถักยืด (เช่น สแปนเด็กซ์) ความสม่ำเสมอของโครงสร้าง กับความรวดเร็วในการผลิตผ้านอนวูฟเวนเข้าไว้ด้วยกัน สามารถใช้ผ้านี้กันความชื้นโดยที่ให้อากาศถ่ายเทได้หลายระดับขึ้นกับการยืดตัวของผ้า ผลิตจากน้ำยางธรรมชาติกับเส้นใยวิสโคส จึงย่อยสลายทางชีวภาพได้แต่ใช้เวลานาน ผลิตโดยการเคลือบสารช่วยเปียกลงบนพื้นผิววัสดุทึบตันแล้วโรยเส้นใยวิสโคสลงไป เส้นใยจะตั้งตรงอยู่บนสารช่วยเปียก จากนั้นพ่นทับลงบนเส้นใยด้วยน้ำยางข้น และโรยเส้นใยวิสโคสปิดทับอีกชั้นก็จะได้พื้นผิวแบบกำมะหยี่ทั่วทั้งสองหน้า ได้เป็นผ้าผืนยาวต่อเนื่องที่ยืดตัวได้ทุกทิศทางและมีระดับความพรุนที่ขึ้นอยู่กับการยืดตัวของวัสดุ

 

ปัจจุบันมีจำหน่ายเป็นแผ่นชีต ส่วนชนิดม้วนอยู่ระหว่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สามารถสั่งทำสีสันและลวดลายได้ไม่จำกัดโดยการย้อมสีให้เส้นใยวิสโคสหรือน้ำยางข้นหรือทั้งสองอย่าง สามารถซ้อนชั้นของเส้นใยทับเพิ่มขึ้นไปได้เพื่อให้ได้ความหนาที่หลากหลาย

 

นอกจากนี้ยังสามารถใส่สารเติมแต่งเพื่อเพิ่มสมบัติการใช้งานบางอย่างได้ วัสดุนี้มีเปอร์เซ็นต์การยืดตัวที่จุดขาดมากกว่า 1180% และมีเปอร์เซ็นต์การคืนตัวไม่ต่ำกว่า 73% การรับแรงยืดตัวในแนวขวางจะต่ำกว่าแนวยาว (แนวเครื่องจักร) เล็กน้อยประมาณ 5 กรัม สามารถตัดด้วยกรรไกรได้ แนะนำให้เชื่อมติดด้วยเทปกุ๊น หรือใช้คลื่นอัลตราโซนิกส์ เหมาะสำหรับใช้ในผลิตภัณฑ์ด้านสุขอนามัย อุปกรณ์ดูแลเด็กอ่อน งานทางการแพทย์ ผ้าพันแผล เสื้อผ้าและอุปกรณ์ตกแต่ง

 

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 02-105-7400 หรือ www.materialconnexion.com/th