Switch to: uk
30 May 2017 11:40AM

Nike ตีตลาดมุสลิม เตรียมเปิดตัว “ฮิญาบ” ผ้าคลุมศรีษะสำหรับเล่นกีฬา

10 Mar 17 ,  Corporated News
 • 0
 • star
 • star
 • star
 • star
 • star

ในที่สุดบริษัทยักษ์ใหญ่แห่งสินค้ากีฬาอย่าง Nike ก็กระโดดเข้ามาเล่นกับตลาดในตะวันออกกลาง ล่าสุดประกาศเปิดตัว ผ้าคลุมศีรษะที่เอาไว้ใช้ในการเล่นกีฬาสำหรับผู้หญิงมุสลิม โดยมาในชื่อ “โปร ฮิญาบ” (Pro Hijab) และคาดว่าน่าจะวางขายต้นปี 2018 ในที่สุดบริษัทยักษ์ใหญ่แห่งสินค้ากีฬาอย่าง Nike ก็กระโดดเข้ามาเล่นกับตลาดในตะวันออกกลาง ล่าสุดประกาศเปิดตัว ผ้าคลุมศีรษะที่เอาไว้ใช้ในการเล่นกีฬาสำหรับผู้หญิงมุสลิม โดยมาในชื่อ “โปร ฮิญาบ” (Pro Hijab) คาดว่าจะวางขายต้นปี 2018

Fabrics
 • เร่งพัฒนา SMEs พัฒนาผ้าผืนสู่ผู้นำอาเซียน

  03 Apr 15 ,  Fabrics
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star
  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ร่วมกับ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เร่งพัฒนา SMEs นำนวัตกรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มในผ้าผืน ต่อยอดสู่สินค้าแฟชั่นและเคหะสิ่งทอต้นแบบที่มีคุณสมบัติพิเศษ (Functional Textiles) ไม่ต่ำกว่า 50 ผลิตภัณฑ์
  นางสุทธินีย์ พู่ผกา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กล่าวว่า กิจกรรม “พัฒนาผ้าผืนสู่เป้าหมายการเป็นผู้นำสิ่งทออาเซียน” (Fabric Development Towards ASEAN Textiles) ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย ปี 2558 ตั้งเป้าหมายพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่เกี่ยวข้องในระบบการผลิตของอุตสาหกรรมสิ่งทอ แฟชั่น ตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ คือผู้ผลิตเส้นใย เส้นด้าย ปั่นด้าย ผู้ผลิตผ้าผืน  ฟอกย้อม ตกแต่งสำเร็จและพิมพ์ ไปจนถึงผู้ผลิตเสื้อผ้า โดย SMEs ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการพัฒนาศักยภาพ การผลิตผลิตภัณฑ์ รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี วิจัยและสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ผ้าผืนให้ร่วมสมัย สร้างมูลค่าเพิ่ม พัฒนาต่อยอดสู่สินค้าแฟชั่นและเคหะสิ่งทอต้นแบบที่มีคุณสมบัติพิเศษ (Functional Textiles) เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco Textiles) และตรงกับเทรนด์ความต้องการของตลาด (Colour Trend) รวมไม่น้อยกว่า 50 ผลิตภัณฑ์ พร้อมร่วมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) กับพันธมิตรในเครือข่าย สร้างยอดขายและโอกาสในการก้าวเข้าสู่เวทีการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ระดับประเทศ พร้อมผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางและผู้นำสิ่งทอแฟชั่นในอาเซียน
  สำหรับสถานการณ์ส่งออกสิ่งทอของไทย เดือนมกราคม 2558 มีมูลค่า 348.43 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 2.72 (เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2557) ผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่มีมูลค่าการส่งออกมากที่สุดคือ ผ้าผืน ร้อยละ 20.50 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.23 โดยตลาดส่งออกที่สำคัญของไทยคือ เวียดนาม เมียนมาร์ และบังคลาเทศ เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.29 23.56 และ 5.6
  ด้านการนำเข้าสิ่งทอมีมูลค่า 319.86 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 14.99 โดยสิ่งทอมีมูลค่านำเข้ามากสุดคือผ้าผืนลดลงร้อยละ 4.39 ตลาดนำเข้าผ้าผืนที่สำคัญคือ จีน ลดลงร้อยละ 9 สำหรับตลาดอาเซียนไทยส่งออกสิ่งทอมูลค่า 104.38 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 2.55 ในขณะที่นำเข้าสิ่งทอจากอาเซียนมูลค่า 36.35 ลดลงร้อยละ 3.73
  “หากไทยเร่งพัฒนาศักยภาพผ้าผืนอย่างต่อเนื่องคาดว่าจะสามารถเป็นผู้นำผลิตภัณฑ์ผ้าผืนได้ในอนาคต” นางสุทธินีย์ กล่าว
  สำหรับผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมโครงการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ โทรศัพท์ 0 2713 5492 – 9 ต่อ 403,409 หรือ www.thaitextile.org

  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ร่วมกับ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เร่งพัฒนา SMEs นำนวัตกรรมมา สร้างมูลค่าเพิ่มในผ้าผืน ต่อยอดสู่สินค้าแฟชั่นและเคหะสิ่งทอต้นแบบที่มีคุณสมบัติพิเศษ (Functional Textiles) ไม่ต่ำกว่า 50 ผลิตภัณฑ์

 • New Materials วัตถุดิบสำหรับสิ่งทอ

  11 Dec 14 ,  Fabrics
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star
  New Materials คอลัมน์ใหม่ที่ TTIS Textile Digest ร่วมกับ ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ (Material ConneXion® Bangkok) จะนำเสนอวัตถุดิบสิ่งทอจากทั้งในและต่างประเทศให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงในโลกของวัสดุที่มีนวัตกรรม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เพื่อให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสิ่งทอ นำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย ให้กลายเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขัน ในฉบับนี้ขอแนะนำวัสดุ 4 ชิ้นจากต่างประเทศ

  New Materials คอลัมน์ใหม่ที่ TTIS Textile Digest ร่วมกับ ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ (Material ConneXion® Bangkok) จะนำเสนอวัตถุดิบสิ่งทอจากทั้งในและต่างประเทศให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงในโลกของวัสดุที่มีนวัตกรรม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เพื่อให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสิ่งทอ นำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย ให้กลายเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขัน ในฉบับนี้ขอแนะนำวัสดุ 4 ชิ้นจากต่างประเทศ

 • Nike เปิดตัว “Tech Pack Collection” ที่นำเทคโนโลยีฟลีซมาใช้

  28 Aug 14 ,  Fabrics
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star
  คอลเลคชั่นเสื้อออกกำลังกาย ที่นำเทคโนโลยีฟลีซมาใช้ เพื่อเพิ่มความกระชับและสะดวกสบายต่อการเคลื่อนไหว

  Nike เปิดตัว “Tech Pack Collection” คอลเลคชั่นเสื้อออกกำลังกาย ที่นำเทคโนโลยีฟลีซมาใช้ เพื่อเพิ่มความกระชับและสะดวกสบายต่อการเคลื่อนไหว

 • รุกอัพเกรดผ้าโอทอปไทยสู่ตลาดสากล

  16 Jul 14 ,  Fabrics
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star
  นางสุทธินีย์ พู่ผกา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และ นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน ร่วมกล่าวเปิดงานอบรม หลักสูตร คุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย สำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจและผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน กิจกรรมภายใต้โครงการ คู่มือเสริมสร้างคุณภาพและมาตรฐานสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย งบประมาณปี 2556 ดำเนินการปี 2557 ณ ห้องสุรนารี A โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส จ.นครราสีมา ดำเนินการโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

  กสอ. จับมือ สถาบันสิ่งทอ พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้า OTOP ให้แข่งขันได้ในระดับนานาชาติ ตั้งเป้าพัฒนาผู้ประกอบการกว่า 200 ราย พัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ตลาดสากลไม่น้อยกว่า 150 ผลิตภัณฑ์

 • เลือกสีผ้าปูที่นอนเติมความสดใสต้อนรับปี 2557

  26 Dec 13 ,  Fabrics
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

   

  ใกล้เข้ามาอีกครั้งสำหรับเทศกาลปีใหม่ ที่หลายคนใช้เป็นช่วงเวลาสำหรับการเปลี่ยนแปลงพร้อมเริ่มต้นรับสิ่งใหม่ๆ เพื่อเป็นการฉลองให้เข้ากับช่วงเวลาแห่งความสุขที่กำลังมาถึง คอตตอน ยูเอสเอ จึงร่วมกับแซนตาส (Santas) ผลิตภัณฑ์ชุดเครื่องนอนชั้นนำมาอัพเดทเทรนด์สีผ้าปูที่นอน ปี 2557 พร้อมแนะนำเทคนิคการดูแลรักษายืดอายุการใช้งานของผ้าปูที่นอนให้ยาวนานยิ่งขึ้น

 • “โมเดิร์น ไทยซิลค์” เตรียมพลิกโฉมไหมไทยสู่สากล

  09 May 13 ,  Fabrics
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

  OKMD สถาบันสิ่งทอฯ กรมหม่อนไหม ชูโครงการ “โมเดิร์น ไทยซิลค์” ปรับโครงสร้างเส้นใยไหมด้วยนวัตกรรม ผสานการออกแบบโดยดีไซน์เนอร์อิตาลี พร้อมชวนผู้ประกอบการเข้าร่วม นำร่องผลิตต้นแบบ 3 คอลเลคชั่น 15 ผลิตภัณฑ์ไหมอินเทรนด์ วาง 3 กลุยทธ์ พุ่งเป้าสร้างมิติใหม่ไหมไทยแข่งไหมทั่วโลก

 • เปิดโฉม 3 แหล่งผ้าไทยท้องถิ่น ให้สอดคล้องแฟชั่นยุคประหยัดไฟ

  06 Mar 13 ,  Fabrics
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

  เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการประหยัดพลังงานที่รัฐบาลรณรงค์ให้ประชาชนทั่วประเทศ หน่วยงานราชการ และเอกชน ร่วมกันคนละไม้คนละมือประหยัดพลังงานของชาติ หลังเกิดความวิตกกังวลว่าหลายพื้นที่ของประเทศไทย โดยเฉพาะกรุงเทพฯและพื้นที่ภาคใต้จะมีกระแสไฟไม่พอใช้ ช่วงระหว่างวันที่ 5-14 เม.ย.นี้ สาเหตุจากพม่าซ่อมท่อก๊าซธรรมชาติจากแหล่งยาดานา

 • 'สิ่งทอพม่า'ส่อแววรุ่งหลังตะวันตกเลิกคว่ำบาตร

  04 May 12 ,  Fabrics
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

  ประธานสมาคมสิ่งทอพม่า หวังจ้างงานเพิ่มภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอ หลังอียูระงับคว่ำบาตร-ส่อแววได้สิทธิจีเอสพีคืน ด้านเยอรมนีเล็งฟื้นความช่วยเหลือกว่า 10 ล้านยูโร ขณะ "บัน คีมูน" เตรียมเยือนพม่าสุดสัปดาห์นี้ พร้อมเข้าหารือ "ซูจี" ครั้งแรก

 • กระทรวงอุตสาหกรรมเปิดตัวแบรนด์คลัสเตอร์ผ้าทอเมืองละโว้ มุ่งสู่สิ่งทอสีเขียว

  21 Feb 12 ,  Fabrics
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

  กระทรวงอุตสาหกรรม โดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี ร่วมกับ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จัดงานสรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาคลัสเตอร์สิ่งทอ 4 ภูมิภาค สร้างมูลค่าเพิ่มรวม 10-30%  พร้อมโชว์ผลิตภัณฑ์และเปิดตัวแบรนด์ “คลัสเตอร์ผ้าทอเมืองละโว้”

 • Thai Textile for ASEAN Fashion

  06 Sep 10 ,  Fabrics
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

  แฟชั่นจากอิตาลีถูกถ่ายทอดสู่ผู้ประกอบการผ้าผืนไทย เพื่อสร้างให้ประเทศไทยเป็นผู้นำเทรนด์ในแฟชั่นอาเซียน ป. แสงทวีการทอ เน้นผ้าผืนคอนเซปต์ Natural look โครงการพัฒนาดอยตุง เน้นเอกลักษณ์งานหัตถอุตสาหกรรม สินค้าที่มีชีวิตชีวา บริษัท แสงวณิชเท็กซ์ไทล์ จำกัด นำเทรนด์สีปรับใช้ตอบสนองกลุ่มลูกค้ากว้างขึ้น