Switch to: uk
29 May 2017 23:12PM

ผวา!!แรงงานอาเซียน137ล้านคนเสี่ยงตกงาน

13 Jul 16 ,  ttistextiledigest
  • 0
"ไอแอลโอ" เตือนมนุษย์เงินเดือนอาเซียนหลายกลุ่มเสียงตกงานสูง เหตุธุรกิจหันใช้ "หุ่นยนต์" แทน

"ไอแอลโอ" เตือนมนุษย์เงินเดือนอาเซียนหลายกลุ่มเสียงตกงานสูง เหตุธุรกิจหันใช้ "หุ่นยนต์" แทน

 

ILO

 

สมัยนี้ เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตของมนุษย์มากขึ้น และปฏิเสธไม่ได้ว่า ข้อดีของเทคโนโลยีที่รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้่า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ถูกพัฒนาให้มีความทันสมัยในทุกขณะ ช่วยให้การใช้ชีวิตและช่วยเหลือมนุษย์เป็นไปอย่างง่ายดาย สะดวกยิ่งขึ้น

 

สิ่งที่น่าจับตามองมากที่สุดในการคิดค้นนวัตกรรมไอทีใหม่ๆของมนุษย์ มีีการคาดการณ์ว่าจะมีบทบาทมากที่สุดในชีวิตของมนุษย์ในอนาคตก็คือ“หุ่นยนต์”

 

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ หรือไอแอลโอ ระบุว่ากว่าครึ่งหนึ่งของแรงงานใน 5 ประเทศแถบอาเซียน กว่า137 ล้านคน อยู่ในภาวะเสี่ยงสูงที่จะ“ตกงาน” เนื่องจากเทคโนโยโลยีจะช่วยทำงานแทนในอีก 2 ทศวรรษข้างหน้า โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเสื้อผ้า

 

ไอแอลโอระบุว่า แรงงานราว 137 ล้านคน หรือ 56% ของแรงงานกินเงินเดือนจากกัมพูชา อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม ตกอยู่ในกลุ่มความเสี่ยงสูงที่จะ“ตกงาน”

 

นางสาวเดโบราห์ ฟรานซ์-แมสซิน ผู้อำนวยการสำนักกิจกรรมนายจ้างของไอแอลโอ มองว่า ประเทศที่มีการแข่งขันค่าแรงถูกจำเป็นต้องกลับสู่บ้านเกิดของตัวเอง ความได้เปรียบด้านค่าแรงจะไม่มีอีกแล้ว

รายงานดังกล่าว ระบุว่า แรงงานเหล่านี้ควรได้รับการฝึกทักษะให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการใช้เครื่องจักรดิจิทัล

 

ปัจจุบันอาเซียนมีประชากรกว่า 630 ล้านคน และเป็นศูนย์กลางของการผลิตหลายภาคส่วน รวมถึงสิ่งทอ ยานพาหนะ และฮาร์ดดิสก์ ในจำนวนนี้ 9 ล้านคน ทำงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอ เสื้อผ้า และรองเท้า ขณะที่ 64% ของแรงงานอินโดนีเซียมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียงานให้กับระบบจักรกลอัตโนมัติ เช่นเดียวกับ 86% ในเวียดนาม และ 88% ในกัมพูชา

 

ขณะที่อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ กว่า 60% ของแรงงานกินเงินเดือนในอินโดนีเซีย และกว่า 70% ของแรงงานในไทย ต่างก็ประสบภาวะเสี่ยงตกงานเช่นกัน

 

Source:bangkokbiznews