Switch to: uk
29 June 2017 06:27AM

Nike ตีตลาดมุสลิม เตรียมเปิดตัว “ฮิญาบ” ผ้าคลุมศรีษะสำหรับเล่นกีฬา

10 Mar 17 ,  Corporated News
 • 0
 • star
 • star
 • star
 • star
 • star

ในที่สุดบริษัทยักษ์ใหญ่แห่งสินค้ากีฬาอย่าง Nike ก็กระโดดเข้ามาเล่นกับตลาดในตะวันออกกลาง ล่าสุดประกาศเปิดตัว ผ้าคลุมศีรษะที่เอาไว้ใช้ในการเล่นกีฬาสำหรับผู้หญิงมุสลิม โดยมาในชื่อ “โปร ฮิญาบ” (Pro Hijab) และคาดว่าน่าจะวางขายต้นปี 2018 ในที่สุดบริษัทยักษ์ใหญ่แห่งสินค้ากีฬาอย่าง Nike ก็กระโดดเข้ามาเล่นกับตลาดในตะวันออกกลาง ล่าสุดประกาศเปิดตัว ผ้าคลุมศีรษะที่เอาไว้ใช้ในการเล่นกีฬาสำหรับผู้หญิงมุสลิม โดยมาในชื่อ “โปร ฮิญาบ” (Pro Hijab) คาดว่าจะวางขายต้นปี 2018

Economy
 • 600 บริษัทข้ามชาติ มองไทยยังน่าลงทุน

  25 Jul 14 ,  Economy
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star
  น่าจะเป็นข่าวดีสำหรับประเทศไทยไม่ใช่น้อย เมื่อผลการสำรวจความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติ ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือบีโอไอ ได้นำผลศึกษาและวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติในประเทศไทยประจำปี 2557 altที่จัดทำขึ้นระหว่างเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมปีนี้ โดยบริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี(ประเทศไทย) จำกัด ออกมาเปิดเผย ว่าไทยยังเป็นประเทศที่น่าลงทุนในสายตาของนักลงทุนต่างชาติอยู่ แม้ว่าสถานการณ์ในช่วงที่ผ่านมา จะมีวิกฤติทางการเมืองเกิดขึ้นก็ตาม

  น่าจะเป็นข่าวดีสำหรับประเทศไทยไม่ใช่น้อย เมื่อผลการสำรวจความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติ ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือบีโอไอ ได้นำผลศึกษาและวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติในประเทศไทยประจำปี 2557 ที่จัดทำขึ้นระหว่างเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมปีนี้ โดย บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด ออกมาเปิดเผย ว่าไทยยังเป็นประเทศที่น่าลงทุนในสายตาของนักลงทุนต่างชาติอยู่ แม้ว่าสถานการณ์ในช่วงที่ผ่านมา จะมีวิกฤติทางการเมืองเกิดขึ้นก็ตาม

 • เสนอ คสช. เร่งรัดปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ กฎหมาย นวัตกรรม การออกแบบ และการศึกษา ทางออกส่งออกไทย!

  30 May 14 ,  Economy
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star
  สภาผู้ส่งออกฯ ระบุการส่งออกไทยเดือนเมษายน 2557 มีมูลค่า 17,249.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 0.87 มูลค่าการส่งออกระยะสี่เดือน (ม.ค.-เม.ย.) ยังคงติดลบที่ 0.97% คิดเป็นมูลค่า 73,460.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สถานการณ์การส่งออกยังคงชะลอตัวต่อเนื่องจากเดือนที่แล้ว โดยตลาดส่งออกหลักภายในภูมิภาคทั้งจีน ญี่ปุ่น อาเซียน มีอัตราเติบโตที่ลดลงที่ -9.5% -4.5% และ -1.9% ตามลาดับ ซึ่งตลาดจีนนั้นได้รับผลโดยตรงจากการปรับนโยบายทางเศรษฐกิจที่หันมาเน้นการบริโภคภายในประเทศและลดการพึ่งพาการส่งออก-นาเข้า ตลาดญี่ปุ่นได้รับผลกระทบจากการปรับเพิ่มขึ้นของ Consumption Tax ซึ่งผู้ซื้อชะลอการสั่งสินค้าเพื่อดูพฤติกรรมตอบสนองของผู้บริโภค ในขณะที่การบริโภคของคนญี่ปุ่นในช่วง Golden Week ที่ผ่านมามีความพยายามควบคุมวงเงินใช้จ่ายและพยายามเลือกซื้อสินค้าที่มีราคาคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น เช่นเดียวกับอาเซียน(5) ที่ยังคงติดลบต่อเนื่อง ทาให้ภาพรวมการส่งออกไปยังอาเซียน(9) เติบโตติดลบตามไปด้วย แม้ว่าการค้าชายแดนยังคงโตได้ที่ 4.75% ก็ตาม

  สภาผู้ส่งออกฯ ระบุการส่งออกไทยเดือนเมษายน 2557 มีมูลค่า 17,249.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 0.87 มูลค่าการส่งออกระยะสี่เดือน (ม.ค.-เม.ย.) ยังคงติดลบที่ 0.97% คิดเป็นมูลค่า 73,460.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สถานการณ์การส่งออกยังคงชะลอตัวต่อเนื่องจากเดือนที่แล้ว โดยตลาดส่งออกหลักภายในภูมิภาคทั้งจีน ญี่ปุ่น อาเซียน มีอัตราเติบโตที่ลดลงที่ -9.5% -4.5% และ -1.9% ตามลำดับ

 • การเมืองยืดฉุดสิ่งทอ Q2ทรุด "รายกลาง" เผ่นลงทุนอาเซียน

  19 Feb 14 ,  Economy
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star
  ส.อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มเผยปัจจัยบวกสหรัฐลดคิวอีมาช้า ส่งออกปี′56 ดิ่ง 2.58% หวั่นการเมืองลากยาว ฉุดส่งออกทรุดไตรมาส 2 เอกชนรายกลางเตรียมเผ่นลงทุนอาเซียน
  นายถาวร กนกวลีวงศ์ เลขาธิการสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า ภาพรวมการส่งออกเครื่องนุ่งห่มในปี 2556 ที่ผ่านมา มูลค่า 2,873 ล้านเหรียญสหรัฐ ติดลบ 2.58% จากปี 2555 เป็นการติดลบลดลงจากปี 2555 ที่เคยติดลบ 9.95% โดยเป็นผลมาจากตลาดสหรัฐฟื้นตัวภายหลังที่มีการยกเลิกมาตรการคิวอี ทำให้ตลาดนี้ฟื้นตัวจากที่เคยติดลบสามารถพลิกกลับมาเป็นบวกได้ ขณะที่เศรษฐกิจของตลาดสหภาพยุโรปและญี่ปุ่นก็ฟื้นตัว โดยรวม 3 ตลาดนี้คิดเป็นสัดส่วน 70% ของการส่งออกไทย ซึ่งแม้ว่าจะต่ำกว่าเป้าหมายที่เคยคาดการณ์ว่าจะขยายตัว 5-10% ที่เหลือก็เป็นตลาดใหม่ เช่น อาเซียน จีน และฮ่องกง

  ส.อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มเผยปัจจัยบวกสหรัฐลดคิวอีมาช้า ส่งออกปี′56 ดิ่ง 2.58% หวั่นการเมืองลากยาว ฉุดส่งออกทรุดไตรมาส 2 เอกชนรายกลางเตรียมเผ่นลงทุนอาเซียน

 • สถาบันสิ่งทอคาดส่งออกยังฉลุย

  05 Feb 14 ,  Economy
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star
  นางสุทธินีย์ พู่ผกา ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ  เปิดเผยว่า  ปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมสิ่งทอของประเทศไทย ขยายตัว 3.6% หรือมีมูลค่ารวม 7,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ แบ่งเป็นการส่งออก ขยายตัว 8% และเครื่องนุ่งห่ม ติดลบ 2% โดยเครื่องนุ่งห่มขยายตัวลดลง เพราะว่าตลาดหลักๆมีภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดี ส่วนสิ่งทอยังขยายตัวได้ดี เนื่องจากประเทศไทยมีเทคโนโลยีการผลิตผ้าผืน เส้นด้ายที่แข็งแกร่ง และสามารถผลิตเพื่อตอบสนองภาคอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ต่างๆในอาเซียน รวมทั้ง จีน ยุโรป และสหรัฐฯ ที่เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว
  “ในอาเซียน มีเพียงประเทศไทยและอินโดนีเซีย ที่มีการผลิตในอุตสาหกรรมประเภทนี้ครบวงจรตั้งแต่เส้นใย ผ้าผืนไปจนถึงเครื่องนุ่งห่มชนิดต่างๆ โดยอินโดนีเซียมีจุดเด่นในเรื่องของปริมาณการผลิต เพราะมีขนาดตลาดรองรับที่ใหญ่กว่า ขณะที่ไทยมีจุดเด่นในเรื่องของเทคโนโลยีการผลิต และการผลิตผ้าผืนชนิดพิเศษ ดังนั้น จึงเป็นโอกาสอีกมากที่จะขยายตลาดสิ่งทอในภูมิภาคนี้”
  สำหรับแนวโน้มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในปีนี้ คาดว่าภาพรวมการส่งออกยังคงมีทิศทางการขยายตัวเพิ่มขึ้น 7-8% เนื่องจากปัจจัยบวกมาจากเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าที่มีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งคาดว่าน่าจะมีคำสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการส่งออกสินค้าประเภทต้นน้ำและกลางน้ำ เช่น ผ้าผืนและเส้นใย ให้กับประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน สำหรับเครื่องนุ่งห่มอาจได้รับคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นจากสหรัฐฯและสหภาพยุโรปตามภาวะเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศที่กำลังฟื้นตัว รวมทั้งยังได้รับแรงหนุนจากค่าเงินบาทที่อ่อนตัวลงตั้งแต่ต้นปี และคาดว่าเฉลี่ยทั้งปีจะอ่อนตัวลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ขณะที่ปัจจัยลบจะเป็นเรื่องความรุนแรงทางการเมืองที่เกิดขึ้น จากการสอบถามผู้ประกอบการบางรายยอมรับว่า ช่วงเดือน ต.ค.-พ.ย.ที่ผ่านมาพบว่ายอดสั่งซื้อลดลง 30%.

  นางสุทธินีย์ พู่ผกา ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ  เปิดเผยว่า  ปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมสิ่งทอของประเทศไทย ขยายตัว 3.6% หรือมีมูลค่ารวม 7,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ แบ่งเป็นการส่งออก ขยายตัว 8% และเครื่องนุ่งห่ม ติดลบ 2% โดยเครื่องนุ่งห่มขยายตัวลดลง เพราะว่าตลาดหลักๆมีภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดี ส่วนสิ่งทอยังขยายตัวได้ดี เนื่องจากประเทศไทยมีเทคโนโลยีการผลิตผ้าผืน เส้นด้ายที่แข็งแกร่ง และสามารถผลิตเพื่อตอบสนองภาคอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ต่างๆในอาเซียน รวมทั้ง จีน ยุโรป และสหรัฐฯ ที่เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว

 • 5 กลุ่มส่งออกดาวเด่นปี′57 "สิ่งทอ-ยานยนต์-อิเล็กทรอนิกส์-ไก่-กุ้ง"

  22 Jan 14 ,  Economy
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star
  สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือ หรือสภาผู้ส่งออก คาดการณ์การส่งออกปี 2557 โดย นายนพพร เทพสิทธา ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย กล่าวว่า แนวโน้มการส่งออก 2557 ทางสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือยังคงมั่นใจว่า การส่งออกจะเป็นไปตามเป้าหมายที่ 5-7% หลังจากแนวโน้มเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าหลักฟื้นตัวดีขึ้น อีกทั้งสหรัฐอเมริกาทยอยตัดลดวงเงินมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ลง ประกอบกับสถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศ มีผลทำให้การลงทุนต่างชาติไหลออก เงินบาทจึงมีทิศทางอ่อนค่าลง และเป็นปัจจัยบวกที่ส่งผลให้ผู้ส่งออกในกลุ่มสินค้าที่ใช้วัตถุดิบภายในประเทศสูง มีความสามารถในการแข่งขันทางด้านราคาเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ ค่าเงินบาทจำเป็นต้องพิจารณาถึงทิศทางการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินสกุลอื่นในภูมิภาคด้วย ซึ่งหากอ่อนค่าลงในอัตราเดียวกัน ทำให้ผู้ส่งออกไทยไม่ได้เปรียบทางราคาการแข่งขันมากนัก

  สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือ หรือสภาผู้ส่งออก คาดการณ์การส่งออกปี 2557 โดย นายนพพร เทพสิทธา ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย กล่าวว่า แนวโน้มการส่งออก 2557 ทางสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือยังคงมั่นใจว่า การส่งออกจะเป็นไปตามเป้าหมายที่ 5-7% หลังจากแนวโน้มเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าหลักฟื้นตัวดีขึ้น

 • แผนงานหลัก 4 กระทรวงเศรษฐกิจ ส่งข้ามปี...รอรัฐบาลใหม่สานต่อ

  03 Jan 14 ,  Economy
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star
  แผนงานหลัก 4 กระทรวงเศรษฐกิจ ส่งข้ามปี...รอรัฐบาลใหม่สานต่อ

  ผ่านพ้นปี 2556 ไปอย่างทุลักทุเล หลังการประกาศยุบสภาของรัฐบาลยิ่งลักษณ์เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2556 ส่งผลให้โครงการสำคัญหลายโครงการต้องหยุดชะงักลง แต่กระทรวงเศรษฐกิจทั้งหลายต่างเตรียมแผนงานสำหรับปี 2557 รอ "รัฐบาลใหม่" เข้ามาสานต่องานด้านเศรษฐกิจ เพื่อผลักดันการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ให้ได้ 4% ตามที่หลายสถาบันได้คาดการณ์ไว้

 • ซัพพลายเชนสิ่งทอป่วนหนัก!

  09 May 13 ,  Economy
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

  บาทแข็งสะเทือนหนักซัพพลายเชนสิ่งทอ ผู้ประกอบการพลิกแผนแห่นำเข้าวัตถุดิบ และสินค้าสำเร็จรูปแทนใช้ของในประเทศ เหตุราคาถูกกว่าช่วยลดต้นทุนสวนทางส่งออกวูบ สมาคมเครื่องนุ่งห่มฯ ผวากระทบระยะยาว ล่าสุดสั่งผุด 2 ศูนย์มันสมองเพิ่มขีดแข่งขันระยะยาว

 • AEC ไม่รู้ไม่ได้ : ผลพวง EU ยกเลิกคว่ำบาตรเมียนมาร์

  08 May 13 ,  Economy
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

  ข่าวดีของเพื่อนบ้านเราอย่าง "เมียนมาร์" ล่าสุดที่ได้รับการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรจากสหภาพยุโรป ทำให้ในอนาคต ประเทศเมียนมาร์จะยิ่งเนื้อหอมดึงดูดนักลงทุนมากขึ้น

 • หญิงแกร่งการ์เมนต์เมียนมาร์

  17 Apr 13 ,  Economy
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

  นางอองซาน ซูจี สตรีเหล็ก ผู้นำพรรคฝ่ายค้านของเมียนมาร์กล่าวในงานเวิลด์ อีโคโนมิค ฟอรั่ม ประจำภูมิภาคเอเชีย ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อปีที่ผ่านมา ถึงความจำเป็นเร่งด่วนของเมียนมาร์ในเวลานี้ว่ามีอยู่2อย่าง คือ

 • บาทแข็งส่งออกเสื้อผ้า-เกษตรสาหัส

  17 Apr 13 ,  Economy
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

  "บาทแข็ง"ส่งออกเครื่องนุ่งห่ม-สินค้าเกษตรอาการน่าห่วง หลังผู้นำเข้าหันซื้อจากเวียดนาม-อินโดฯและจีนแทน เหตุสินค้าไทยราคาแพง คำสั่งซื้อลด