29 June 2017 06:42AM

หน่วยงานสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูปเวียดนามต้อนรับโอกาสจากข้อตกลงTPP

02 May 14 ,  http://vovworld.vn/
  • 0

โอกาสและความท้าทายให้แก่สถานประกอบการเวียดนามจากข้อตกลงTPP

 

VitenamTPP

(Photo:VOV)

 

(VOVworld) –  การเจรจาข้อตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกหรือTPP กำลังเข้าสู่โค้งสุดท้ายซึ่งผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากเห็นว่า การเข้าร่วมTPP จะทำให้การส่งออกของเวียดนามได้รับประโยชน์มากมาย โดยเฉพาะ หน่วยงานสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูป อย่างไรก็ดีควบคู่กับโอกาสก็คือ ความท้าทายที่บรรดาสถานประกอบการโดยเฉพาะสถานประกอบการสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูปต้องเตรียมการเป็นอย่างดีเพื่อตอบสนองความต้องการและใช้โอกาสจากTPP

 

TPP เป็นข้อตกลงที่ครอบคลุมหลายด้าน คิดเป็นกว่าร้อยละ 40 ของจีดีพีและเป็น 1 ใน 3 ของมูลค่าการค้าโลก  ในจำนวน 12 ประเทศที่เข้าร่วมการเจรจาTPP มีประเทศที่เป็นตลาดส่งออกรายใหญ่และสำคัญของเวียดนาม เช่น สหรัฐและญี่ปุ่นรวมอยู่ด้วย ตามข้อตกลงฉบับนี้ สินค้าสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูปของเวียดนามที่ส่งออกไปยังสหรัฐที่คิดเป็นร้อยละ 55 ของยอดการส่งออกของทั้งหน่วยงานจะได้ใช้อัตราภาษีร้อยละ 0 ปัจจุบัน อัตราภาษีของสินค้าสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูปของเวียดนามที่ส่งออกไปยังสหรัฐอยู่ที่ร้อยละ 17.5 ซึ่งหมายความว่า TPP จะสร้างโอกาสใหญ่และเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญให้แก่การพัฒนาของหน่วยงานสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูปของเวียดนามในเวลาข้างหน้า

 

อย่างไรก็ดี ควบคู่กับโอกาส บรรดาสถานประกอบการในด้านนี้กำลังเผชิญกับความท้าทายต่างๆ โดยเฉพาะ การตอบสนองมาตรฐานของTPP ซึ่งเป็นหนึ่งในหลักการขั้นพื้นฐานเพื่อได้รับสิทธิพิเศษด้านภาษีเมื่อส่งออกสินค้าสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูปไปยังประเทศที่เข้าร่วมTPP คือ ต้องใช้วัตถุดิบของตนหรือของประเทศสมาชิกTPP ด้วยเหตุนี้ บรรดาสถานประกอบการสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูปเวียดนามกำลังพยายามขยายการใช้วัตถุดิบภายในประเทศ โดยเฉพาะ ลงทุนเพื่อพัฒนาแหล่งวัตถุดิบภายในประเทศ

 

นายเลเตี๊ยนเจื่อง รองผู้อำนวยการเครือบริษัทสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูปของเวียดนามหรือ Vinatex กล่าวว่า“การเตรียมการของหน่วยงานสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูปของเวียดนามตามแนวทางผสมผสานเข้ากับโลกเป็นแนวทางที่ถูกต้องโดยเน้นเพิ่มมูลค่าของสินค้าและเป็นฝ่ายรุกในทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นการออกแบบและเตรียมแหล่งวัตถุดิบซึ่งกระบวนการนี้ได้ดำเนินมานับสิบปี นับตั้งแต่รัฐบาลเวียดนามเตรียมเจรจาข้อตกลงเขตการค้าเสรีหรือ FTA กับสหรัฐ องค์การการค้าโลกหรือ WTOและปัจจุบันคือTPP ”

 

OngLeTienTruong

นายเลเตี๊ยนเจื่อง (Photo:VOV)

 

บรรดาสถานประกอบการได้เพิ่มการใช้วัตถุดิบภายในประเทศจากร้อยละ๒๕ถึงร้อยละ๓๐ขึ้นเป็นเกือบร้อยละ๕๐เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูป หนึ่งในงานสำคัญที่หน่วยงานสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูปให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งคือตอบสนองหลักการเกี่ยวกับแหล่งผลิตเส้นด้ายตามเนื้อหาของการเจรจาTPP ซึ่งถือเป็นงานที่ยากลำบากแต่ Vinatex มีความตั้งใจที่จะปฏิบัติให้จงได้แม้ว่าเงินทุนสำหรับโครงการวัตถุดิบจะสูงมากก็ตาม

 

นายเลเตี๊ยนเจื่อง รองผู้อำนวยการ Vinatex กล่าวว่า“ในกรอบข้อตกลงTPP แน่นอนว่า หลักการเกี่ยวกับแหล่งผลิตเส้นด้ายจะมีความสำคัญ ถ้าไม่เตรียมการด้านวัตถุดิบเป็นอย่างดียากที่จะได้รับสิทธิพิเศษด้านภาษี ดังนั้น พวกเราเน้นลงทุนโครงการเส้นด้าย 12 โครงการและโครงการสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูป 9 โครงการ เงินทุนสำหรับโครงการเหล่านี้สูงกว่าโครงการตัดเย็บเสื้อผ้า เช่น ถ้าลงทุนแกนปั่นด้าย 2 หมื่นแกนต้องใช้เงิน  3 แสนล้านด่ง  การลงทุนเส้นด้ายมีความซับซ้อนและต้องใช้ทุนมาก ส่วนเงินทุนสำหรับวัตถุดิบเส้นด้าย สิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูปคือ 80 ต่อ 20 ซึ่งแสดงให้ถึงแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

 

นอกจากผลักดันโครงการด้านวัตถุดิบแล้ว Vinatex และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังขยายกิจกรรมเพื่อช่วยให้นักธุรกิจยกระดับจิตสำนึก โดยเฉพาะ ขีดความสามารถในการแข่งขันของนักลงทุนต่างชาติในด้านวัตถุดิบเมื่อเวียดนามเข้าร่วมTPP  นายเดิ่วแองต๊วนหัวหน้าฝ่ายกฎหมาย หอการค้าและอุตสาหกรรมเวียดนามหรือ VCCI กล่าวว่า“ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเจรจาTPPและหลักการเกี่ยวกับแหล่งผลิตเส้นด้ายกำลังได้รับความสนใจจากนักลงทุนต่างชาติ ดังนั้น บรรดาสถานประกอบการเวียดนามโดยเฉพาะ สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมต้องให้ความสนใจต่อปัญหานี้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งการอัพเดทข้อมูลอย่างรวดเร็วและการเตรียมพร้อมรับทั้งโอกาสและความท้าทาย”

 

หน่วยงานสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูปตั้งเป้าไว้ว่า ปี 2014 การผลิตของหน่วยงานจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 และมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 2 หมื่น 3 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งสมาพันธ์สิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูปเห็นว่า ตลาดส่งออกสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูปจะมีความสะดวก เพราะตลาดส่งออกสำคัญของเวียดนาม เช่น สหรัฐ สหภาพยุโรปหรือ EU ญี่ปุ่นและสาธารณรัฐเกาหลีมีการพยากรณ์ว่า จะมีอัตราการขยายตัวที่ดีขึ้น ถ้าการเจรจา TPP ประสบความสำเร็จก็จะหมายถึงการสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้แก่สถานประกอบการส่งออกสินค้าสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูปเวียดนาม

 

 

(VOVworld) –  การเจรจาข้อตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกหรือTPP กำลังเข้าสู่โค้งสุดท้ายซึ่งผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากเห็นว่า การเข้าร่วมTPPจะทำให้การส่งออกของเวียดนามได้รับประโยชน์มากมาย โดยเฉพาะ หน่วยงานสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูป อย่างไรก็ดีควบคู่กับโอกาสก็คือ ความท้าทายที่บรรดาสถานประกอบการโดยเฉพาะสถานประกอบการสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูปต้องเตรียมการเป็นอย่างดีเพื่อตอบสนองความต้องการและใช้โอกาสจากTPP
TPPเป็นข้อตกลงที่ครอบคลุมหลายด้าน คิดเป็นกว่าร้อยละ๔๐ของจีดีพีและเป็น๑ใน๓ของมูลค่าการค้าโลก  ในจำนวน๑๒ประเทศที่เข้าร่วมการเจรจาTPP มีประเทศที่เป็นตลาดส่งออกรายใหญ่และสำคัญของเวียดนาม เช่น สหรัฐและญี่ปุ่นรวมอยู่ด้วย ตามข้อตกลงฉบับนี้ สินค้าสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูปของเวียดนามที่ส่งออกไปยังสหรัฐที่คิดเป็นร้อยละ๕๕ของยอดการส่งออกของทั้งหน่วยงานจะได้ใช้อัตราภาษีร้อยละ๐ ปัจจุบัน อัตราภาษีของสินค้าสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูปของเวียดนามที่ส่งออกไปยังสหรัฐอยู่ที่ร้อยละ๑๗.๕ ซึ่งหมายความว่า TPPจะสร้างโอกาสใหญ่และเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญให้แก่การพัฒนาของหน่วยงานสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูปของเวียดนามในเวลาข้างหน้า อย่างไรก็ดี ควบคู่กับโอกาส บรรดาสถานประกอบการในด้านนี้กำลังเผชิญกับความท้าทายต่างๆโดยเฉพาะ การตอบสนองมาตรฐานของTPP ซึ่งเป็นหนึ่งในหลักการขั้นพื้นฐานเพื่อได้รับสิทธิพิเศษด้านภาษีเมื่อส่งออกสินค้าสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูปไปยังประเทศที่เข้าร่วมTPP คือ ต้องใช้วัตถุดิบของตนหรือของประเทศสมาชิกTPP ด้วยเหตุนี้ บรรดาสถานประกอบการสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูปเวียดนามกำลังพยายามขยายการใช้วัตถุดิบภายในประเทศ โดยเฉพาะ ลงทุนเพื่อพัฒนาแหล่งวัตถุดิบภายในประเทศ นายเลเตี๊ยนเจื่อง รองผู้อำนวยการเครือบริษัทสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูปของเวียดนามหรือ Vinatex กล่าวว่า“การเตรียมการของหน่วยงานสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูปของเวียดนามตามแนวทางผสมผสานเข้ากับโลกเป็นแนวทางที่ถูกต้องโดยเน้นเพิ่มมูลค่าของสินค้าและเป็นฝ่ายรุกในทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นการออกแบบและเตรียมแหล่งวัตถุดิบซึ่งกระบวนการนี้ได้ดำเนินมานับสิบปี นับตั้งแต่รัฐบาลเวียดนามเตรียมเจรจาข้อตกลงเขตการค้าเสรีหรือFTA กับสหรัฐ องค์การการค้าโลกหรือWTOและปัจจุบันคือTPP ”
บรรดาสถานประกอบการได้เพิ่มการใช้วัตถุดิบภายในประเทศจากร้อยละ๒๕ถึงร้อยละ๓๐ขึ้นเป็นเกือบร้อยละ๕๐เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูป หนึ่งในงานสำคัญที่หน่วยงานสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูปให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งคือตอบสนองหลักการเกี่ยวกับแหล่งผลิตเส้นด้ายตามเนื้อหาของการเจรจาTPPซึ่งถือเป็นงานที่ยากลำบากแต่Vinatex มีความตั้งใจที่จะปฏิบัติให้จงได้แม้ว่าเงินทุนสำหรับโครงการวัตถุดิบจะสูงมากก็ตาม นายเลเตี๊ยนเจื่องรองผู้อำนวยการVinatex กล่าวว่า“ในกรอบข้อตกลงTPP  แน่นอนว่า หลักการเกี่ยวกับแหล่งผลิตเส้นด้ายจะมีความสำคัญ ถ้าไม่เตรียมการด้านวัตถุดิบเป็นอย่างดียากที่จะได้รับสิทธิพิเศษด้านภาษี ดังนั้น พวกเราเน้นลงทุนโครงการเส้นด้าย๑๒โครงการและโครงการสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูป๙โครงการ เงินทุนสำหรับโครงการเหล่านี้สูงกว่าโครงการตัดเย็บเสื้อผ้า เช่น ถ้าลงทุนแกนปั่นด้าย๒หมื่นแกนต้องใช้เงิน๓แสนล้านด่ง  การลงทุนเส้นด้ายมีความซับซ้อนและต้องใช้ทุนมาก ส่วนเงินทุนสำหรับวัตถุดิบเส้นด้าย สิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูปคือ๘๐ต่อ๒๐ซึ่งแสดงให้ถึงแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
นอกจากผลักดันโครงการด้านวัตถุดิบแล้ว Vinatex และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังขยายกิจกรรมเพื่อช่วยให้นักธุรกิจยกระดับจิตสำนึก โดยเฉพาะ ขีดความสามารถในการแข่งขันของนักลงทุนต่างชาติในด้านวัตถุดิบเมื่อเวียดนามเข้าร่วมTPP  นายเดิ่วแองต๊วนหัวหน้าฝ่ายกฎหมาย หอการค้าและอุตสาหกรรมเวียดนามหรือVCCI กล่าวว่า“ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเจรจาTPPและหลักการเกี่ยวกับแหล่งผลิตเส้นด้ายกำลังได้รับความสนใจจากนักลงทุนต่างชาติ ดังนั้น บรรดาสถานประกอบการเวียดนามโดยเฉพาะ สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมต้องให้ความสนใจต่อปัญหานี้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งการอัพเดทข้อมูลอย่างรวดเร็วและการเตรียมพร้อมรับทั้งโอกาสและความท้าทาย”
หน่วยงานสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูปตั้งเป้าไว้ว่า ปี๒๐๑๔ การผลิตของหน่วยงานจะเพิ่มขึ้นร้อยละ๑๐และมูลค่าการส่งออกอยู่ที่๒หมื่น๓พันล้านเหรียญสหรัฐซึ่งสมาพันธ์สิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูปเห็นว่า ตลาดส่งออกสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูปจะมีความสะดวก เพราะตลาดส่งออกสำคัญของเวียดนาม เช่น สหรัฐ สหภาพยุโรปหรือEU ญี่ปุ่นและสาธารณรัฐเกาหลีมีการพยากรณ์ว่า จะมีอัตราการขยายตัวที่ดีขึ้น ถ้าการเจรจาTPPประสบความสำเร็จก็จะหมายถึงการสร้างโอกาสใหม่ๆให้แก่สถานประกอบการส่งออกสินค้าสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูปเวียดนาม./.