29 June 2017 06:40AM
ASEAN
 • SAFSA รวมพลังสิ่งทออาเซียน แชร์ตลาดสิ่งทอโลก

  29 Sep 10 ,  ASEAN
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

  สิ่งทออาเซียนจับคู่รวมตัวผลิตสินค้าแบบ One stop service รองรับความต้องการลูกค้าที่อยากได้ผู้รับผิดชอบคนเดียว รักษาตลาดอาเซียน แชร์ส่วนแบ่งสิ่งทอในตลาดโลก รับมือก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน