28 June 2017 13:15PM
ASEAN
 • เชื่อมโยงอุตฯ แฟชั่นไทย ในตลาดอาเซียน (1)

  11 Aug 16 ,  ASEAN
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star
  อุตสาหกรรมแฟชั่นไทยด้านสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อยู่ในคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐบาลเร่งสนับสนุน โดยมีสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพิ่มขึ้นเพื่อดึงดูดการลงทุนมากขึ้นนับจากนี้

  อุตสาหกรรมแฟชั่นไทยด้านสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อยู่ในคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐบาลเร่งสนับสนุน โดยมีสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพิ่มขึ้นเพื่อดึงดูดการลงทุนมากขึ้นนับจากนี้

 • เรียนรู้จากบริษัทไทย ในพม่า (2)

  29 Apr 16 ,  ASEAN
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star
  ต่อจากในตอนที่แล้ว วันนี้มีเกร็ดเล็กๆ หลายอย่างที่เราคนไทยควรจะได้รับทราบเพื่อให้การทำงานร่วมกับบริหารคนท้องถิ่นที่นั่น สามารถเป็นไปได้ด้วยความเข้าใจ และลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาด้านบุคลากร โดยเกร็ดเล็กๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่
  คนเมียนมาทั่วไปมีความคิดที่เป็นเชิงบวกกับคนไทย ชื่นชมคนไทย
  คนเมียนมามีความใส่ใจห่วงใยกันในครอบครัวอยู่สูงมาก การเข้าถึง รู้จักคนในครอบครัวพนักงานจะช่วยสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร
  ศาสนาพุทธมีอิทธิพลสูงมากต่อวิถีชีวิต การสวดมนต์ ภาวนาอย่างจริงจัง ส่งผลเชิงบวกในด้านของการเป็นคนทำงานที่มีสมาธิ จดจ่อกับงานที่ทำเฉพาะหน้าและมีความอดทนสูง ทำให้เหมาะกับงานอุตสาหกรรมที่ต้องการความใส่ใจในรายละเอียด
  พวกเขามีแนวโน้มที่จะเชื่อข่าวลือได้ง่าย การสื่อสารอย่างต่อเนื่อง และการสร้างความเชื่อใจจึงเป็นหัวใจสำคัญในการป้องกันเรื่องดังกล่าว
  ค่าจ้างตั้งต้นของพนักงานในโรงงานจะอยู่ที่ 120 บาท/วัน ไม่รวมค่าทำงานล่วงเวลา และเบี้ยเลี้ยงต่างๆ
  ปัญหาด้านฝีมือแรงงานที่สำคัญเรื่องหนึ่ง คือ การขาดแคลนด้านช่างเทคนิค การเรียนรู้ด้านวิชาชีพ เช่น ช่างยนต์ เครื่องกลต่างๆ ยังเป็นระบบการไปฝากตัวเป็นเด็กฝึกงานในร้านหรือโรงงานขนาดเล็ก เพื่อเรียนรู้และไต่เต้าจากเจ้าของกิจการหรือจากช่างรุ่นพี่ การแก้ปัญหาของบริษัทแห่งนี้ คือการนำช่างเทคนิคคนไทยเข้ามาฝึกให้กับคนท้องถิ่น
  บัตรประจำตัวประชาชนสำหรับคนเมียนมาเป็นเรื่องใหญ่ และเราต้องให้ความสำคัญ ด้วยเหตุผลคือ คนเมียนมาไม่มีนามสกุล ระบบฐานข้อมูลยังไม่ทันสมัย ดังนั้น การออกบัตรประชาชนจึงต้องใช้เวลา และทางหน่วยงานราชการต้องออกแรงมากในการค้นหาข้อมูลเพื่อยืนยันตัวบุคคล การออกบัตรประชาชนแต่ละครั้ง ผู้ทำบัตรจะต้องเตรียมเงินประมาณ 1 แสนจ๊าด หรือประมาณ 4,000 บาท ดังนั้น สิ่งที่ตามมาในการบริหารบุคคล คือจะต้องระมัดระวังการใช้บัตรประชาชนปลอมมาสมัครงาน และต้อง เตรียมใจหากมีพนักงานท้องถิ่นทำบัตรประชาชนหายแล้วต้องมีวันลาหลายวันในการไปทำบัตรประชาชนใหม่
  ต้องเตรียมใจเรื่องความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ไฟฟ้าจะดับและตกบ่อย อินเทอร์เน็ตค่าบริการยังแพงมาก คือ จะต้องจ่ายค่าบริการอินเทอร์เน็ต 100 เหรียญสหรัฐต่อความเร็ว 1 MG

  ต่อจากในตอนที่แล้ว วันนี้มีเกร็ดเล็กๆ หลายอย่างที่เราคนไทยควรจะได้รับทราบเพื่อให้การทำงานร่วมกับบริหารคนท้องถิ่นที่นั่น สามารถเป็นไปได้ด้วยความเข้าใจ และลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาด้านบุคลากร โดยเกร็ดเล็กๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่

 • เรียนรู้จากบริษัทไทย ในพม่า (1)

  22 Apr 16 ,  ASEAN
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star
  ในช่วงเดือนที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาสเดินทางไปดูงานที่ประเทศเมียนมา การได้เข้าไปเยี่ยมชมโรงงานของบริษัทคนไทยที่ไปตั้งโรงงานอยู่ที่นั่น ชื่อ บริษัท ทองไทย ทำธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์สิ่งทอ มีโรงงานในประเทศไทย 5 โรงงาน เวียงจันทน์ 1 โรงงาน และที่เมียนมา 1 โรงงาน

  ในช่วงเดือนที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาสเดินทางไปดูงานที่ประเทศเมียนมา การได้เข้าไปเยี่ยมชมโรงงานของบริษัทคนไทยที่ไปตั้งโรงงานอยู่ที่นั่น ชื่อ บริษัท ทองไทย ทำธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์สิ่งทอ มีโรงงานในประเทศไทย 5 โรงงาน เวียงจันทน์ 1 โรงงาน และที่เมียนมา 1 โรงงาน

 • เจาะขุมทองเวียดนาม ก่อสร้าง-อุตฯส่งออก-บริการ

  25 Dec 15 ,  ASEAN
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star
  เวียดนามถือเป็นประเทศที่นักธุรกิจทั้งไทยและต่างประเทศสนใจมากที่สุดประเทศหนึ่งในขณะนี้ ไม่ใช่เพียงแต่เป็นประเทศเกิดใหม่ที่มีเศรษฐกิจเติบโตได้ต่อเนื่องเท่านั้น เสถียรภาพทางการเมือง สิทธิประโยชน์ทางการค้า ล้วนเป็นปัจจัยให้ประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับ 3 ของอาเซียนแห่งนี้น่าสนใจ

  เวียดนามถือเป็นประเทศที่นักธุรกิจทั้งไทยและต่างประเทศสนใจมากที่สุดประเทศหนึ่งในขณะนี้ ไม่ใช่เพียงแต่เป็นประเทศเกิดใหม่ที่มีเศรษฐกิจเติบโตได้ต่อเนื่องเท่านั้น เสถียรภาพทางการเมือง สิทธิประโยชน์ทางการค้า ล้วนเป็นปัจจัยให้ประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับ 3 ของอาเซียนแห่งนี้น่าสนใจ

 • โอกาสเปิดกว้างใน ‘เมียนมา’ อ้าแขนรับทุกธุรกิจ

  25 Dec 15 ,  ASEAN
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star
  “เมียนมา” เป็นประเทศที่เนื้อหอมที่สุดในอาเซียน กำลังดึงดูดนักลงทุนจากทั่วทุกมุมโลกให้เข้าไปแสวงหาโอกาสการลงทุนที่ยังมีอยู่อีกมากมาย ซึ่งหลายคนอาจลังเลรอดูโฉมหน้ารัฐบาลชุดใหม่
  ในต้นปีหน้า แต่ผู้ที่คลุกคลีอยู่ในวงการเมียนมาต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า ห้ามรอช้า เพราะไม่เช่นนั้น โอกาสดีๆ อาจตกไปอยู่ในมือของนักลงทุนชาติอื่น

  “เมียนมา” เป็นประเทศที่เนื้อหอมที่สุดในอาเซียน กำลังดึงดูดนักลงทุนจากทั่วทุกมุมโลกให้เข้าไปแสวงหาโอกาสการลงทุนที่ยังมีอยู่อีกมากมาย ซึ่งหลายคนอาจลังเลรอดูโฉมหน้ารัฐบาลชุดใหม่ ในต้นปีหน้า แต่ผู้ที่คลุกคลีอยู่ในวงการเมียนมาต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า ห้ามรอช้า เพราะไม่เช่นนั้น โอกาสดีๆ อาจตกไปอยู่ในมือของนักลงทุนชาติอื่น

 • เปิด "ขุมทรัพย์" ปากแม่น้ำโขง โอกาสธุรกิจไทยในเวียดนาม

  03 Dec 15 ,  ASEAN
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star
  "กิ๋ว ล่อง" (Cuu Long) หรือพื้นที่บริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง นับเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของทั้งประเทศเวียดนามก็ว่าได้ ด้วยพื้นดินที่อุดมไปด้วยตะกอนแร่ธาตุที่พัดพามากับสายน้ำ รวมทั้งน้ำจืดที่แม่น้ำโขงหล่อเลี้ยงพื้นที่เกษตรกรรมให้เติบโตจนสร้างราย ได้จากการส่งออกให้แก่คนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง

  "กิ๋ว ล่อง" (Cuu Long) หรือพื้นที่บริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง นับเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของทั้งประเทศเวียดนามก็ว่าได้ ด้วยพื้นดินที่อุดมไปด้วยตะกอนแร่ธาตุที่พัดพามากับสายน้ำ รวมทั้งน้ำจืดที่แม่น้ำโขงหล่อเลี้ยงพื้นที่เกษตรกรรมให้เติบโตจนสร้างราย ได้จากการส่งออกให้แก่คนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง

 • อุตฯสิ่งทอ-เสื้อผ้าเวียดนามทะยาน รัฐแนะโรงงานซื้อฝ้ายตรงจากแอฟริกาตัดหน้าฝรั่ง-อินเดียลดต้นทุน

  07 Oct 14 ,  ASEAN
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star
  เวียดนามเร่งนำเข้าฝ้าย หลังอุตสาหกรรมสิ่งทอขยายตัวโลด รัฐบาลหนุนเอกชนสร้างเครือข่ายเชื่อมผู้ปลูกฝ้ายในทวีปแอฟริกาพร้อมพัฒนาผลิตฝ้ายในประเทศ คาดหลังข้อตกลงเขตเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิก TPP สำเร็จ ส่งขายสหรัฐอเมริกาสะดวก ธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูปยิ่งรุ่ง

  เวียดนามเร่งนำเข้าฝ้าย หลังอุตสาหกรรมสิ่งทอขยายตัวโลด รัฐบาลหนุนเอกชนสร้างเครือข่ายเชื่อมผู้ปลูกฝ้ายในทวีปแอฟริกาพร้อมพัฒนาผลิตฝ้ายในประเทศ คาดหลังข้อตกลงเขตเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิก TPP สำเร็จ ส่งขายสหรัฐอเมริกาสะดวก ธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูปยิ่งรุ่ง

 • กรมพัฒนาฯ แนะธุรกิจโลจิสติกส์เร่งปรับตัว รับอาเซียนแข่งดุ

  23 Jul 14 ,  ASEAN
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เดินหน้าสร้างความเข้มแข็งธุรกิจโลจิสติกส์ไทย รับมือต่างชาติรุกเข้ามาลงทุน และรับมือชาติอาเซียนอื่น หลังเปิดเสรีอาเซียน...

 • หน่วยงานสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูปเวียดนามต้อนรับโอกาสจากข้อตกลงTPP

  02 May 14 ,  ASEAN
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

  โอกาสและความท้าทายให้แก่สถานประกอบการเวียดนามจากข้อตกลงTPP

 • โสมขาวสนใจลงทุนไทยรับเออีซี

  28 May 12 ,  ASEAN
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

  กลุ่มทุนเกาหลีตามรอยญี่ปุ่นปักธงลงทุนไทยต่อเนื่อง บีโอไอเผยไทยเป็น "นัมเบอร์วัน" ในสายตานักลงทุนแดนกิมจิ เหตุทำเลดีเป็นศูนย์กลางอาเซียน มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกรรมสนับสนุน รับยังห่วงปัญหาน้ำท่วม แต่ความเชื่อมั่นฟื้นหลังนายกฯ บินโรดโชว์ ดันแนวโน้มลงทุนโตเท่าตัว