Switch to: uk
29 May 2017 23:21PM

อัพเดทเทคโนโลยีวงการฟอกย้อมและตกแต่งสำเร็จ

24 Jul 14 ,  สิริวรรณ กิตติเนาวรัตน์
  • 0

ในอุตสาหกรรมสีย้อม สารช่วยรวมทั้งเทคโนโลยีการย้อมและการตกแต่งสำเร็จสิ่งทอ อาทิ เทคโนโลยี “DyeCoo” สารตกแต่งสิ่งทอตัวใหม่ที่มีผลทั้งการต้านแบคทีเรียและการต้านไวรัส การเติบโตที่แข็งแกร่งของความต้องการสิ่งทอที่มีผลการต้านจุลชีพ และตลาดสีย้อมและพิกเมนท์ที่มีมูลค่าถึง 11 ล้านเมตริกตันได้ในปี พ.ศ. 2561

 

UpdateDyeingWeb

 

เทคโนโลยี “DyeCoo”

DyeCoo Textile Systems B.V. เป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นโดยชาวเนเธอร์แลนด์ในปี พ.ศ. 2551 และเป็นบริษัทที่คิดค้นเทคโนโลยีที่นำแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) มาทดแทนการใช้น้ำในการย้อมเพื่อลดการใช้พลังงานและกำจัดสารเคมีที่ใช้เพิ่มเติมในการย้อม เทคโนโลยี DyeCoo เป็นวิธีที่ใช้ supercritical CO2 แทรกซึมเข้าไปในผ้าพร้อมกับสีย้อมในสภาวะที่มีการควบคุมอุณหภูมิและความดันเฉพาะเป็นพิเศษ สภาวะดังกล่าวมีผลทำให้ CO2 ทำหน้าที่เป็นของเหลวคล้ายคลึงกับน้ำที่เรียกว่า supercritical CO2 มีผลทำให้เส้นใยพอลิเมอร์เกิดการบวมตัวและสีดิเพิสสามารถแทรกเข้าไปในโครงสร้างของพอลิเมอร์ได้ ทำให้การย้อมเกิดขึ้นในเส้นใยพอลิเมอร์

 

เนื่องจากเทคโนโลยี “DyeCoo” เป็นเทคโนโลยีที่มีศักยภาพเป็นอย่างมาก ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ต่อระบบการย้อมสิ่งทอแบบดั้งเดิม ส่งผลให้บริษัทแบรนด์เสื้อผ้ากีฬาชั้นนำอย่างไนกี้ มีความสนใจในเทคโนโลยี DyeCoo และได้เข้าร่วมลงทุนแบบมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท DyeCoo ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2555  ไนกี้นำเทคโนโลยี DyeCoo มาย้อมผ้าเพื่อนำมาตัดเป็นชุดนักกีฬาให้กับทีมนักวิ่งมาราธอนโอลิมปิกจากประเทศเคนยา ต่อจากนั้น ไนกี้ได้นำเอาเครื่องจักรการย้อมที่จำเป็นสำหรับเทคโนโลยี DyeCoo มาติดตั้งที่บริษัทไต้หวัน Eastern New Century Corp. (FENC) ซึ่งเป็นผู้ผลิตตามสัญญาว่าจ้างของไนกี้

 

ผลการย้อมจากการใช้เทคโนโลยี DyeCoo ที่ FENC สามารถสรุปได้ว่า การย้อมด้วยเทคโนโลยี DyeCoo ช่วยลดเวลาการย้อมลงได้ 40 เปอร์เซ็นต์ และใช้พลังงานประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ และต้องการพื้นที่สำหรับเครื่องจักรในโรงงานเพียงหนึ่งในสี่ นอกจากนี้ สีที่ได้จากการย้อมยังมีความอิ่มตัวและมีความคงที่สม่ำเสมอมากกว่าของสีที่ได้จากกระบวนการย้อมแบบดั้งเดิม

 

ไนกี้มีจุดมุ่งหมายที่จะขยายเทคโนโลยี DyeCoo ออกไปเพื่อให้เป็นประโยชน์อย่างมากต่อลูกค้า ธุรกิจและสิ่งแวดล้อม ซึ่งทางไนกี้ดีใจเป็นอย่างมากเมื่อ IKEA Green Tech บริษัทที่ซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่คล้ายคลึงกันกับไนกี้ ได้เข้าร่วมเป็นหุ้นส่วน กับ DyeCoo เพื่อช่วยขยายสเกลกระบวนการย้อมด้วยเทคโนโลยีนี้ให้กว้างขวางออกไป และช่วยเร่งพัฒนากระบวนการและเครื่องจักรเพื่อให้ย้อมเส้นใยฝ้ายได้

 

DyecooWeb

 

Huntsman Textile Effects เป็นอีกบริษัทหนึ่งที่ได้ทำงานร่วมกันกับ DyeCoo เพื่อพัฒนาสีและเคมีที่ละลายได้ในแก๊ส CO2 ซึ่ง Huntsman Textile Effects ได้พัฒนาและออกตัวผลิตภัณฑ์สีย้อมใหม่ที่มีชื่อทางการค้าว่า Uvitex SC-PN, Uvitex SC-PB และ Uvitex SC-PR สำหรับการย้อมในกระบวนการของ supercritical fluid CO2 ผลการย้อมได้เฉดสีที่สว่างมากกว่าเฉดสีที่ได้จากกระบวนการย้อมแบบดั้งเดิม ข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยี DyeCoo ได้สรุปมาจากเนื้อหาที่ได้ตีพิมพ์ในเว็บไซด์ของ DyeCoo และ Huntsman

 

สารตกแต่งสิ่งทอตัวใหม่ที่มีผลทั้งการต้านแบคทีเรียและการต้านไวรัส

นักวิจัยจากสถาบัน Hohenstein ประเทศเยอรมัน ได้พัฒนาสารตกแต่งสำเร็จสิ่งทอที่มีหน้าที่ทั้งการต้านแบคทีเรียและต้านไวรัสเป็นครั้งแรก เทคโนโลยีนี้สามารถนำมาใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นต้องใช้ในสถานเลี้ยงดูเด็กอ่อน ศูนย์ดูแลเด็กเล็ก และโรงพยาบาล เพื่อหยุดหรือยับยั้งสายโซ่ของการติดเชื้อ ปัญหาการติดเชื้อทางระบบการหายใจส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัส ตัวอย่างเช่น Respiratory Syncytial Virus ซึ่งเป็นสาเหตุของการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน อาการที่แสดงออกมา คือ การเป็นหวัด ไอ หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน หรือแม้แต่ปอดอักเสบโดยเฉพาะในเด็กเล็ก

ข้อมูลทางเอกสารได้รายงานว่า เส้นทางการถ่ายโอนของเชื้อไวรัสเกิดขึ้นจากการสัมผัสจากมือไปสู่สิ่งทอ เพราะฉะนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงหรือควบคุมขอบเขตการแผ่กระจายของเชื้อโรคในเด็กเล็ก สิ่งที่ต้องทำอยู่เสมอ คือการล้างมือของเด็กเล็กและผู้ดูแลเด็ก

 

สารต้านไวรัส เป็นพวกคอลลอยด์อนินทรีย์และอินทรีย์ที่หลากหลาย หรืออนุภาคนาโนของสารประกอบทองแดงและสารประกอบเชิงซ้อนทองแดง ที่นำมาใช้ในกระบวนการโซลเจล และนำมาสเปรย์ลงบนวัสดุสิ่งทอที่ทำจากเส้นใยไมโคร ส่งผลทำให้สิ่งทอแสดงผลการต้านไวรัสได้ ส่วนทางเลือกที่สองทำได้โดยการตกแต่งด้วยพิกเมนท์ทองแดงผ่านกระบวนการดูดซับที่อุณหภูมิสูง ซึ่งเป็นวิธีการที่คล้ายคลึงกับการย้อมสีดิสเพิส พิกเมนท์ทองแดงจะกระจายตัวเข้าไปในเส้นใยในสภาวะที่เป็นกรดเล็กน้อย หลังจากนั้น ตามด้วยการยึดติดโดยการใช้สารยึดติดพอลิเมอร์ด้วยกระบวนการบีบอัดที่สภาวะเย็น ขั้นตอนนี้ทำขึ้นเพื่อปกป้องอนุภาคทองแดงจากแรงขัดถูทางเชิงกล ผ้าที่ทำการตกแต่งด้วยทองแดงจะมีโทนออกสีเขียวเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับเฉดสีอ่อนซึ่งเป็นสีดั้งเดิมของผ้า นอกจากนี้ ผ้าที่ตกแต่งยังมีความเป็นมิตรต่อผิวหนังซึ่งได้ผ่านการทดสอบในห้องแล็ปแล้ว

 

การทดสอบประสิทธิภาพการต้านไวรัส ทำได้โดยการปนเปื้อนเชื้อไวรัสบนพื้นผิวของวัสดุ เช่น แก้ว เหล็กไร้สนิม หรือไม้  หลังจากนั้นก็ทำการเช็ดถูด้วยผ้าสะอาดที่ตกแต่งด้วยสารต้านไวรัส และคำนวณความเข้มข้นของเชื้อไวรัสในผ้าว่าลดลงไปเท่าไร สถาบัน Hohenstein ได้รายงานผลการทดสอบว่า ผ้าที่ทำจากเส้นใยไมโครที่ตกแต่งด้วยสารต้านไวรัสสามารถดูดซับเชื้อไวรัสบนพื้นผิววัสดุได้ 91 เปอร์เซ็นต์ และในเวลาเดียวกัน ความเข้มข้นของเชื้อไวรัสในผ้าถูกทำให้ลดลงได้ประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ ส่วนเชื้อไวรัสที่ใช้ในการทดสอบ เป็นเชื้อ bacterial virus MS2 ที่มีโครงสร้างและความเสถียรต่อสภาพสิ่งแวดล้อมที่เทียบเท่ากับ clinically relevant viruses เช่น novovirus, pollovirus, hepatitis A หรือ enteroviruses ข้อมูลดังกล่าวได้มาจากข้อมูลข่าวสารจากสถาบัน Hohenstein และในเว็บไซด์ของ INNOVATION IN TEXTILES

 

nike

 

การเติบโตที่แข็งแกร่งของความต้องการสิ่งทอที่มีผลการต้านจุลชีพ

ตามข้อมูลข่าวสารจากบริษัทข้อมูลทางธุรกิจทั่วโลกของ Textiles Intelligence ได้รายงานถึงการเติบโตที่แข็งแกร่งของความต้องการเสื้อผ้า สิ่งทอ และเส้นใยที่ต้านเชื้อจุลชีพ และได้มีการคาดคะเนว่าในช่วงปี พ.ศ. 2556 ถึง 2561 ตลาดทั่วโลกของสารต้านจุลชีพสำหรับการใช้งานทุกด้านรวมทั้งสิ่งทอจะโตขึ้นเกือบ 12% ต่อปี อุปสงค์หรือความต้องการที่เพิ่มขึ้นเป็นเพราะความตื่นตัวของผู้บริโภคต่อความสำคัญของการมีสุขอนามัยที่ดี และความเสี่ยงภัยต่อสุขภาพที่เกิดจากจุลชีพบางชนิด นอกจากนี้ การโปรโมทการมีสุขภาพและการมีวิธีการดำรงชีวิตที่ดีขึ้น ได้ช่วยค้ำจุนอุปสงค์ให้เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน

 

อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคก็ยังมีความกังวลเกี่ยวกับสารต้านจุลชีพบางชนิดที่นำมาใช้ในสิ่งทอ ตัวอย่างเช่น อนุภาคนาโนซิลเวอร์และไตรโคซานที่อาจจะมีความเป็นพิษ และสารต้านจุลชีพประเภทนี้สามารถหลุดออกมาจากสิ่งทอได้ในระหว่างการซัก และมีผลทำให้เกิดมลพิษทางน้ำ สารต้านจุลชีพเหล่านี้อาจจะสัมผัสกับผิวหนังและเป็นสาเหตุทำให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง ซึ่งผู้ผลิตได้เข้าใจถึงความกังวลในสิ่งเหล่านี้และได้พยายามพัฒนาเทคโนโลยีของสารต้านจุลชีพให้มีประสิทธิภาพและความคงทนที่ดีขึ้น แต่มีอันตรายต่อสุขภาพที่น้อยลง

 

สารต้านจุลชีพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้พัฒนาขึ้นจากผู้ผลิตจำนวนหนึ่ง เช่น บริษัท Dow Chemical ได้ผลิตสารต้านจุลชีพที่มีซิลเวอร์เป็นหลักที่เรียกว่า “Silvadur” ซึ่งสารดังกล่าวจะไม่ปลดปล่อยอนุภาคซิลเวอร์สู่สิ่งแวดล้อม และ Silvadur ยังช่วยลดปริมาณการใช้พลังงานและน้ำเมื่อนำมาใช้ในโรงงานผลิตสิ่งทอ

บริษัท Sanitized ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์สารต้านจุลชีพจำนวนหนึ่งที่เรียกว่า “Sanitized” ที่เป็นไปตามมาตรฐานของ Oeko-Tex Standard 100 และยังได้มีใบรับรองว่าสาร Sanitized เหล่านี้ปราศจากสารที่เป็นอันตราย

 

บริษัท Quick-Med Technologies ได้พัฒนาเทคโนโลยีที่เรียกว่า “Stay Fresh” ที่เป็นสารต้านจุลชีพเพียงตัวเดียวที่ใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เป็นสารเคมีหลัก ซึ่งได้พิสูจน์โดยหน่วยงานป้องกันสิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกา (US Environmental Protection Agency (EPA))

 

ตลาดสีย้อมและพิกเมนท์ที่มีมูลค่าถึง 11 ล้านเมตริกตันได้ในปี พ.ศ. 2561

จากข้อมูลที่ได้รายงานโดยบริษัท MarketsandMarkets ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาและวิจัยตลาดทั่วโลก สรุปว่า ตลาดสีย้อมและพิกเมนท์ทั่วโลกได้ถูกวางเป้าหมายให้เติบโตที่อัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยต่อปี 3.6 เปอร์เซ็นต์ในช่วงปี พ.ศ. 2556 ถึง 2561 และจะมีมูลค่าถึง 11 ล้านเมตริกตันในปี พ.ศ. 2561 เอเซีย-แปซิฟิก มีเศรษฐกิจที่เจริญเติบโตอย่างเฟื่องฟู และมีฐานการผลิตที่ขยายตัวออกไปอย่างรวดเร็ว ได้ถูกคาดหมายว่าจะมียอดการบริโภคที่มากที่สุดในช่วงระยะเวลา 5 ปีถัดจากนี้ไป

 

ปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนตลาดรงควัตถุสี คือการเติบโตของอุตสาหกรรมที่ใช้รงควัตถุสี การเพิ่มความต้องการหรืออุปสงค์สำหรับพิกเมนท์ที่มีสมรรถภาพสูง และการเพิ่มขึ้นของความชอบในผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สีและพิกเมนท์มีการใช้งานในอุตสาหกรรมหลากหลายด้าน ตัวอย่างเช่น สีทาและสารเคลือบ สิ่งทอ งานก่อสร้าง หมึกพิมพ์ และพลาสติก ได้มีการคาคคะแนความต้องการทั่วโลกสำหรับสีทาและสารเคลือบว่าจะมีอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยที่ 5.4 เปอร์เซ็นต์ ในช่วงระยะเวลา 5 ปีถัดจากนี้ไป ส่วนพิกเมนท์ได้ครอบครอบส่วนแบ่งที่ใหญ่ของตลาดรงควัตถุ ตลาดพิกเมนท์ทั่วโลกได้วางเป้าหมายให้เติบโตที่อัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยต่อปีที่ 4 เปอร์เซ็นต์จากช่วงปี พ.ศ. 2556 ถึง 2561 ในตลาดพิกเมนท์ ไททาเนียมไดออกไซด์ถือว่ามีส่วนแบ่งการตลาดที่มากที่สุด การเติบโตในตลาดของไททาเนียมไดออกไซด์ได้รับการอนุเคราะห์จากอุปสงค์ที่แข็งแกร่งทางเศรษฐกิจที่ปรากฏออกมาอย่างชัดเจนในประเทศ BRIC (ที่ย่อมาจาก บราซิล รัสเซีย อินเดีย และจีน)

 

 

 

เรื่องราวที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมสีย้อม สารช่วยรวมทั้งเทคโนโลยีการย้อมและการตกแต่งสำเร็จสิ่งทอในฉบับนี้เกี่ยวข้องกับเรื่อง เทคโนโลยี “DyeCoo” สารตกแต่งสิ่งทอตัวใหม่ที่มีผลทั้งการต้านแบคทีเรียและการต้านไวรัส การเติบโตที่แข็งแกร่งของความต้องการสิ่งทอที่มีผลการต้านจุลชีพ และตลาดสีย้อมและพิกเมนท์ที่มีมูลค่าถึง 11 ล้านเมตริกตันได้ในปี พ.ศ. 2561