Switch to: uk
29 May 2017 23:19PM

แนวทางการรีไซเคิลสิ่งทออย่างยั่งยืน

19 Apr 12 ,  just-style.com
  • 0

การนำเอาเสื้อผ้า เส้นใย เศษผ้ากลับไปใช้ใหม่และกลับไปผลิตใหม่เป็นหนทางที่จะสร้างอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มอย่างยั่งยืน ถึงแม้ว่าการรีไซเคิลสิ่งทอในขณะนี้จะประสบปัญหาด้านราคา เวลา และเทคโนโลยี แต่การเติบโตอย่างยั่งยืนเป็นเรื่องสำคัญกว่า ผู้ผลิตเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่างๆ เพื่อช่วยพัฒนาการรีไซเคิล

 

69_th_3_001

 

Sander Jongeriusผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิ KICI ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรจากประเทศเนเธอร์แลนด์ มีหน้าที่ในการเก็บสิ่งทอที่ใช้งานแล้ว กล่าวว่า การแยกแยะสิ่งทอเป็นก้าวสำคัญเพื่อพัฒนาการรีไซเคิลสิ่งทอ

 

KICI ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจาก EU ในโครงการ Textile for Textile (T4T) ดำเนินการสร้างเครื่องจักรแยกแยะสิ่งทอโดยอัตโนมัติเพื่อพัฒนา เร่งกระบวนการรีไซเคิลสิ่งทอหลังที่ใช้งานไปแล้ว เครื่องมือจะช่วยแยกแยะวัสดุสิ่งทอโดยดูจากลักษณะโครงสร้างของเส้นใย สี เคมี และส่วนประกอบอื่นๆ เครื่องจักรจะสแกนวัตถุนั้นเป็นเวลาไม่กี่วินาที และจับคุณลักษณะเฉพาะของเสื้อผ้า และส่วนผสมของเส้นใยที่ใช้ (เช่น คอนตอน 70% โพลีเอสเตอร์ 30%) หลังจากนั้นเครื่องจะนำวัตถุนั้นไปยังกองที่มีคุณสมบัติเหมือนกัน เพื่อที่จะนำเสื้อผ้านั้นไปรีไซเคิลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

 

Jongerius กล่าวว่า เครื่องจะช่วยแยกแยะว่ามีวัสดุใดมีคุณภาพสูงและสามารถนำใช้ได้เหมือนกับวัสดุที่ผลิตมาใหม่ การนำกลับไปใช้ใหม่จะช่วยลดทรัพยากรธรรมชาติ เครื่องนี้จะเป็นประโยชน์กับบริษัทที่หาเสื้อผ้ามือสอง ส่วนมากแล้วเสื้อผ้า
รีไซเคิลจะนำไปผลิตเป็นสินค้าที่มีคุณค่าต่ำ เพราะมีจำนวนของรีไซเคิลมากเกินไป เมื่อบริษัทหลายแห่งเก็บเฉพาะเสื้อผ้ามือสองคุณภาพดี เครื่อง T4T จะช่วยแยกวัสดุคุณภาพดีออกจากคุณภาพต่ำ

 

ขณะนี้โครงการนี้กำลังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการทดทองใช้ซึ่งใช้เวลา 2 เดือน และจะสิ้นสุดเมื่อฤดูใบไม้ผลิ 2555 หลังจากนั้นจะนำไปใช้ในโรงงานต่างๆ ทั่วโลก Jongerius กล่าวว่า บริษัทหาวัตถุดิบอาจะยังไม่ซื้อเครื่อง T4T ในตอนต้น แต่สำหรับผู้ผลิตสิ่งทอที่มีสินค้าในสต็อคมากเกินไปและไม่ได้นำเอาไปใช้ จะสามารถใช้เครื่องนี้แยกแยะสินค้าที่มีอยู่และใช้ไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตต่อไป

 

กลยุทธ์อย่างยั่งยืน

ในขณะที่ T4T กำลังพัฒนาเรื่องเทคโนโลยีการรีไซเคิล อุตสาหกรรมอื่นๆ ยังคงพัฒนากลยุทธ์ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ในสหรัฐอเมริกา มีแบรนด์เสื้อผ้าและรองเท้า ร้านค้าปลีก ผู้ผลิต องค์กร NGO สถาบันการศึกษา และ US Environmental Protection Agency ได้ออกมาตรการความร่วมมือการพัฒนาเครื่องนุ่งห่มอย่างยั่งยืน หรือ Sustainable Apparel Coalition ในเดือนมีนาคม 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันพัฒนาเทคโนโลยี และใช้ของสูญเปล่าที่เกิดจากสิ่งทอให้เป็นประโยชน์

 

The Netherlands’ TexperiumFoundationเป็นอีกองค์กรที่สนับสนุนการกระบวนการนำของเสียจากสิ่งทอไปพัฒนาเป็นสินค้ามูลค่าเพิ่มโดยการนำผู้ที่ต้องการทิ้งสิ่งทอที่เปล่าประโยชน์และผู้ใช้สิ่งทอรีไซเคิลมาพบกันเพื่อพัฒนาและให้ความรู้เรื่องการรีไซเคิลและเทคโนโลยีการผลิต

 

Anton Luikenหนึ่งในผู้ก่อตั้ง Texperium กล่าวว่าการอุทิศเพื่อสิ่งแวดล้อมเป็นข้อบังคับสำหรับองค์กร จุดประสงค์อีกอย่างที่สำคัญคือการช่วยให้บริษัทอื่นๆ มีรายได้จากการรีไซเคิลของทิ้งจากสิ่งทอ หรือสินค้าที่ผู้บริโภคใช้ไปแล้ว

เขากล่าวว่า เราต้องการช่วยให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาและคิดถึงวิธีใหม่ที่ช่วยการรีไซเคิลสิ่งทอ โดยพยายามหาสินค้าใหม่ๆ และเส้นใยใหม่เพื่อให้ได้สินค้าที่เพิ่มมูลค่า ผู้ผลิตยังต้องช่วยกันหารวิธีการใหม่ในการรีไซเคิล สิ่งที่น่าท้าทายคือ การนำวัสดุไปรีไซเคิลได้อย่างยั่งยืน สิ่งของต่างๆ สามารถนำไปพัฒนาได้โดยใช้ความเรียบง่าย เช่น แฟชั่นมักมีวัสดุแปลกตาเข้าไปตกแต่งอยู่เสมอ แต่ผู้ผลิตกลับไปผลิตวัสดุหลักและเส้นใยที่ใช้อยู่เป็นประจำแทน

 

Luikenกล่าวทิ้งท้ายว่า การผลิตเครื่องมือสำหรับการรีไซเคิลนั้นยากกว่าการทำให้ผู้ผลิตเริ่มคิดถึงเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม

 

เมื่อรีไซเคิลถูกนำไปใช้

 

Unifi Manufacturing Incจากสหรัฐอเมริกา ผู้ผลิตเส้นใยยาวและเส้นด้ายไนลอน ใช้หลักการรีไซเคิลไปผลิตวัสดุต่างๆ ในโรงงาน

 

Jim Cicconeผู้จัดการแบรนด์และการขาย กล่าวว่า ความน่าท้าทายของกลยุทธ์รีไซเคิลคือการทำงานร่วมกับแบรนด์ของลูกค้าเพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าได้รับการออกแบบเพื่อการรีไซเคิลโดยเฉพาะ ส่วนประกอบต่างๆ ต้องแน่ใจว่าสามารถนำมาใช้ในการรีไซเคิล เช่นการใช้ส่วนประกอบของโพลีเอสเตอร์แทนที่จะใช้วัตดุดิบอื่นๆ ซึ่งจะทำให้เกิดการเสียเปล่าในซัพพลายเชนได้ เสื้อผ้าที่ผลิตออกมาจะนำไปรีไซเคิลได้อีกซึ่งจะเป็นการทำลายธรรมชาติเพียงน้อยนิด

 

เมื่อปี 2549 Unifi เริ่มโครงการนำเส้นใยที่เสียเปล่าโดยแปรเป็น Reprevegเส้นใยผสมที่ผลิตจากเส้นใยที่เสียเปล่าจากการใช้ในอุตสาหกรรมและการใช้อุปโภคไปแล้ว ในฤดูใบไม้ผลิปี  2544 Unifi เปิดศูนย์ Repreve Recycling Centre นำเครื่องมือมาใช้เพื่อการรีไซเคิลผ้าผืนให้กลายเป็นเส้นใย

 

Mike Todaoกรรมการผู้จัดการจาก American Apparel Producers’ Network หรือ AAPN กล่าวว่าการรีไซเคิลสิ่งทออย่างยั่งยืนได้พัฒนาเพิ่มขึ้นในยุโรป และอเมริกาเหนือ ผู้ผลิตทั่วโลกต่างนำเอาการรีไซเคิลไปใช้ในการผลิตด้วยเช่นกัน

ตัวอย่างเช่น โรงงานในเอล ซัลวาดอร์ ผู้ผลิตเสื้อผ้าออกกำลังกายใช้เส้นด้ายสังเคราะห์รีไซเคิล โรงงานร่วมทำงานในด้าน
รีไซเคิลเส้นใย และนำกลับไปเป็นเส้นด้าย เข้าสู่กระบวนการเท๊กเจอร์ ถักทอ และตัดเย็บกลายเป็นเสื้อผ้า

 

ในประเทศนิการากัว ผู้ผลิตเสื้อผ้า Rocedes Apparel เจ้าของเป็นชาวอเมริกัน นำเศษผ้าที่ทิ้งแล้วจากห้องตัดเสื้อนำไปผลิตเป็นเส้นใย ในขณะที่ประเทศแม็กซิโกโรงงานเสื้อผ้า Kaltex Apparel’s Querétaro ใช้เส้นด้ายรีไซเคิล 100% มาจากเสื้อผ้าที่ใช้แล้ว