Switch to: uk
28 June 2017 13:22PM

เจาะลึกธุรกิจเส้นใยชนิดพิเศษ

18 Jun 16 ,  สิริวรรณ กิตติเนาวรัตน์
  • 0
เรื่องราวของเส้นใยชนิดพิเศษ 3 ประเภทที่มีการพัฒนาขึ้นเร็วๆ นี้  คือ เส้นใยวิสคอสชนิดพิเศษที่สะท้อนรังสีอินฟราเรด การพัฒนาผ้าเส้นใยอะรามิดแบบใหม่เพื่อปกป้องชิ้นส่วนของภูเขาไฟที่พัฒนาขึ้นโดย Teijin และ OctaTM Neo เส้นใยหลากหลายชั้นที่พัฒนาโดย Teijin Frontier และมุมมองทางธุรกิจของตลาดเส้นใยชนิดพิเศษในช่วงระหว่างปี 2557 ถึง 2565

เรื่องราวของเส้นใยชนิดพิเศษ 3 ประเภทที่มีการพัฒนาขึ้นเร็วๆ นี้  คือ เส้นใยวิสคอสชนิดพิเศษที่สะท้อนรังสีอินฟราเรด การพัฒนาผ้าเส้นใยอะรามิดแบบใหม่เพื่อปกป้องชิ้นส่วนของภูเขาไฟที่พัฒนาขึ้นโดย Teijin และ OctaTM Neo เส้นใยหลากหลายชั้นที่พัฒนาโดย Teijin Frontier

 

เส้นใยวิสคอสชนิดพิเศษที่สะท้อนรังสีอินฟราเรด

 

KelheimFibres

picture: Kelheim Fibres


Kelheim Fibres ผู้ผลิตเส้นใยวิสคอสชนิดพิเศษ ได้พัฒนาเส้นใยวิสคอสชนิดพิเศษที่สะท้อนรังสีอินฟราเรดได้สำเร็จขึ้นไปอีกขั้น ด้วยอนุภาคของแร่ที่สะท้อนรังสีอินฟราเรดหลากหลายขนาดที่แตกต่างกัน ที่นำมารวมเอาไว้ด้วยกันในแกนของเส้นใย ยังคงสามารถปกป้องรักษาสมบัติดั้งเดิมของเส้นใยให้คงอยู่ไว้ได้ ซึ่งวิธีการแบบนี้จะดีกว่าการใช้สารเติมแต่งที่เป็นสารตกแต่งสำเร็จเฉพาะที่ เช่น บนพื้นผิว ตัวอย่างสารประกอบของโลหะหรือไททาเนียมไดออกไซด์ วิธีการแบบใหม่นี้ที่ได้รวมเอาอนุภาคของแร่ที่สะท้อนรังสีอินฟราเรดเข้าไปด้วย แล้วจึงทำการปั่น เป็นเส้นใยออกมานั้น จะทำให้มีความคงทนถาวรไม่หายไปแม้จะถูกซักล้าง จากความพยายามหลายครั้งในการปั่นเส้นใย ทำให้ได้เส้นใยใหม่ที่ปลดปล่อยระดับกัมมันตภาพรังสีอินฟราเรดที่สามารถพิสูจน์ได้จากการวัดค่าความสะท้อนแสงอาทิตย์โดยรวม (Total Solar Reflectance Value) สำหรับแสงที่มองเห็นได้ เมื่อทำการวัดค่าความสะท้อนจะได้ถึง 90-95% สำหรับช่วงใกล้รังสีอินฟราเรด วัดค่าความสะท้อนได้มากสุดถึง 95%  ซึ่งจะขึ้นอยู่กับความยาวคลื่นของสเปกตรัม สิ่งเหล่านี้ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงผลประโยชน์จากการสะท้อนแสงอาทิตย์ได้โดยตรง ตัวอย่างเช่นผลของการทำให้เย็นตัวลง โดยการปกป้องร่างกายมนุษย์จากการแผ่รังสีจากภายนอก และในเวลาเดียวกัน เส้นใยนี้อาจจะนำมาใช้สำหรับการใช้งานที่ให้ความอบอุ่นได้ด้วยเช่นกัน การแผ่รังสีความร้อนที่ปลดปล่อยออกมาจากร่างกายจะถูกสะท้อนกลับไปที่ร่างกายของเราได้โดยอนุภาคแร่ที่มีอยู่ในเส้นใย ช่วยลดความเย็นที่เกิดขึ้นในร่างกาย แล้วช่วยรักษาให้ร่างกายของเราอบอุ่น จากผลการทดสอบการสะท้อนรังสีในช่วงกึ่งกลางอินฟราเรด (m-IR) พบว่าการสะท้อนรังสีกึ่งกลางอินฟราเรดเพิ่มมากขึ้นประมาณ 20% เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสะท้อนรังสีกึ่งกลางอินฟราเรดของเส้นใยวิสคอสแบบธรรมดาทั่วไป

 

เส้นใยชนิดพิเศษนี้สามารถนำมาใช้ได้ทั้งกระบวนการทำสิ่งทอจากผ้าทั้งที่ถักหรือทอ และผ้าที่ไม่ถักไม่ทอก็ได้ ซึ่งผ้าที่ทำมาจากเส้นใยดังกล่าวนี้ สามารถปกป้องได้ทั้งรังสีจากภายนอกและการสะท้อนรังสีอินฟราเรดจากร่างกายย้อนกลับคืนสู่ร่างกายได้ การนำเส้นใยสะท้อนอินฟราเรดแบบใหม่นี้มาผลิตเป็นเสื้อผ้า จะได้เสื้อผ้าที่ให้ความรู้สึกสบายในการสวมใส่ และยังเป็นเสื้อผ้าที่มีฟังก์ชั่นพิเศษ ส่วนระดับสัดส่วนการบรรจุของอนุภาคแร่ดังกล่าวนั้น สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของผลิตภัณฑ์ที่จะผลิตขึ้น ซึ่งทาง Kelheim Fibres ได้ร่วมมือกับหุ้นส่วนของบริษัทในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้อนให้กับความต้องการทางตลาดในขั้นตอนต่อไป (ข้อมูล: www.kelheim-fibres.com)

 

เส้นใยอะรามิดแบบใหม่เพื่อปกป้องเศษชิ้นส่วนจากภูเขาไฟ

 

Twaron

 

เทยินได้พัฒนาผ้าชนิดใหม่ 2 ชนิด จากเส้นใยพาราอะรามิด Twaron และเส้นใยพาราอะรามิด Technora เพื่อปกป้องสิ่งอำนวยความสะดวก อย่างเช่น ที่พักและที่อยู่อาศัยสำหรับการอพยพหลบภัยจากเศษชิ้นส่วนจากภูเขาไฟที่ระเบิด  โดยทางบริษัทได้มีการทดสอบแบบจำลองขึ้นที่กองอำนวยการความสะดวกของสถาบันเพื่อป้องกันราชอาณาจักรในประเทศญี่ปุ่นในช่วงเดือนกันยายนปีที่ผ่านมา จากผลการทดสอบพบว่า ผ้าที่ผลิตขึ้นจากเส้นใยพาราอะรามิดแบบใหม่นี้ มีประสิทธิภาพที่ทนหรือต้านทานต่อเศษชิ้นส่วนที่อยู่ในอากาศที่มีขนาดขนาดใหญ่เท่ากับกำปั้น วัดได้ประมาณ 10 เซ็นติเมตร ซึ่งเศษชิ้นส่วนขนาดเท่ากำปั้นนี้เป็นขนาดที่คล้ายคลึงกับเศษชิ้นส่วนที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ Mt. Ontake ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของกรุงโตเกียวห่างออกไปประมาณ 200 กิโลเมตร ในช่วงเดือนกันยายนปี 2014


เทยินเป็นบริษัทเพียงรายเดียวของโลกที่ผลิตเส้นใยพาราอะรามิด 2 ชนิดที่มีน้ำหนักเบา แข็งแรงและต้านทานต่อความร้อน ซึ่งเส้นใยพาราอะรามิดประเภท Twaron มีความแข็งแรงต่อแรงดึงมากกว่าของเหล็กถึง 6 เท่าเมื่อเทียบกับน้ำหนักที่เท่ากัน และยังมีความต้านทานต่อความร้อนและมอดุลัสของความยืดหยุ่นที่ดีเยี่ยม ส่วนเส้นใยพาราอะรามิดประเภท Technora ได้มีการคุยโวเอาไว้ว่า มีความแข็งแรงต่อแรงดึง และการต้านทานต่อเคมี ต่อแรงกระแทกและต่อการอ่อนล้าหรืออ่อนแรงที่ล้ำเลิศยิ่งกว่า ในขณะที่วัสดุอื่นๆ อย่างเช่น คอนกรีตเสริมแรงและเหล็กที่ให้ระดับความแข็งแรงและความคงทนอยู่ในระดับที่พึงต้องการเช่นกัน แต่การเคลื่อนย้ายวัสดุที่หนักและอุปกรณ์ที่ใหญ่ไปในพื้นที่ที่ราบสูง มีผลทำให้ช่วงระยะเวลาการก่อสร้างยาวนานขึ้นและมูลค่าการก่อสร้างเพิ่มมากขึ้น ผลของการเสื่อมโทรมของเหล็กจากอากาศที่รุนแรงก็ยังเป็นอุปสรรคปัญหาเช่นกันการจะเลือกประเภทเส้นใยพาราอะรามิดใดมาใช้ ขึ้นอยู่กับว่าต้องการจะป้องกันสิ่งปลูกสร้างบ้านเรือนมากน้อยเพียงใด ซึ่งจะอยู่บนหลักพื้นฐานของระดับความรุนแรงของภูเขาไฟที่ระเบิด ระดับความสูง และสภาวะอากาศของพื้นที่


ทางเทยินได้มุ่งเน้นทำตลาดกับเทศบาลท้องถิ่นและผู้ประกอบการเอกชนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีแนวโน้มที่จะเกิดการปะทุของภูเขาไฟ ทางเทยินคาดว่าจะมียอดขายได้ถึง 50,000 ตารางเมตรในปีงบประมาณที่จะสิ้นสุดลงในเดือนมีนาคม 2017

 

ทางเทยินได้วางกลยุทธ์ที่จะเข้าถึงความต้องการของตลาดโลกโดยการใช้วัสดุที่มีประสิทธิภาพสูงเหล่านี้ในการบุกตลาด ซึ่งวัสดุคอมโพสิตเป็นหนึ่งในสี่เสาหลักทางธุรกิจของแผนธุรกิจระยะกลาง ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์การทำธุรกิจของเทยิน สำหรับเส้นใยประสิทธิภาพสูงของทางเทยินเหมาะที่จะนำไปใช้งานทางด้านความปลอดภัย โครงสร้างพื้นฐานและพลังงาน กระดาษฟังก์ชั่นและตัวกรอง (ข้อมูล: www.intertextileapparel.com)

 

OctaTM Neo เส้นใยหลากหลายชั้นที่พัฒนาโดย Teijin Frontier

บริษัท Teijin Frontier เป็นบริษัทที่แปรรูปผลิตภัณฑ์เส้นใยที่อยู่ในเครือของกลุ่มของเทยิน ได้ประกาศถึงการพัฒนา OctaTM Neo ซึ่งเป็นเส้นใยปลอกเยื่อหุ้ม (sheath-core fiber) ที่ใช้ออกตะฟิลาเมนท์เป็นแกนของวัสดุ ซึ่ง Octa มีภาพตัดขวางที่เป็นเอกลักษณ์ประกอบไปด้วยปุ่มแปดปุ่มที่ยื่นจัดเรียงในแนวรัศมีล้อมรอบเส้นใยที่มีลักษณะคล้ายท่อ เมื่อ OctaTM Neo ได้รวมเข้าด้วยกันกับน้ำหนักที่เบา ความฟูตัวมาก การดูดซับน้ำและการแพร่กระจายน้ำที่ดี ความแข็งกระด้างและความสบายในการระบายที่ดีของ OctaTM กับเส้นใยสั้นที่มีความนุ่มและเท็กเจอร์ที่ได้มีการคัดสรรมา เช่น ฝ้าย เรยอน อะคริลิก ขนสัตว์ และเส้นใยดัดแปรของ Teijin Frontier จะนำไปสู่การใช้งานที่หลากหลายแตกต่างกันออกไป

 

Teijin Frontier ได้วางแผนที่จะเปิดตัว OctaTM Neo ให้ทันสำหรับชุดกีฬาและชุดชั้นในสำหรับฤดูใบไม้ผลิ/ฤดูร้อนในช่วงปี 2017 นอกจากนี้ OctaTM Neo ยังเป็นเส้นใยเชิงอุดมคติสำหรับชุดเครื่องแบบ ชุดนอน และวัสดุอื่นๆ ที่หลากหลาย ซึ่งทาง Teijin Frontier ได้ตั้งเป้ายอดขายต่อปีที่ 500,000 เมตรในปีงบประมาณที่จะสิ้นสุดลงในเดือนมีนาคม 2020 (ข้อมูล: www.intertextileapparel.com)