Switch to: uk
28 June 2017 13:16PM

อัพเดทเทคโนโลยีการทอปี 2558

25 Dec 15 ,  สิริวรรณ กิตติเนาวรัตน์
  • 0
รวบรวมความความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการทอในไตรมาสสุดท้ายของปี 2558 จากบรรดาผู้ผลิตชั้นนำ ประกอบด้วย (1) นวัตกรรมใหม่ของเครื่องทอ rapier และ เครื่องทอ air-jet จาก Picanol (2) การออกแบบเครื่องทอ rapier เพื่อทอผ้าชนิดพิเศษจาก Panter (3) CREALET นำเสนอเครื่องทอรุ่นใหม่สำหรับผ้าทางเทคนิคที่งาน ITMA 2015 (4) การติดตั้งเครื่องแจ็คการ์ดบนเครื่องทอในงาน ITMA 2015 และ (5) เครื่องทอ Unival 100 เพื่อการผลิตสิ่งทอทางเทคนิคจาก Stäubli

ความความก้าวหน้าเทคโนโลยีการทอไตรมาสสุดท้ายปี 2558 จากบรรดาผู้ผลิตชั้นนำ ประกอบด้วย (1) นวัตกรรมใหม่ของเครื่องทอ rapier และ เครื่องทอ air-jet จาก Picanol (2) การออกแบบเครื่องทอ rapier เพื่อทอผ้าชนิดพิเศษจาก Panter (3) CREALET นำเสนอเครื่องทอรุ่นใหม่สำหรับผ้าทางเทคนิคที่งาน ITMA 2015

 

นวัตกรรมใหม่ของเครื่องทอ rapier และ เครื่องทอ air-jet จาก Picanol


TERRYplus800

เครื่องทอ air-jet รุ่น TERRYplus 800

 

Picanol ผู้นำตลาดด้านเทคนิคของเครื่องทอได้เปิดเผยถึงนวัตกรรมใหม่สำหรับเครื่องทอrapier และ เครื่องทอ air-jet ในส่วนนวัตกรรมของเครื่องทอ rapier ที่ทาง Picanol ได้เปิดเผยเป็นการขยายและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเครื่องทอ rapier ให้มีความยืดหยุ่นเพิ่มมากขึ้น เพื่อทำการทอผ้าที่มีน้ำหนักมาก อย่างเช่น ผ้ากรอง (filter fabrics) และผ้าใบหรือผ้าที่มีลักษณะหนา (canvas) ซึ่งทางบริษัทได้ติดตั้งตัวมอดูล (modules) ที่เหมาะสมเข้ากับเครื่องทอ OptiMax rapier ส่งผลให้เครื่องทอ rapier สามารถทอผ้าที่มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นได้มากถึงร้อยละ 15 ในเกณฑ์การประเมินทางด้านน้ำหนักต่อตารางเมตรและทางด้านปัจจัยการปกคลุม (cover factor)

 

นอกจากนี้ ทาง Picanol ซึ่งเป็นผู้ผลิตยังได้อธิบายเพิ่มเติมว่า เครื่องทอ rapier ที่ปรับปรุงด้วยการติดตั้งตัวมอดูลพิเศษนี้ ยังสามารถใช้ทอผ้ามาตรฐานทั่วไปได้ด้วยความเร็วที่สูงอย่างสมเหตุสมผลได้เหมือนเช่นเดิม ตัวมอดูลที่นำมาใช้ช่วยทอผ้ากรองและผ้าใบที่หนักหรือหนาได้นั้น เป็นเพราะตัวมอดูลช่วยเพิ่มแรงกระทบ (beat-up power) และเสริมหรือสนับสนุนการรับเอา (take-up) และการปล่อยออก (let-off) เพื่อให้มีแนวกระทบที่เสถียรและประกันการบิดเบี้ยวที่เกิดขึ้นในผ้าน้อยที่สุด สำหรับผ้ากรองที่ทอได้จากการปรับเปลี่ยนนวัตกรรมของเครื่อง rapier นี้ จะมีรูพรุนที่สม่ำเสมอตลอดหน้ากว้างของผ้า ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นการนำเสนอจากทาง Picanol เอง

 

ส่วนนวัตกรรมของเครื่องทอ air-jet ที่ทาง Picanol ได้เปิดเผยคือ ตัวขับเคลื่อนวาล์วรีเลย์อัตโนมัติ (Automatic Relay Valve Drive (ARVDplus) โดยปกติทั่วไป ค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงานมีผลกระทบโดยตรงต่อผลกำไรของโรงงานทอผ้าในระดับหนึ่ง ดังนั้นจึงมีความตั้งใจอย่างมากเป็นพิเศษในการออกแบบอุปกรณ์เพื่อนำมาใช้กับเครื่องทอ เพื่อส่งผลให้เครื่องทอมีประสิทธิภาพการทอที่ดีและประหยัดพลังงาน จากแนวคิดนี้ ทาง Picanol ได้ให้ความสนใจ ลงทุนทั้งทางด้านเวลาและใช้ความพยายามอย่างมาก ในการพัฒนาอุปกรณ์เพื่อควบคุมปริมาณการใช้อากาศ (air consumption) ของเครื่องทอให้เหมาะสมมากที่สุด เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้พลังงานที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

 

ซึ่งอุปกรณ์ ARVDplus ที่ทาง Picanol ได้พัฒนาขึ้นจะปรับเปลี่ยนเวลาการปิดของวาล์วหัวฉีดรีเลย์ (relay nozzle valves) เพื่อให้มีประโยชน์ที่หลากหลายมากที่สุด ซึ่งการปรับเปลี่ยนจะเป็นไปตามพฤติกรรมของเส้นด้ายพุ่งและความช่วยเหลือของอากาศ (air-friendliness) ของเส้นด้ายพุ่ง อุปกรณ์นี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ 3 ระดับคือ ต่ำ กลาง และสูง เพื่อให้เหมาะสมกับประเภทของเส้นด้ายพุ่ง ซึ่งแต่ละระดับจะเป็นตัวบ่งชึ้ถึงเวลาการพ่นของหัวฉีดรีเลย์ว่าจะยาวนานเท่าใด ซึ่งตัวเครื่องจักรจะทำการปรับเปลี่ยนเอง อุปกรณ์ ARVDplus จะเฝ้าสังเกตพารามิเตอร์สอดใส่ (insertion parameters) หลัก ซึ่งจะทำการวัดโดยเครื่องจักร ตัวอย่างพารามิเตอร์สอดใส่เช่น การกำหนดเวลาในการม้วน และเวลาที่มาถึงของเส้นด้ายพุ่ง ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะนำมาประมวลและประเมินผลออกมา และก็จะทำการปรับเปลี่ยนการกำหนดเวลาของการพ่นของวาล์วของวาล์วหัวฉีดรีเลย์ได้อย่างอัตโนมัติ ซึ่งระบบจะทำการลดเวลาของการพ่นจนกระทั่งตรวจพบสภาวะที่ไม่เสถียรบางอย่างเกิดขึ้น หลังจากนั้นระบบก็จะทำการปรับเปลี่ยนและหวนกลับมาสู่สภาวะที่เหมาะสมที่สุด การลดเวลาการพ่นของหัวฉีดรีเลย์ ส่งผลให้เส้นด้ายพุ่งถูกกระทบน้อยลงจากความดันอากาศที่สูงในระหว่างรอบการสอดใส่ ทำให้เส้นด้ายถูกทำลายน้อยลง และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทอของเส้นด้ายที่อ่อนแอหรือที่ไม่แข็งแรงได้ มีการกล่าวเอาไว้ว่า หัวฉีดรีเลย์เป็นส่วนที่รับผิดชอบต่อปริมาณการใช้อากาศเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 75 ส่วนการกำหนดเวลาที่เหมาะสมที่สุดส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อปริมาณการใช้อากาศโดยภาพรวมทั้งหมด ทาง Picanol ได้ติดตั้งอุปกรณ์ ARVDplus ในเครื่องทอ air-jet ในรุ่นของ OMNIplus 800, OMNIplus Summum และTERRYplus 800 (ข้อมูลจาก www.fibre2fashion.com และ www.innovationintextiles.com)

 

เครื่องทอ rapier เพื่อทอผ้าชนิดพิเศษจาก Panter

Unirap

เครื่องทอ rapier รุ่น Unirap

 

Panter ผู้ผลิตเครื่องทอจากอิตาลีนำเสนอเครื่องทอ rapier รุ่น Hercules และ Unirap ที่ได้ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับใช้ในการทอผ้าชนิดพิเศษซึ่งเป็นสิ่งทอทางเทคนิค เครื่องทอ rapier รุ่น Hercules ได้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ให้กับผู้ผลิตที่ต้องการวิธีการผลิตผ้าทางเทคนิคที่ง่ายและปลอดภัย เครื่องจักร Herculesได้ถูกออกแบบมาให้มีสมรรถภาพที่สูง เพื่อนำเสนอผลผลิตและผลกำไรให้ได้มากที่สุดสำหรับทุกภาคส่วน โครงสร้างของเครื่องจักรได้ถูกออกแบบมาให้สามารถใช้งานได้ง่าย สะดวก และเหมาะมือ นอกจากนี้ โครงสร้างยังมีความแข็งแรงเป็นพิเศษ และมีระบบการสอดใส่ (insertion system) ที่มีลักษณะเฉพาะเป็นพิเศษ สามารถทำงานกับเส้นด้ายพุ่งที่มีขนาดเบอร์ด้ายที่หลากหลายในช่วงตั้งแต่ 10 dTex จนถึงมากที่สุดที่ 48,000 dTex ในระบบ pick insertion ทั้งที่เป็นแบบเดี่ยวหรือแบบทวีคูณ

 

ส่วนเครื่องทอ rapier รุ่น Unirap เป็นเครื่องจักรที่ออกแบบมาสำหรับการทอที่มีความผิดแปลกออกไปจากเดิม ทั้งนี้ก็เพราะการมีระบบการสอดใส่ที่ลำพังโดดเดี่ยว (sole insertion system) ทำให้พ้นวิสัยขีดข้อจำกัดของเครื่องทอแบบธรรมดาทั่วไป ทำให้การผลิตผ้าที่ลักษณะพิเศษเพื่อใช้เป็นสิ่งทอทางเทคนิค หรือการใช้งานทางด้านแฟชั่นที่มีความล้ำหน้าที่สุด สามารถทำการผลิตได้ นอกจากการมี sole insertion systemระบบการสอดใส่ที่เป็นลำพังโดดเดี่ยวแล้ว การกำจัดในส่วนของการแลกเปลี่ยนที่จุดศูนย์กลางและการเปิดอุปกรณ์ให้โล่งออกจากร่องกระสวย ทำให้มีข้อได้เปรียบอย่างมากในด้านความยืดหยุ่น ประสิทธิภาพและความไว้วางใจได้ในการทอ นอกจากนี้ยังสามารถทำงานได้ง่ายอย่างน่าทึ่งด้วยอัตราความเร็วในการผลิตที่น่าประหลาดใจ นอกจากนี้ยังส่งผลให้ไม่มีขีดข้อจำกัดของวัสดุที่นำมาใช้ในการทอด้วยเช่นกัน (ข้อมูลจาก www.ptmt.it  และ www.innovationintextiles.com)

 

CREALET นำเสนอเครื่องทอรุ่นใหม่สำหรับผ้าทางเทคนิค

ในงาน ITMA 2015 ซึ่งเป็นการจัดงานแสดงสินค้าทางด้านเครื่องจักรสิ่งทอทั่วโลก จัดขึ้นที่มิลาน  สาธารณรัฐอิตาลี ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ CREALET จะนำเสนอเครื่องทอชนิดพิเศษรุ่นใหม่ภายใต้คติพจน์ “เราขับเคลื่อนท่านไปสู่ความสำเร็จ” ผลิตภัณฑ์ของบริษัทส่วนใหญ่นำมาใช้ในระบบ warp let-off และระบบ cloth take-up และยังได้นำผลิตภัณฑ์มาใช้ในการผลิตเครื่องทอชนิดพิเศษเฉพาะด้วยเช่นกัน ที่ช่วยให้ลูกค้ามั่นใจต่อผลิตภัณฑ์ของบริษัทจากการปรับเปลี่ยนโปรแกรมสำเร็จที่ยกระดับให้สูงขึ้น เพื่อการปรับเปลี่ยนที่เบ็ดเสร็จของเครื่องทอที่มีการเรียกร้องต้องการจากตลาดที่เฉพาะเจาะจง

 

ข้อเสนอใหม่ที่ทาง CREALET นำเสนอเป็นเครื่องทอที่ทาง CREALET ร่วมกับ IQ-SPS สร้างขึ้นเป็นพิเศษเฉพาะสำหรับผ้าทางเทคนิคหน้ากว้าง (wide technical fabrics) ซึ่งสิ่งทอเหล่านี้สามารถนำมาใช้ในโครงสร้างของการจัดงานแสดงสินค้าเทคโนโลยีเกี่ยวกับเวทีและการละคร โรงถ่ายหนัง ห้องถ่ายรูป และยังรวมถึงการใช้งานทางด้านสิ่งทอจีโอและด้านการเกษตร ในส่วนการผลิตเครื่องทอชนิดพิเศษ ทาง CREALET ได้นำเอาการป้อนเส้นด้ายยืนอิเล็กทรอนิกส์ของแกนม้วนเส้นด้ายยืน (warp beams) มารวบรวมเอาไว้อย่างเบ็ดเสร็จในเครื่องทอ และทำการผลิตหน่วยย่อยเพิ่มเติมสำหรับการป้อนเส้นด้ายยืนจากโครงโลหะที่ได้จัดเรียงเอาไว้เพื่อยึดจับเส้นด้ายเอาไว้ (creel) หรือจากที่ตั้งแกนม้วนด้ายยืน (warp beam stands) การติดตั้งเครื่องจักรเครื่องแรกสำหรับการใช้งานทางด้านนี้ได้เริ่มทำการผลิตแล้ว ซึ่งลูกค้ามีความพึงพอใจอย่างมาก ยิ่งไปกว่านั้น ทางบริษัทยังมีแผนการขยายเครื่องจักรนี้ไปสู่ตลาดโลกในเร็วๆ นี้ และโครงการต่างๆ ที่เสริมความแข็งแรงอยู่ในระหว่างการดำเนินการเพิ่มเติม (ข้อมูลจาก www.crealet.com และ www.innovationintextiles.com)