Switch to: uk
30 May 2017 11:43AM

เกาะติดเคมีสิ่งทอการย้อมและการตกแต่งสำเร็จสิ่งทอ 2015

14 Aug 15 ,  สิริวรรณ กิตติเนาวรัตน์
  • 0
อัพเดทความก้าวหน้าทางด้านเคมีสิ่งทอในด้านการย้อมและการตกแต่งสำเร็จสิ่งทอ ที่น่าสนใจในช่วงนี้ที่ได้นำมาเสนอใน TTIS Textile Digest+ ฉบับนี้ ประกอบด้วย  (1) Earthcolors สีย้อมสังเคราะห์ชีวภาพ (biosynthetic dyes) สำหรับผ้าที่ทำจากเส้นใยเซลลูโลส รวมถึงการเข้าถึงรายละเอียดข้อมูลของกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ผ่านสมาร์ทโฟน (2) การขับเคลื่อนตลาดสีย้อมจากความต้องการสีย้อมที่เป็นมิตรต่อระบบนิเวศวิทยา (3) Green Guard RT-สารกันน้ำที่ปราศจากเปอร์ฟลูออโรคาร์บอน (perfluorocarbon) สำหรับเสื้อผ้ากันน้ำที่ถ่ายเทอากาศได้ดี อย่างเช่น Gore-Tex (4) แนวความคิดสารกันน้ำ HydrECO ที่ไร้ฟลูออรีน (5) สารหน่วงไฟด่วนพิเศษ (Express FR) ที่ใช้งานได้ง่ายกว่าสารหน่วงไฟทั่วไปสำหรับพอลิเอสเทอร์ และสุดท้าย (6) สารตกแต่งป้องกันแมลงกัดต่อย

อัพเดทความก้าวหน้าทางด้านเคมีสิ่งทอในด้านการย้อมและการตกแต่งสำเร็จสิ่งทอ อาทิ Earthcolors สีย้อมสังเคราะห์ชีวภาพ (biosynthetic dyes) สำหรับผ้าที่ทำจากเส้นใยเซลลูโลส รวมถึงการเข้าถึงรายละเอียดข้อมูลของกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ผ่านสมาร์ทโฟน

 

รวมถึง Green Guard RT-สารกันน้ำที่ปราศจากเปอร์ฟลูออโรคาร์บอน (perfluorocarbon) สำหรับเสื้อผ้ากันน้ำที่ถ่ายเทอากาศได้ดี อย่างเช่น Gore-Tex ตามด้วย แนวความคิดสารกันน้ำ HydrECO ที่ไร้ฟลูออรีน อีกทั้ง สารหน่วงไฟด่วนพิเศษ (Express FR) ที่ใช้งานได้ง่ายกว่าสารหน่วงไฟทั่วไปสำหรับพอลิเอสเทอร์ และสุดท้าย สารตกแต่งป้องกันแมลงกัดต่อย

 

Earthcolors

Archroma ได้พัฒนาสีย้อมสังเคราะห์ชีวภาพสำหรับผ้าที่ทำจากฝ้ายหรือเซลลูโลสที่เรียกว่า “Earthcolors”

 

สีย้อมสังเคราะห์ชีวภาพสำหรับผ้าฝ้ายและผ้าที่ทำจากเส้นใยเซลลูโลส

 

Archroma ได้พัฒนาสีย้อมสังเคราะห์ชีวภาพสำหรับผ้าที่ทำจากฝ้ายหรือเซลลูโลสที่เรียกว่า “Earthcolors” วัตถุดิบที่นำมาใช้ทำ Earthcolors มาจากผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเสียทางการเกษตร อย่างเช่น เปลือกอัลมอนด์  saw palmetto, rosemary leaves และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติอื่นๆ ที่พร้อมจะทิ้งลงในบ่อขยะ การใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหลือใช้ทางการเกษตรมาเป็นวัตถุดิบในการผลิต เป็นการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีความยั่งยืน เพราะไม่ต้องใช้พื้นที่แม้แต่หนึ่งตารางเมตรเพื่อทำการเพาะปลูกเป็นวัตถุดิบเพื่อทำการผลิตสีประเภทนี้ ดังนั้นจึงไม่มีการแข่งขันในที่ดินแต่อย่างไร Earthcolors สามารถนำมาใช้ในเฉดสีแดงเข้ม น้ำตาล และเขียว สำหรับเดนิมและเสื้อผ้าลำลอง

 

นาย Alexander Wessels ผู้บริหารระดับสูงของ Archroma ได้กล่าวไว้ว่า ความยั่งยืนเป็นตัวแปรในการกระตุ้นที่สำคัญสำหรับการคิดค้นนวัตกกรรมใหม่ๆ สำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอและผู้เป็นเจ้าของแบรนด์สินค้า นอกจากนี้ ความต้องการแฟชั่นที่ตระหนักถึงระบบนิเวศมีผลกระทบต่อการพัฒนาธุรกิจทางด้านเคมีสิ่งทอเป็นอย่างมาก นอกจากที่ Archroma ได้นำเสนอสี Earthcolors แล้วทาง Archroma ยังได้นำเสนอความโปร่งใสของผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ซื้อหรือผู้บริโภคสินค้าด้วยเช่นกัน โดยที่ทาง Archroma ได้นำเอาข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับสีแต่ละตัวที่อยู่ในขอบเขตของสี Earthcolors ใส่ลงในป้ายสินค้าของผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้น ซึ่งแต่ละป้ายสินค้ามีชิปที่เก็บข้อมูลทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ใส่เอาไว้ อย่างเช่น ข้อมูลของโรงงานที่ย้อมผ้าที่ได้นำมาผลิตเป็นสินค้า สินค้าได้เปิดตัวที่ไหน และข้อมูลของแหล่งวัตถุดิบทางชีวภาพ  เป็นต้น ซึ่งผู้ซื้อหรือผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้โดยการใช้เทคโนโลยี Near field communications (NFC) ไปพร้อมกับการใช้มือถือของผู้ซื้อหรือผู้บริโภค ซึ่ง Archroma เชื่อว่านี่เป็นครั้งแรกในการนำเอาเทคโนโลยี NFC มาใช้งานทางด้านนี้ และหวังว่าผู้ซื้อหรือผู้บริโภคจะได้เข้ามาเกี่ยวข้องและมีประสบการณ์กับการซื้อเพิ่มมากขึ้น (ข้อมูลจาก www.fibre2fashion.com และ www.earthcolors.archroma.com)

 

HydrECO

 

HydrECO สารกันน้ำที่ไร้ฟลูออรีน

TANATEX Chemicals ได้เปิดตัวแนวความคิด HydrECO ที่นำมาซึ่งทางเลือกใหม่ของสารกันน้ำที่ปราศจากฟลูออรีน HydrECO ให้สมบัติที่กันน้ำที่มีประสิทธิภาพสูงและมีความคงทน และยังเป็นสารที่มีความเป็นมิตรต่อระบบนิเวศ เนื่องจากสารดังกล่าวปราศจากฟลูออรีน เทคโนโลยีพอลิเมอร์ที่ก่อให้เกิดโครงสร้าง 3 มิติที่เป็นร่างแหที่มีกิ่งก้านสาขามากมาย (hyper branched network) บนสิ่งทอ ส่งผลให้เกิดสมบัติการกันน้ำที่มีความคงทนที่สามารถทนต่อการซักได้มากถึง 30 ครั้ง

 

พอลิเมอร์ 3 มิติที่เกิดขึ้นบนผ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงหรือกระทบต่อความสามารถในการถ่ายเทอากาศที่ดีของผ้าหรือสิ่งทอนั้นๆ และยังคงสามารถรักษาผิวสัมผัสของผ้าให้เป็นที่พึงพอใจได้เหมือนเดิม การต้านทานต่อการขัดถูและการฉีกขาดของผ้าก็ยังสามารถรักษาให้คงอยู่เอาไว้ได้เช่นเดิม ตามแนวความคิดของ HydrECO นี้

BAYGARD WRS เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับเส้นใยสังเคราะห์ ซึ่งพอลิเมอร์ร่างแหที่เกิดขึ้นไม่ได้ประกอบด้วยสารที่เป็นพิษใดๆ อย่างเช่นโลหะหนัก หรือ ฟอร์มัลดิไฮด์ แต่พอลิเมอร์ 3 มิติส่งผลให้เกิดสมบัติการกันน้ำที่มีความคงทนสูงให้กับสิ่งทอ (ข้อมูลจาก www.texdata.com และ www.tanatexchemicals.com)

 

Green Guard RT ผลิตภัณฑ์กันน้ำที่ปราศจากเปอร์ฟลูออโรคาร์บอน (perfluorocarbons (PFCs))

Fibertec ได้ก้าวกระโดดไปข้างหน้าในการผลิตสารกันน้ำ ซึ่งเป็นทางเลือกใหม่ มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่เหมาะสำหรับเสื้อผ้ากันน้ำที่ถ่ายเทอากาศได้ดี อย่างเช่น Gore-Tex หรือเยื่อบุหรือแมนเบรนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับ Gore-tex Fibertec ประสบความสำเร็จในการพัฒนา Green Guard RT ที่สามารถกระตุ้นตัวมันเองให้มีสมบัติการกันน้ำได้ที่อุณหภูมิห้อง ซึ่งเป็นที่มาของคำว่า RT ที่ย่อมาจาก room temperature ที่อุณหภูมิห้องสามารถกระตุ้นสารดังกล่าวได้ถึง 85 เปอร์เซ็นต์และที่เหลืออีก 15 เปอร์เซ็นต์ จะกระตุ้นได้ต่อไปจากเครื่องอบแห้งหรือเตารีดที่ระดับหนึ่ง ดังนั้น ถ้าให้ความร้อนอย่างรวดเร็วกับเสื้อผ้าจากเครื่องอบผ้าหรือเตารีด ก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำหน้าที่ของ Green Guard RT บนเสื้อผ้าเพิ่มมากขึ้นได้อย่างแน่นอน สารที่มีประสิทธิภาพที่ Fibertec นำมาใช้ที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และสามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ คือ polyurethane dendrimers ซึ่งเป็นการนำมาแทนการใช้สารPFCs  ซึ่งข้อดีของ Green Guard RT สามารถสรุปได้ดังนี้ ช่วยประหยัดพลังงานที่ใช้ในการกระตุ้นการทำงานของ Green Guard RT และเป็นสารปราศจากฟลูออรีน 100 เปอร์เซ็นต์ ไม่มีตัวทำละลายใดๆ เพราะเป็นสารที่มีน้ำเป็นตัวหลัก เป็นสารที่ย่อยสลายทางชีวภาพได้ และได้รับการรับรองด้วยเครื่องหมาย bluesign ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวผลิตในประเทศเยอรมัน และได้ทำการจำหน่ายในรูปแบบการฉีดพ่น (spray-on) ซึ่งเป็นการใช้เพื่อภายนอกเพื่อทำให้เกิดสมบัติการกันน้ำ และเหมาะสำหรับเสื้อผ้าที่ถ่ายเทอากาศได้ดี (breathable clothing) และรูปแบบการซักล้าง (wash-in) ที่ใช้งานได้ง่าย (ข้อมูลจาก www.textileworld.com และ www.fibertec-waterproofing.de/waterproofing.html)

 

แนวความคิดของสารหน่วงไฟด่วนพิเศษ

ความมั่นใจต่อสมบัติการหน่วงไฟสำหรับพอลิเอสเทอร์นั้นเป็นสิ่งที่ยาก ทั้งนี้เพราะการตกแต่งสารหน่วงไฟสำหรับพอลิเอสเทอร์นั้นเกี่ยวข้องกับขั้นตอนในกระบวนการหลายขั้นตอนและเป็นการตกแต่งที่ต้องใช้เวลา ซึ่งกระบวนการการตกแต่งสารหน่วงไฟนี้ไม่เสมอไปที่จะทำได้ภายในโรงงานหรือบริษัทตนเอง ซึ่งบ่อยครั้งต้องส่งต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่สาม เพื่อช่วยทำการตกแต่งผลิตภัณฑ์ให้ ซึ่งปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้วจาก TANATEX Chemicals ซึ่งได้พัฒนาแนวความคิดของสารหน่วงไฟด่วนพิเศษ (Express FR concept) ที่ใช้งานได้ง่ายขึ้นและอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ใช้งานเอง สารหน่วงไฟด่วนพิเศษสามารถใช้งานได้ง่ายเพียงการเติมลงไปในอ่างย้อม โดยไม่มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมกระบวนการตกแต่งสำเร็จแต่อย่างไร เป็นการช่วยลดการใช้น้ำ พลังงานและเวลา แนวความคิดของสารหน่วงไฟด่วนพิเศษนี้อยู่ภายใต้ชื่อทางการค้าว่า FLAMEGARD PX ซึ่งเป็นสารหน่วงไฟที่ได้ออกแบบมาเฉพาะสำหรับการตกแต่งหน่วงไฟให้กับพอลิเอสเทอร์ วิธีการตกแต่งของสารหน่วงไฟนี้ใช้วิธีการแบบดูดซับ ซึ่งเป็นวิธีที่ผู้ใช้เรียกร้องต้องการอยู่บ่อยครั้ง การใช้งานของ FLAMEGARD PX ต้องใช้ร่วมกับ TANASPERSEOLG-PX ซึ่งเป็นสารทำให้เกิดอิมัลชัน/ทำให้เกิดการกระจายตัว (emulsifying/dispersing agent) (ข้อมูลจาก www.texdata.com)

 

สารป้องกันแมลงจากแนวความคิดของ TANATEX Chemicals

การทำกิจกรรมกลางแจ้งด้วยความสนุกสนานที่ไร้ความกังวลกับเพื่อนที่ไม่ได้รับเชิญ ณ ตอนนี้ สามารถทำได้แล้ว เพราะมีสารตกแต่งกันแมลงที่มีความคงทนที่สามารถป้องกันจากการทิ่มแทงของแมลงผ่านทะลุผ้า และยังเป็นสารตกแต่งกันแมลงที่ไม่มีผลกระทบทางเชิงลบต่อผิวสัมผัสของผ้า นอกจากนี้ สารตกแต่งดังกล่าว ยังยับยั้งหมัด เห็บในการส่งถ่ายเชื้อโรค “Lyme” สารตกแต่งกันแมลงสามารถใช้ได้กับผ้าทุกประเภทและทนต่อการซักได้มากถึง 100 ครั้ง ซึ่งส่วนประกอบที่มีประสิทธิภาพของสารตกแต่งป้องกันแมลงดังกล่าว คือ สารสังเคราะห์ pyrethroid ที่ต้องใช้ร่วมกันกับสารยึดติดที่มีลักษณะพิเศษของ TENATEX Chemicals เพื่อเสริมให้ผลของการหน่วงไฟมีประสิทธิภาพ (ข้อมูลจาก www.texdata.com)