Switch to: uk
23 June 2017 21:54PM

นวัตกรรมการย้อมสิ่งทอที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

18 Dec 16 ,  Industry Outlook
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

อัพเดทเทคโนโลยีทางด้านย้อมและการตกแต่งสำเร็จสิ่งทอที่นำมาลงตีพิมพ์ในฉบับนี้ ประกอบด้วยเนื้อหาทางด้านเทคโนโลยีการย้อมแบบกรีน สารทำนุ่มที่ชอบน้ำเพื่อการตกแต่งสำเร็จสิ่งทอ แนวทางการตกแต่งสำเร็จและการทดสอบเพื่อจัดการกับละอองเรณูบนพื้นผิวสิ่งทอ และสุดท้าย แนวความคิดแบบ CadiraTM เพื่อช่วยประหยัดแหล่งทรัพยากรที่มีคุณค่าสำหรับกระบวนการสิ่งทอ เทคโนโลยีการย้อมแบบกรีนด้วยการใช้เส้นใยนาโนเซลลูโลส Pix2 เทคโนโลยีการย้อมแบบกรีนเป็นการใช้นาโนเซลลูโลสในการย้อมวัสดุสิ่งทอ เราทราบกันดีอยู่แล้วว่า กระบวนการย้อมที่ใช้กันทั่วไป ต้องใช้น้ำปริมาณมากในการย้อม ส่งผลให้เกิดปริมาณน้ำเสียที่ประกอบไปด้วยสีย้อมสังเคราะห์และสารเคมีต่างๆ ที่เป็นพิษออกมาจำนวนมากภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการย้อม ซึ่งสร้างภาระที่ตามมาในการบำบัดน้ำเสียเหล่านี้ให้เข้าเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฏหมายกำหนดเอาไว้ก่อนปล่อยทิ้งลงสู่สิ่งแวดล้อม ทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยจอร์เจียน (Georgia) คณะ Family and Consumer Science ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ Green and Sustainable Chemistry Conference ที่กรุงเบอร์ลิน และชนะเลิศรางวัลที่หนึ่งในด้าน Green and Sustainable Chemistry Challenge สำหรับเทคโนโลยีการย้อมสิ่งทอที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้เส้นใยนาโนเซลลูโลส ทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยจอร์เจียนได้ทำวิจัยเกี่ยวกับการผลิตนาโนเซลลูโลส ซึ่งเซลลูโลสเป็นพอลิเมอร์ ธรรมชาติที่พบได้ในผนังเซลชั้นแรกในพืชสีเขียวทั่วไป สามารถนำมาปรับเปลี่ยนเป็นวัสดุไฮโดรเจล (hydrogel) ที่ประกอบด้วยเส้นใยนาโนเซลลูโลสจำนวนมากได้ในระหว่างกระบวนการ Homogenization เมื่อนำเส้นใยนาโนเซลลูโลสมาเปรียบเทียบกับเส้นใยฝ้ายทั่วไป จะพบว่าเส้นใยนาโนเซลลูโลสมีพื้นที่ผิวที่มากกว่าถึง 70 เท่า ซึ่งจะมีความว่องไวต่อปฏิกิริยาที่สูงสามารถยึดจับโมเลกุลของสีย้อมได้ดี ส่งผลให้การดูดซับสีย้อมมีประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก หลังจากนั้น นำเอาไฮโดรเจลนาโนเซลลูโลสที่ย้อมมาแล้วถ่ายโอนไปที่สิ่งทอด้วยกระบวนการพิมพ์ที่ใช้กันทั่วไป แนวทางการย้อมด้วยการใช้นาโนเซลลูโลสนี้ ช่วยลดปริมาณน้ำและสารช่วยย้อม อาทิเช่น เกลืออนินทรีย์และด่างลงได้ นอกจากนี้ ทีมนักวิจัยดังกล่าวยังได้ดำเนินการทำวิจัยเพิ่มเติมมากขึ้น โดยการใช้นาโนเซลลูโลสเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก เพื่อประโยชน์อื่นๆ ให้กับสิ่งทอในอนาคต (ข้อมูล: www.fibre2fashion.com) สารทำนุ่มที่ชอบน้ำสำหรับการตกแต่งสำเร็จสิ่งทอจาก Wacker Pix3 Wacker ได้เปิดตัวสารทำนุ่มที่ชอบน้ำตัวใหม่สำหรับผ้า ที่มีชื่อว่า “WETSOFT NE 750” ซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้ช่วยปรับปรุงความนุ่มเพิ่มมากขึ้นให้กับผ้าสิ่งทอ และยังคงเก็บรักษาความสามารถในการดูดซับน้ำของผ้าสิ่งทอนั้นเอาไว้ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับผ้าเช็ดตัวหรือวัสดุอื่นที่จำเป็นต้องรักษาความสามารถในการดูดซับให้คงอยู่หลังจากผ่านกระบวนการการตกแต่งสำเร็จ ส่วนประกอบหลักของ “WETSOFT NE 750” คือ block copolymers ซึ่งมีพื้นฐานทางเคมีประเภท aminofunctional silicones และ polyglycol ซึ่งในส่วนของเหลวซิลิโคนจะจัดเรียงตัวของมันเองในรูปห่วงที่มีการเคลื่อนที่อย่างอิสระบนด้านนอกของผ้า เพื่อลดแรงเสียดทานระหว่างเส้นใย ซึ่งจะทำให้ผ้ามีผิวสัมผัสที่นุ่มและยังมีความคงทนต่อการซักล้าง สำหรับส่วนของ polyglycol นั้นช่วยรักษาการซึมผ่านของน้ำให้คงอยู่เอาไว้ มีรายงานจากทางผู้ผลิตว่า สิ่งทอที่ตกแต่งด้วย “WETSOFT NE 750” มีผิวสัมผัสที่นุ่มและฟูเป็นที่น่าพึงพอใจ…