Switch to: uk
28 June 2017 13:18PM

VPC’s Boss Receives German Recognition

05 Feb 13 ,  ttistextiledigest.com
  • 0

ประพัทธ์ พิมพ์ประโพธ รับตำแหน่งปรึกษากิตติมศักดิ์ของมหาลัยชั้นนำแห่งเยอรมนี

 

81_th_2_002

(Left) Prof. Dr. Gunter Grüninger and Mr. Prapat Phimprapoat

มหาวิทยาลัย Reutlingen ปัจจุบันมีอายุกว่า 150  ปีมีชื่อเสียงโด่งดังทางด้านสิ่งทอ และมีข้อตกลงแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิชาการกับสถาบันต่างประเทศถึง 120 แห่ง รวมทั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งได้ดำเนินโปรแกรม The Applied Chemistry ร่วมกับมหาวิทยาลัย Reutlingen มาเป็นเวลากว่า 10 ปีแล้ว โปรแกรมดังกล่าวเริ่มต้นจากความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างเจ้าหน้าที่อาวุโสของสถาบันศาสตราจารย์ Grüninger และเจ้าสัวในวงการเคมีภัณฑ์สิ่งทอของไทย คุณประพัทธ์ พิมพ์ประโพธ ศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

 

81_th_2_001

 

ศาสตราจารย์ Grueninger ให้สัมภาษณ์ว่าได้รู้จักกับคุณประพัทธ์ตั้งแต่สมัยที่เขาเป็นที่ปรึกษาทางด้านเทคนิค เครื่องจักรสิ่งทอ และผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับบริษัท Hoescht ในเยอรมันนี และคุณประพัทธ์เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของ Hoescht ประเทศไทยเมื่อ 30 ปีก่อน แม้ว่าทั้งสองท่านได้ออกจากบริษัท Hoescht มานานแล้ว โดย ศาสตราจารย์ Grüninger หันไปสอนหนังสือที่ มหาวิทยาลัย Reutlingen ส่วนคุณประพัทธ์ ก็ได้ก่อตั้งบริษัท VPC จำหน่ายเคมีภัณฑ์ แต่สหายทั้งสองก็ยังคงติดต่อกันอย่างใกล้ชิดเสมอมา

 

เมื่อมหาวิทยาลัย Reutlingen มีนโยบายที่จะขยายเครือข่ายโดยการริเริ่มโปรแกรมระหว่างประเทศ ศาสตราจารย์

Grüninger  จึงได้ทาบทามคุณประพัทธ์ ถึงความเป็นไปได้ที่ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกัน คุณประพัทธ์ นำข้อเสนอดังกล่าวไปหารือกับคณาจารย์ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โปรแกรมประยุกต์ใช้เคมีภัณฑ์ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยทั้งสองจึงได้เริ่มต้นขึ้น โดยทางมหาวิทยาลัย Reutlingen ได้ส่งนักศึกษามาทำงานกลุ่ม VPC เป็นเวลา 3 เดือน และหลังจากนั้นก็ฝึกงานของภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ อีก 3 เดือน คุณประพัทธ์ได้ให้การช่วยเหลือมาตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา จนได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย Reutlingen ให้เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์