Switch to: uk
28 June 2017 13:18PM

ไม้ผลัดใบ เปิดใจนายกสมาคมพ่อค้าผ้าไทยคนใหม่

19 Jul 12 ,  TTIS Textile Digest
  • 0

สมาคมพ่อค้าผ้าไทย ต้อนรับนายกคนใหม่ คุณสุวิทย์ จตุจินดา ลุยบริหารงานเพื่อให้สมาชิกได้ผลประโยชน์ พร้อมกับบริหารสมาคมฯ ให้เป็นที่รู้จักในวงการสิ่งทอมากที่สุด


เปิดใจนายกสมาคมพ่อค้าผ้าไทยคนล่าสุด คุณสุวิทย์ จตุจินดา ที่มารับไม้ต่อจากคุณสุชาย พรศิริกุล ย้ำสานต่อนโยบายของสมาคมฯ กระตุ้นให้สมาชิกเน้นพัฒนาคุณภาพสินค้า หนีการแข่งขันเรื่องราคา พร้อมพัฒนาสินค้ารองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) AEC_jul.2012_003


“จริงๆ การเปิด AEC มีทั้งผลดี ผลเสีย ในแง่ผลดีคือสามารถแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกันได้โดยไม่เสียภาษี ส่วนผลเสียคือสินค้าจากต่างประเทศจะเข้ามาภายในประเทศได้ง่ายทำให้มีการแข่งขันสูงมากขึ้น” นายกสมาคมพ่อค้าผ้าไทย กล่าว

ทิศทางการปรับตัวของสมาชิกก่อนเข้าสู่ AEC

“ปัจจุบันสมาชิกของเราก็มีค้าขายกับประเทศในอาเซียน อาทิ ฟิลิปินส์ มาเลเซีย แล้วในอาเซียนก็มีแค่ประเทศไทยที่ผลิตผ้าผืนเมื่อรวมกันเป็น AEC น่าจะเพิ่มตลาดให้กับสมาชิกได้มากขึ้น ทั้งนี้สมาชิกทุกคนต้องพัฒนาสินค้าให้ดีขึ้น โดยบทบาทของสำเพ็งเหมือนเป็นตัวกลางระหว่างโรงงานกับลูกค้า สมาชิกทุกคนต้องทำงานใกล้ชิดกับลูกค้าเพื่อให้เข้าถึงความต้องการลูกค้ามากขึ้น ต้องสื่อสารกับโรงงานให้ทราบว่าตอนนี้ลูกค้าต้องการผ้าประเภทไหน ทั้งสี เนื้อผ้า การตกแต่งสำเร็จ โดยเฉพาะเรื่องของคุณภาพของสินค้า ต้องทำสินค้าให้มีมาตรฐาน เพื่อหนีการแข่งเรื่องราคา รวมทั้งต้องเน้นเรื่องความซื่อสัตย์ เวลาการส่งมอบให้กับลูกค้า ตรงนี้ผมว่าเป็นจุดแข่งขันของธุรกิจในสำเพ็ง

“จุดแข็งอีกอย่างหนึ่งของสำเพ็งคือ มีสินค้าหลากหลาย แม้ว่าเมืองไทยจะมีโรงงานสิ่งทอมาก แต่ส่วนมากโรงงานแต่ละแห่งจะผลิตผ้าเพียงไม่กี่ชนิด แล้วส่วนมากโรงงานจะไม่ขายสินค้าโดยตรง เพราะยุ่งยาก ไม่อยากรับผิดชอบเรื่องเครดิต แล้วโรงงานส่วนมากยังติดเรื่องมินิมัม ออร์เดอร์ แต่สมาชิกเราสามารถทำในจุดนี้ได้”

การส่งเสริมสมาชิก

“ในการทำธุรกิจก็คือต้องขยายฐานตลาด ตั้งแต่นายกท่านแรกๆ พยายามขยายฐานตลาดของสมาชิกสู่ต่างประเทศมากขึ้น ในปีนี้ประมาณเดือนกรกฎาคม สมาคมฯ จะนำสมาชิกไปเปิดตลาดต่างประเทศ ที่ดูไว้คือพม่า เพราะตอนนี้ทุกคนตื่นตัวกับการที่พม่าเปิดประเทศ ประชากรประเทศเขาก็ค่อนข้างมาก ซึ่งทำเลของประเทศไทยถือว่าได้เปรียบเพราะเรามีชายแดนหลายแห่งที่ติดกับพม่าเดินทางค้าขายสะดวก แล้วกรรมการของสมาคมฯ คือ คุณนพดล รู้จักกับรองประธานหอการค้าจังหวัดแม่สอด จะช่วยพาสมาชิกไปแนะนำการทำธุรกิจเป็นโอกาสมากขึ้น”

“นอกจากนี้สมาคมฯ จะจัดอบรมในหัวข้อต่างๆ ที่ทันต่อเหตุการณ์ทั่วโลก รวมทั้งพยายามให้ข้อมูลต่างๆ อาทิ รายชื่อลูกค้าต่างประเทศจะเพื่อเผยแพร่ให้สมาชิกได้ทราบ และพาสมาชิกไปชมโรงงาน ซึ่งทางสมาคมฯ จะมีกิจกรรมประจำทุกปี พยายามจะทำให้สมาชิกได้ผลประโยชน์มากที่สุด รวมทั้งทำให้สมาคมเราเป็นที่รู้จักในวงการสิ่งทอมากที่สุด” คุณสุวิทย์ กล่าวทิ้งท้าย