Switch to: uk
20 January 2017 18:39PM

นวัตกรรมการปั่นด้ายในอนาคต

การปั่นด้ายแบบโรเตอร์ในอนาคตของ Schlafhorst เทคโนโลยีการผลิตเส้นด้ายโดยตรงจากเยื่อไม้ของ Spinnova การปั่นด้ายสำ�หรับเส้นด้ายที่มีส่วนประกอบพอลิเมอร์ 2 ชนิดด้วยแนวทางใหม่จาก Oerlikon และเครื่องปั่นด้ายแบบวงแหวนรุ่นใหม่ Zinser 72 ที่ใช้พลังานน้อยลงถึง 66 เปอร์เซ็นต์จาก Saurer Zinser

การปั่นด้ายแบบโรเตอร์ในอนาคตของ Schlafhorst เทคโนโลยีการผลิตเส้นด้ายโดยตรงจากเยื่อไม้ของ Spinnova และการปั่นด้ายสำหรับเส้นด้ายที่มีส่วนประกอบพอลิเมอร์ 2 ชนิดด้วยแนวทางใหม่จาก Oerlikon

เทคโนโลยีการพัฒนาฟังก์ชันผ้าผืน

บทความที่นำเสนอในฉบับนี้เกี่ยวกับการออกแบบฟังก์ชันผ้าผืนในแนวคิดใหม่ ที่ส่วนใหญ่มาจากเทคโนโลยีที่สวมใส่ได้ (Wearable technology) อาทิ (1) Project Jacquard การผลิตเส้นด้ายนำไฟฟ้าที่เหนียว
2) โซลาเชิ้ต (3) สายรัดหน้าอกที่เฝ้าสังเกตอัตราการเต้นของหัวใจ และ (4) แผ่นแปะตัวที่สามารถตรวจพบแก๊สที่เป็นอันตราย

การออกแบบฟังก์ชันผ้าผืนในแนวคิดใหม่ ที่ส่วนใหญ่มาจากเทคโนโลยีที่สวมใส่ได้ (Wearable technology) อาทิ (1) Project Jacquard การผลิตเส้นด้ายนำไฟฟ้าที่เหนียว 2) โซลาเชิ้ต

นวัตกรรมการย้อมสิ่งทอที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

อัพเดทเทคโนโลยีทางด้านย้อมและการตกแต่งสำเร็จสิ่งทอที่นำมาลงตีพิมพ์ในฉบับนี้ ประกอบด้วยเนื้อหาทางด้านเทคโนโลยีการย้อมแบบกรีน สารทำนุ่มที่ชอบน้ำเพื่อการตกแต่งสำเร็จสิ่งทอ แนวทางการตกแต่งสำเร็จและการทดสอบเพื่อจัดการกับละอองเรณูบนพื้นผิวสิ่งทอ และสุดท้าย แนวความคิดแบบ CadiraTM เพื่อช่วยประหยัดแหล่งทรัพยากรที่มีคุณค่าสำหรับกระบวนการสิ่งทอ
เทคโนโลยีการย้อมแบบกรีนด้วยการใช้เส้นใยนาโนเซลลูโลส Pix2
เทคโนโลยีการย้อมแบบกรีนเป็นการใช้นาโนเซลลูโลสในการย้อมวัสดุสิ่งทอ เราทราบกันดีอยู่แล้วว่า กระบวนการย้อมที่ใช้กันทั่วไป ต้องใช้น้ำปริมาณมากในการย้อม ส่งผลให้เกิดปริมาณน้ำเสียที่ประกอบไปด้วยสีย้อมสังเคราะห์และสารเคมีต่างๆ ที่เป็นพิษออกมาจำนวนมากภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการย้อม ซึ่งสร้างภาระที่ตามมาในการบำบัดน้ำเสียเหล่านี้ให้เข้าเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฏหมายกำหนดเอาไว้ก่อนปล่อยทิ้งลงสู่สิ่งแวดล้อม ทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยจอร์เจียน (Georgia) คณะ Family and Consumer Science ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ Green and Sustainable Chemistry Conference ที่กรุงเบอร์ลิน และชนะเลิศรางวัลที่หนึ่งในด้าน Green and Sustainable Chemistry Challenge สำหรับเทคโนโลยีการย้อมสิ่งทอที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้เส้นใยนาโนเซลลูโลส ทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยจอร์เจียนได้ทำวิจัยเกี่ยวกับการผลิตนาโนเซลลูโลส ซึ่งเซลลูโลสเป็นพอลิเมอร์ ธรรมชาติที่พบได้ในผนังเซลชั้นแรกในพืชสีเขียวทั่วไป สามารถนำมาปรับเปลี่ยนเป็นวัสดุไฮโดรเจล (hydrogel) ที่ประกอบด้วยเส้นใยนาโนเซลลูโลสจำนวนมากได้ในระหว่างกระบวนการ Homogenization เมื่อนำเส้นใยนาโนเซลลูโลสมาเปรียบเทียบกับเส้นใยฝ้ายทั่วไป จะพบว่าเส้นใยนาโนเซลลูโลสมีพื้นที่ผิวที่มากกว่าถึง 70 เท่า ซึ่งจะมีความว่องไวต่อปฏิกิริยาที่สูงสามารถยึดจับโมเลกุลของสีย้อมได้ดี ส่งผลให้การดูดซับสีย้อมมีประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก หลังจากนั้น นำเอาไฮโดรเจลนาโนเซลลูโลสที่ย้อมมาแล้วถ่ายโอนไปที่สิ่งทอด้วยกระบวนการพิมพ์ที่ใช้กันทั่วไป แนวทางการย้อมด้วยการใช้นาโนเซลลูโลสนี้ ช่วยลดปริมาณน้ำและสารช่วยย้อม อาทิเช่น เกลืออนินทรีย์และด่างลงได้ นอกจากนี้ ทีมนักวิจัยดังกล่าวยังได้ดำเนินการทำวิจัยเพิ่มเติมมากขึ้น โดยการใช้นาโนเซลลูโลสเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก เพื่อประโยชน์อื่นๆ ให้กับสิ่งทอในอนาคต (ข้อมูล: www.fibre2fashion.com)
สารทำนุ่มที่ชอบน้ำสำหรับการตกแต่งสำเร็จสิ่งทอจาก Wacker Pix3
Wacker ได้เปิดตัวสารทำนุ่มที่ชอบน้ำตัวใหม่สำหรับผ้า ที่มีชื่อว่า “WETSOFT NE 750” ซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้ช่วยปรับปรุงความนุ่มเพิ่มมากขึ้นให้กับผ้าสิ่งทอ และยังคงเก็บรักษาความสามารถในการดูดซับน้ำของผ้าสิ่งทอนั้นเอาไว้ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับผ้าเช็ดตัวหรือวัสดุอื่นที่จำเป็นต้องรักษาความสามารถในการดูดซับให้คงอยู่หลังจากผ่านกระบวนการการตกแต่งสำเร็จ ส่วนประกอบหลักของ “WETSOFT NE 750” คือ block copolymers ซึ่งมีพื้นฐานทางเคมีประเภท aminofunctional silicones และ polyglycol ซึ่งในส่วนของเหลวซิลิโคนจะจัดเรียงตัวของมันเองในรูปห่วงที่มีการเคลื่อนที่อย่างอิสระบนด้านนอกของผ้า เพื่อลดแรงเสียดทานระหว่างเส้นใย ซึ่งจะทำให้ผ้ามีผิวสัมผัสที่นุ่มและยังมีความคงทนต่อการซักล้าง สำหรับส่วนของ polyglycol นั้นช่วยรักษาการซึมผ่านของน้ำให้คงอยู่เอาไว้
มีรายงานจากทางผู้ผลิตว่า สิ่งทอที่ตกแต่งด้วย “WETSOFT NE 750” มีผิวสัมผัสที่นุ่มและฟูเป็นที่น่าพึงพอใจ และในเวลาเดียวกันก็ยังคงรักษาการดูดซับน้ำได้ดี ส่งผลให้สิ่งทอที่ตกแต่งด้วยสารดังกล่าวดูดซับความชื้นจากผิวหนังและเส้นผมได้อย่างรวดเร็ว เนื่องมาจากการออกแบบผลิตภัณฑ์ในรูปแบบสารละลายอิมัลชันที่สามารถแทรกซึมเข้าไปใจกลางของผ้าได้อย่างรวดเร็วเมื่อเปรียบเทียบกับสารทำนุ่มทั่วไป การจัดโครงสร้างที่พิเศษของโมเลกุลของ “WETSOFT NE 750” ช่วยทำให้การดูดซับน้ำทำได้ง่ายและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซับได้เพิ่มขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน จากมุมมองของผู้ผลิตสิ่งทอ อาทิเช่น การย้อมซ้ำของสิ่งทอเป็นสิ่งที่สำคัญ ซึ่งสิ่งทอที่ตกแต่งด้วย “WETSOFT NE 750” สามารถทำการย้อมซ้ำได้เช่นกัน การทำตลาดของผลิตภัณฑ์นี้ ได้ทำเป็นสารที่มีความเข้มข้นสูงปราศจากน้ำมีปริมาณของแข็ง (solid content) ที่สูง ทำให้สามารถทำเป็นอิมัลชันได้ด้วยตัวเองโดยการละลายให้เจือจางด้วยน้ำที่อัตราส่วน 1:1 ถึง 1:5 เพื่อให้ได้อิมัลชันที่เสถียรทำให้การออกสูตรผลิตภัณฑ์ทำได้ง่าย สารทำนุ่มผ้าที่ชอบน้ำตัวใหม่นี้สามารถนำมาใช้ได้กับผ้าขนหนู ผ้าทอหรือผ้านิต ได้โดยผ่านกระบวนการดูดซับและกระบวนการบีบอัดในการการตกแต่งสำเร็จ และใช้ได้ทั้งกับผ้าฝ้ายและผ้าฝ้ายผสมพอลิเอสเทอร์ (ข้อมูล: www.innovationintextiles.com และ www.fibre2fashion.com)
แนวทางการตกแต่งสำเร็จและการทดสอบเพื่อจัดการละอองเรณูบนพื้นผิวสิ่งทอ
ณ ตอนนี้ ยังไม่มีการป้องกันสิ่งทออย่างมีประสิทธิภาพให้สำหรับผู้ที่มีอาการภูมิแพ้ต่อละอองเรณู ซึ่งแตกต่างจากผู้ที่แพ้ไรฝุ่นซึ่งพบวิธีป้องกันไรฝุ่นได้แล้ว ประมาณหนึ่งในหกของจำนวนประชากรในประเทศเยอรมัน ต้องทุกข์ทรมานจากไข้จามที่เกิดจากการหายใจเอาละอองเรณูดอกไม้เข้าไป ซึ่งความทรมานจากไข้จามนี้จะเริ่มต้นทุกปีในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาของตาแดง คัดจมูก และอาการจามอย่างฉับพลัน อาการเหล่านี้เกิดจากละอองเรณูที่มาจากต้นไม้ ไม้พุ่ม หญ้า และพืชผลต่างๆ ละอองเรณูยึดติดลงไปที่เสื้อผ้าหรือเคหะสิ่งทอได้ง่าย และก็จะผ่านเข้าไปทางระบบการหายใจในร่างกายของคนเรา ก่อให้เกิดปฏิกิริยาการแพ้ในคนที่มีความว่องไวต่อละอองเรณู ละอองเรณูที่ล่องลอยอยู่ในอากาศหรือที่ติดบนเสื้อผ้าแล้วมาจบลงที่เคหะสิ่งทอ อย่างเช่น ผ้าม่าน โซฟา พรม และเครื่องนอน จะเป็นละอองเรณูที่ติดอยู่ได้อย่างยาวนาน
นักวิจัยที่ CHT R. Beitlich GmbH ได้พัฒนาวิธีการตกแต่งสำเร็จสิ่งทอที่ต้านทานต่อละอองเรณูขึ้นมา 2 วิธีด้วยกัน สารตกแต่งที่เป็นชีวฟังก์ชัน (biofunctional finishes) ทั้ง 2 แบบทำงานในแนวทางที่ตรงกันข้ามกัน ซึ่งจะเป็นแนวทางการขับไล่หรือการยึดติดละอองเรณู ซึ่งจะอยู่บนพื้นฐานการปรับเปลี่ยนคุณลักษณะทางกายภาพของพื้นผิว ที่จะทำให้เกิดแนวโน้มมากที่สุดหรือน้อยที่สุดในการยึดติดละอองเรณูที่ตกลงบนพื้นผิวของสิ่งทอผ่านการพาหรือการแพร่ ตัวอย่างเช่น เสื้อผ้าที่อาจจะมีสมบัติการขับไล่ละอองเรณู ก็จะช่วยลดปริมาณละอองเรณูที่จะถูกนำเข้าไปในบ้านได้ ในขณะที่เคหะสิ่งทออย่างเช่น พรม ผ้าม่าน และโซฟา ควรที่จะมีผลการยึดเหนี่ยวละอองเรณูเข้าด้วยกันจะดีกว่า เพื่อที่จะได้เก็บตัวปัญหาของอาการแพ้ให้ห่างออกจากผู้แพ้ละอองเรณูเท่าที่จะเป็นไปได้ สำหรับการประเมินความเสี่ยงของอาการแพ้ของสิ่งทอจากอาการไข้จาม นักวิทยาศาสตร์จาก Hohenstein ได้พัฒนาการจัดเตรียมการทดสอบการยึดติด/การขับไล่ละอองเรณูในห้องทดลอง ซึ่งจะเป็นการลอกเลียนแบบการลอยของละอองเรณู และช่วยให้นักวิจัยหรือนักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาการยึดติดของละอองเรณูลงบนสิ่งทอว่าทำได้อย่างไร วิธีของการทดสอบนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักวิจัยหรือนักวิทยาศาสตร์ประเมินความสามารถของสารตกแต่งสิ่งทอในการดูดซับละอองเรณู การยึดเหนียวหรือการปลดปล่อยละอองเรณูได้อย่างถูกต้องแม่นยำ การทดสอบที่พัฒนาขึ้นนี้ยังนำเสนอโอกาสให้กับผู้ผลิตสิ่งทอในการพัฒนาเสื้อผ้าและเคหะสิ่งทอในทางที่ดีขึ้นในอนาคตเพื่อให้บุคคลซึ่งมีอาการแพ้ละอองเรณูจะได้บรรเทาอาการไข้จามน้อยลง (ข้อมูล: www.hohenstein.de และ www. innovationintextiles.com)

อัพเดทเทคโนโลยีทางด้านย้อมแบบกรีน สารทำนุ่มที่ชอบน้ำเพื่อการตกแต่งสำเร็จสิ่งทอ แนวทางการตกแต่งสำเร็จและการทดสอบเพื่อจัดการกับละอองเรณูบนพื้นผิวสิ่งทอ

 

เทรนด์ธุรกิจสิ่งทอทั่วโลก

ความคืบหน้าธุรกิจสิ่งทอทั่วโลก ทั้งข้อตกลงทางการค้าเสรีทวิภาคีระหว่างเวียดนามและสหภาพยุโรป การปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอของเกาหลีใต้เพื่อเพิ่มการแข่งขัน รวมทั้งการเติบโตของตลาดเคมีสิ่งทอ ตลาดเครื่องจักรสิ่งทอและตลาดสิ่งทอทางเทคนิคทั่วโลก

ความคืบหน้าธุรกิจสิ่งทอทั่วโลก ทั้งการเติบโตของตลาดเคมีสิ่งทอ ตลาดเครื่องจักรสิ่งทอและตลาดสิ่งทอทางเทคนิคทั่วโลก

 
 • นวัตกรรมการย้อมสิ่งทอที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  นวัตกรรมการย้อมสิ่งทอที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  อัพเดทเทคโนโลยีทางด้านย้อมและการตกแต่งสำเร็จสิ่งทอที่นำมาลงตีพิมพ์ในฉบับนี้ ประกอบด้วยเนื้อหาทางด้านเทคโนโลยีการย้อมแบบกรีน สารทำนุ่มที่ชอบน้ำเพื่อการตกแต่งสำเร็จสิ่งทอ แนวทางการตกแต่งสำเร็จและการทดสอบเพื่อจัดการกับละอองเรณูบนพื้นผิวสิ่งทอ และสุดท้าย แนวความคิดแบบ CadiraTM เพื่อช่วยประหยัดแหล่งทรัพยากรที่มีคุณค่าสำหรับกระบวนการสิ่งทอ เทคโนโลยีการย้อมแบบกรีนด้วยการใช้เส้นใยนาโนเซลลูโลส Pix2 เทคโนโลยีการย้อมแบบกรีนเป็นการใช้นาโนเซลลูโลสในการย้อมวัสดุสิ่งทอ เราทราบกันดีอยู่แล้วว่า กระบวนการย้อมที่ใช้กันทั่วไป ต้องใช้น้ำปริมาณมากในการย้อม ส่งผลให้เกิดปริมาณน้ำเสียที่ประกอบไปด้วยสีย้อมสังเคราะห์และสารเคมีต่างๆ ที่เป็นพิษออกมาจำนวนมากภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการย้อม ซึ่งสร้างภาระที่ตามมาในการบำบัดน้ำเสียเหล่านี้ให้เข้าเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฏหมายกำหนดเอาไว้ก่อนปล่อยทิ้งลงสู่สิ่งแวดล้อม ทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยจอร์เจียน (Georgia) คณะ Family and Consumer Science ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ Green and Sustainable Chemistry Conference ที่กรุงเบอร์ลิน และชนะเลิศรางวัลที่หนึ่งในด้าน Green and Sustainable Chemistry Challenge สำหรับเทคโนโลยีการย้อมสิ่งทอที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้เส้นใยนาโนเซลลูโลส ทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยจอร์เจียนได้ทำวิจัยเกี่ยวกับการผลิตนาโนเซลลูโลส ซึ่งเซลลูโลสเป็นพอลิเมอร์ ธรรมชาติที่พบได้ในผนังเซลชั้นแรกในพืชสีเขียวทั่วไป สามารถนำมาปรับเปลี่ยนเป็นวัสดุไฮโดรเจล (hydrogel) ที่ประกอบด้วยเส้นใยนาโนเซลลูโลสจำนวนมากได้ในระหว่างกระบวนการ Homogenization เมื่อนำเส้นใยนาโนเซลลูโลสมาเปรียบเทียบกับเส้นใยฝ้ายทั่วไป จะพบว่าเส้นใยนาโนเซลลูโลสมีพื้นที่ผิวที่มากกว่าถึง 70 เท่า ซึ่งจะมีความว่องไวต่อปฏิกิริยาที่สูงสามารถยึดจับโมเลกุลของสีย้อมได้ดี…
 • ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการทอปี 2016
  ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการทอปี 2016
  Picanol เปิดตัวเครื่องทอ rapier ที่มีความเร็วสูงที่สุดในโลก และ TerryMax-i เครื่องทอ rapier ที่พัฒนาขึ้นเพื่อผลิตผ้าขนหนู (Terry cloth) รวมทั้งการผลิตเครื่องทอต้นแบบที่มีนวัตกรรมใหม่ในการสอดแทรกเส้นด้ายพุ่งแบบแม่เหล็ก Picanol เปิดตัวเครื่องทอ rapier ที่มีความเร็วสูงที่สุดในโลก และ TerryMax-i เครื่องทอ rapier ที่พัฒนาขึ้นเพื่อผลิตผ้าขนหนู (Terry cloth) รวมทั้งการผลิตเครื่องทอต้นแบบที่มีนวัตกรรมใหม่ในการสอดแทรกเส้นด้ายพุ่งแบบแม่เหล็ก
 • เจาะลึกธุรกิจเส้นใยชนิดพิเศษ
  เจาะลึกธุรกิจเส้นใยชนิดพิเศษ
  เรื่องราวของเส้นใยชนิดพิเศษ 3 ประเภทที่มีการพัฒนาขึ้นเร็วๆ นี้  คือ เส้นใยวิสคอสชนิดพิเศษที่สะท้อนรังสีอินฟราเรด การพัฒนาผ้าเส้นใยอะรามิดแบบใหม่เพื่อปกป้องชิ้นส่วนของภูเขาไฟที่พัฒนาขึ้นโดย Teijin และ OctaTM Neo เส้นใยหลากหลายชั้นที่พัฒนาโดย Teijin Frontier และมุมมองทางธุรกิจของตลาดเส้นใยชนิดพิเศษในช่วงระหว่างปี 2557 ถึง 2565 เรื่องราวของเส้นใยชนิดพิเศษ 3 ประเภทที่มีการพัฒนาขึ้นเร็วๆ นี้  คือ เส้นใยวิสคอสชนิดพิเศษที่สะท้อนรังสีอินฟราเรด การพัฒนาผ้าเส้นใยอะรามิดแบบใหม่เพื่อปกป้องชิ้นส่วนของภูเขาไฟที่พัฒนาขึ้นโดย Teijin และ OctaTM Neo เส้นใยหลากหลายชั้นที่พัฒนาโดย Teijin Frontier
 • นวัตกรรมการปั่นด้ายในอนาคต
  นวัตกรรมการปั่นด้ายในอนาคต
  การปั่นด้ายแบบโรเตอร์ในอนาคตของ Schlafhorst เทคโนโลยีการผลิตเส้นด้ายโดยตรงจากเยื่อไม้ของ Spinnova การปั่นด้ายสำ�หรับเส้นด้ายที่มีส่วนประกอบพอลิเมอร์ 2 ชนิดด้วยแนวทางใหม่จาก Oerlikon และเครื่องปั่นด้ายแบบวงแหวนรุ่นใหม่ Zinser 72 ที่ใช้พลังานน้อยลงถึง 66 เปอร์เซ็นต์จาก Saurer Zinser การปั่นด้ายแบบโรเตอร์ในอนาคตของ Schlafhorst เทคโนโลยีการผลิตเส้นด้ายโดยตรงจากเยื่อไม้ของ Spinnova และการปั่นด้ายสำหรับเส้นด้ายที่มีส่วนประกอบพอลิเมอร์ 2 ชนิดด้วยแนวทางใหม่จาก Oerlikon
 • เทรนด์ธุรกิจสิ่งทอทั่วโลก
  เทรนด์ธุรกิจสิ่งทอทั่วโลก
  ความคืบหน้าธุรกิจสิ่งทอทั่วโลก ทั้งข้อตกลงทางการค้าเสรีทวิภาคีระหว่างเวียดนามและสหภาพยุโรป การปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอของเกาหลีใต้เพื่อเพิ่มการแข่งขัน รวมทั้งการเติบโตของตลาดเคมีสิ่งทอ ตลาดเครื่องจักรสิ่งทอและตลาดสิ่งทอทางเทคนิคทั่วโลก ความคืบหน้าธุรกิจสิ่งทอทั่วโลก ทั้งการเติบโตของตลาดเคมีสิ่งทอ ตลาดเครื่องจักรสิ่งทอและตลาดสิ่งทอทางเทคนิคทั่วโลก
more >>
 
โรงงานเร่งปรับตัวรับแรงงานขาด
โรงงานเร่งปรับตัวรับแรงงานขาด
อุตสาหกรรมสิ่งทอเหลือแรงงานในระบบ 1.2 แสนคนจากเดิม 2 แสนคน ส่วนอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มเหลือ 4 แสนคน จาก 8 แสนคน   คุณสมศักดิ์ ศรีสุภรวาณิชย์ เจ้าของโรงงาน หจก. สุรัตนพัฒการทอ ยอมรับว่าแรงงานไทยทำงานเฉลี่ยในโรงงานสองปี จากนั้นมองหาอุตสาหกรรมอื่นที่มีรายได้สูงขึ้น
more >>
 
ตลาดเส้นใยสังเคราะห์โตต่อเนื่อง
การพัฒนาสินค้าของเส้นใยสังเคราะห์ไม่ใช่แค่ออกชื่อสินค้าใหม่ๆ ด้วยประเภทสินค้าที่มีอยู่หลากหลายแล้วในตลาด แต่รวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงขั้นตอนของการผลิตทั้งวงจรการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าของทั้งกระบวนการ  
more >>
 
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยเป็นอุตสาหกรรม sunset จริงหรือ?
ในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา คนไทยจะได้ยินข่าวคราวเกี่ยวกับการปิดตัวของโรงงานทอผ้า โรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า รวมถึงการย้ายฐานการผลิตเสื้อผ้าไปยังประเทศที่ยังมีค่าแรงต่ำกว่าไทย โดยเหตุผลที่มักจะกล่าวถึงคือ อุตสาหกรรมนี้เป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น เมื่อค่าแรงของไทยสูงขึ้นและแรงงานขาดแคลน ผู้ประกอบการจึงอยู่รอดยาก หรือการที่ประเทศหลักๆ ที่เป็นตลาดใหญ่ของไทยได้ยกเลิกการให้สิทธิพิเศษทางภาษี (GSP) สำหรับประเทศไทยซึ่งทำให้สินค้าไทยแข่งขันกับสินค้าที่มาจากประเทศที่ยังได้สิทธิทางภาษีนี้อยู่ได้ยากขึ้น ในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา คนไทยจะได้ยินข่าวคราวเกี่ยวกับการปิดตัวของโรงงานทอผ้า โรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า รวมถึงการย้ายฐานการผลิตเสื้อผ้าไปยังประเทศที่ยังมีค่าแรงต่ำกว่าไทย โดยเหตุผลที่มักจะกล่าวถึงคือ อุตสาหกรรมนี้เป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น เมื่อค่าแรงของไทยสูงขึ้นและแรงงานขาดแคลน ผู้ประกอบการจึงอยู่รอดยาก หรือการที่ประเทศหลักๆ ที่เป็นตลาดใหญ่ของไทยได้ยกเลิกการให้สิทธิพิเศษทางภาษี (GSP) สำหรับประเทศไทยซึ่งทำให้สินค้าไทยแข่งขันกับสินค้าที่มาจากประเทศที่ยังได้สิทธิทางภาษีนี้อยู่ได้ยากขึ้น
 • ไร้รอยต่อ

  ในช่วงหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ก็พบนโยบายพรรคหนึ่งกับคำว่า “ไร้รอยต่อ” ภาษาอังกฤษน่าจะใช้คำว่า “seamless” ซึ่งเป็นคำที่พบเห็นอยู่ในวงการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานบ่อย ๆ ถึงการประสานงานแบบไร้รอยต่อ ของการดำเนินธุรกิจ แนวคิดแบบนี้คล้าย ๆ กับการกำหนดรูปแบบในฝันไว้เพื่อให้เราก้าวไปให้ถึง เช่น แนวคิดของ “just in time” หรือ “ทันเวลาพอดี” จะพบว่าในปัจจุบันหรือในอนาคตอันใกล้นี้ก็ยังไม่มีใครทำได้แบบทันเวลาพอดีจริง ๆ ได้แค่เข้าใกล้รูปแบบในฝันไปทีละนิด ซึ่งช่วยให้เกิดความท้าทายและสนุกกับพัฒนาการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง รูปแบบองค์กรจึงต้องเป็นองค์กรที่กระตือรือล้น และกระหายการพัฒนา  

 • สมศักดิ์ ศรีสุภรวาณิชย์ สิ่งทอไทยจะยั่งยืน ถ้ายึดหลัก “แฟชั่นเทรนด์”

  ประธานสหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทย มั่นใจอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยยั่งยืน แต่ต้องนำหลักการทำธุรกิจ เพิ่มคำว่า “แฟชั่นเทรนด์”ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอควรศึกษาทุกเซกเมนต์ที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งสร้างทายาทธุรกิจไว้สานต่อกิจการ

more >>
 
 • ม.เกษมบัณฑิตและ TPQI จัดโครงการมาตรฐานวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
  ม.เกษมบัณฑิตและ TPQI จัดโครงการมาตรฐานวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน: TPQI) จัดทำโครงการมาตรฐานวิชาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เพื่อสอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ จึงได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2559 และ วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ โดยมีคณะรับรองจากสมาคมและผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ดังมีรายชื่อต่อไปนี้   1.คุณชาติชาย สิงหเดช              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 2.คุณปิลันธน์ ธรรมมงคล            ประธานสหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทย 3.คุณเกษม วชิระเจริญวงศ์          รองนายกสมาคมการพิมพ์สกรีนไทย 4.คุณคงเก่ง ประชากริช              สถาบันแฟชั่นและการออกแบบอาคาเดเมียร์ อิตาเลียน (ประเทศไทย) 5.คุณธำรงค์ สวัสดิ์วราห์กุล         บริษัทอุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด
 • ประชุมสมาคมพ่อค้าผ้าไทยสมัยที่ 36
  ประชุมสมาคมพ่อค้าผ้าไทยสมัยที่ 36
  สมาคมพ่อค้าผ้าไทย  จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 36 ครั้งที่ 1/2559 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ วันที่  21 เมษายน  2559   สมาคมพ่อค้าผ้าไทย  จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ โรงแรมมณเฑียร  ริเวอร์ไซด์  วันที่  21   เมษายน  2559  
 • Intertextile Shanghai Apparel Fabrics Autumn 2016 Edition
  Intertextile Shanghai Apparel Fabrics Autumn 2016 Edition
  งาน Intertextile Shanghai Apparel Fabrics - Autumn 2016 ครั้งล่าสุดต้อนรับผู้เข้าชมงานกว่า 73,000 คน   งานครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ National Exhibition and Convention Center (Shanghai) ประเทศจีน โดย Messe Frankfurt (HK) Ltd, The Sub-Council of Textile Industry (CCPIT), และ China Textile Information Centre มีผู้ออกงานราว 4,551 รายจาก 29 ประเทศและภูมิภาคบนพื้นที่กว่า 260,000 ตารางเมตร ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ Fabrics, Fibres/yarns, Textile-related, Accessories, Lingerie Accessories, Fashion Accessories และจำนวนผู้เข้าชม 73,927 จาก 90 ประเทศและภูมิภาคที่เข้ามาเลือกชมสินค้า และเจรจาธุรกิจภายในงาน   73,927[1] buyers from over 90 countries and regions [1] Including those who registered for the concurrent Yarn Expo Autumn, PH Value and CHIC fairs, and also attended Intertextile Shanghai.
 • Cotton Day 2016
  Cotton Day 2016
  คอตตอน ยูเอสเอ” จัดงาน คอตตอน เดย์ 2016 เปิดตัวคอลเลคชั่น คอตตอน ยูเอสเอ 2016 ร่วมมือสองแบรนด์ไลเซนซี Blue Corner และ Khaki Bros จับมือดีไซเนอร์แบรนด์ ASV และอาเล็ก ธีรเดช ร่วมออกแบบคอลเลคชั่นพิเศษ คอตตอน ยูเอสเอ” จัดงาน Cotton Day 2016 เปิดตัว “คอลเลคชั่น คอตตอน ยูเอสเอ 2016” (COTTON USATM 2016 Collection) เสื้อผ้าสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษในคอลเลคชั่นพิเศษที่ตัดเย็บด้วยเส้นใยฝ้ายบริสุทธิ์ 100% จากคอตตอน ยูเอสเอ (COTTON USATM) จับมือสองไลเซนซีแบรนด์ดังอย่าง “บลู คอร์เนอร์” (Blue Corner) และ “คาคิ บรอส” (Khaki Bros.) โดยได้รับเกียรติจากแบรนด์ดีไซเนอร์ไทย ASV นำโดย หมู-พลพัฒน์ อัศวะประภา มาเป็นผู้ออกแบบคอลเลคชั่น Blue Corner x ASV x COTTON USATM และ อาเล็ก ธีรเดช เมธาวรายุทธ ดารานักแสดงหนุ่มชื่อดังมาร่วมออกแบบในคอลเลคชั่น Khaki Bros. x Alek T. x COTTON USATM ร่วมถ่ายทอดความสวยงามของคอลเลคชั่นผ่านแฟชั่นโชว์ โดยเหล่าดารา นางแบบ และนายแบบ มืออาชีพ อาทิ บอย-ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์ มิว-นิษฐา จิรยั่งยืน และ มาร์กี้-ราศี บาเล็นซิเอก้า วันที่ 19 พฤษภาคม 2016 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิล์ด กรุงเทพ  
more >>