Switch to: uk
23 June 2017 04:34AM

นวัตกรรมการปั่นด้ายในอนาคต

การปั่นด้ายแบบโรเตอร์ในอนาคตของ Schlafhorst เทคโนโลยีการผลิตเส้นด้ายโดยตรงจากเยื่อไม้ของ Spinnova การปั่นด้ายสำ�หรับเส้นด้ายที่มีส่วนประกอบพอลิเมอร์ 2 ชนิดด้วยแนวทางใหม่จาก Oerlikon และเครื่องปั่นด้ายแบบวงแหวนรุ่นใหม่ Zinser 72 ที่ใช้พลังานน้อยลงถึง 66 เปอร์เซ็นต์จาก Saurer Zinser

การปั่นด้ายแบบโรเตอร์ในอนาคตของ Schlafhorst เทคโนโลยีการผลิตเส้นด้ายโดยตรงจากเยื่อไม้ของ Spinnova และการปั่นด้ายสำหรับเส้นด้ายที่มีส่วนประกอบพอลิเมอร์ 2 ชนิดด้วยแนวทางใหม่จาก Oerlikon

เทคโนโลยีการพัฒนาฟังก์ชันผ้าผืน

บทความที่นำเสนอในฉบับนี้เกี่ยวกับการออกแบบฟังก์ชันผ้าผืนในแนวคิดใหม่ ที่ส่วนใหญ่มาจากเทคโนโลยีที่สวมใส่ได้ (Wearable technology) อาทิ (1) Project Jacquard การผลิตเส้นด้ายนำไฟฟ้าที่เหนียว
2) โซลาเชิ้ต (3) สายรัดหน้าอกที่เฝ้าสังเกตอัตราการเต้นของหัวใจ และ (4) แผ่นแปะตัวที่สามารถตรวจพบแก๊สที่เป็นอันตราย

การออกแบบฟังก์ชันผ้าผืนในแนวคิดใหม่ ที่ส่วนใหญ่มาจากเทคโนโลยีที่สวมใส่ได้ (Wearable technology) อาทิ (1) Project Jacquard การผลิตเส้นด้ายนำไฟฟ้าที่เหนียว 2) โซลาเชิ้ต

นวัตกรรมการย้อมสิ่งทอที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

อัพเดทเทคโนโลยีทางด้านย้อมและการตกแต่งสำเร็จสิ่งทอที่นำมาลงตีพิมพ์ในฉบับนี้ ประกอบด้วยเนื้อหาทางด้านเทคโนโลยีการย้อมแบบกรีน สารทำนุ่มที่ชอบน้ำเพื่อการตกแต่งสำเร็จสิ่งทอ แนวทางการตกแต่งสำเร็จและการทดสอบเพื่อจัดการกับละอองเรณูบนพื้นผิวสิ่งทอ และสุดท้าย แนวความคิดแบบ CadiraTM เพื่อช่วยประหยัดแหล่งทรัพยากรที่มีคุณค่าสำหรับกระบวนการสิ่งทอ
เทคโนโลยีการย้อมแบบกรีนด้วยการใช้เส้นใยนาโนเซลลูโลส Pix2
เทคโนโลยีการย้อมแบบกรีนเป็นการใช้นาโนเซลลูโลสในการย้อมวัสดุสิ่งทอ เราทราบกันดีอยู่แล้วว่า กระบวนการย้อมที่ใช้กันทั่วไป ต้องใช้น้ำปริมาณมากในการย้อม ส่งผลให้เกิดปริมาณน้ำเสียที่ประกอบไปด้วยสีย้อมสังเคราะห์และสารเคมีต่างๆ ที่เป็นพิษออกมาจำนวนมากภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการย้อม ซึ่งสร้างภาระที่ตามมาในการบำบัดน้ำเสียเหล่านี้ให้เข้าเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฏหมายกำหนดเอาไว้ก่อนปล่อยทิ้งลงสู่สิ่งแวดล้อม ทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยจอร์เจียน (Georgia) คณะ Family and Consumer Science ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ Green and Sustainable Chemistry Conference ที่กรุงเบอร์ลิน และชนะเลิศรางวัลที่หนึ่งในด้าน Green and Sustainable Chemistry Challenge สำหรับเทคโนโลยีการย้อมสิ่งทอที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้เส้นใยนาโนเซลลูโลส ทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยจอร์เจียนได้ทำวิจัยเกี่ยวกับการผลิตนาโนเซลลูโลส ซึ่งเซลลูโลสเป็นพอลิเมอร์ ธรรมชาติที่พบได้ในผนังเซลชั้นแรกในพืชสีเขียวทั่วไป สามารถนำมาปรับเปลี่ยนเป็นวัสดุไฮโดรเจล (hydrogel) ที่ประกอบด้วยเส้นใยนาโนเซลลูโลสจำนวนมากได้ในระหว่างกระบวนการ Homogenization เมื่อนำเส้นใยนาโนเซลลูโลสมาเปรียบเทียบกับเส้นใยฝ้ายทั่วไป จะพบว่าเส้นใยนาโนเซลลูโลสมีพื้นที่ผิวที่มากกว่าถึง 70 เท่า ซึ่งจะมีความว่องไวต่อปฏิกิริยาที่สูงสามารถยึดจับโมเลกุลของสีย้อมได้ดี ส่งผลให้การดูดซับสีย้อมมีประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก หลังจากนั้น นำเอาไฮโดรเจลนาโนเซลลูโลสที่ย้อมมาแล้วถ่ายโอนไปที่สิ่งทอด้วยกระบวนการพิมพ์ที่ใช้กันทั่วไป แนวทางการย้อมด้วยการใช้นาโนเซลลูโลสนี้ ช่วยลดปริมาณน้ำและสารช่วยย้อม อาทิเช่น เกลืออนินทรีย์และด่างลงได้ นอกจากนี้ ทีมนักวิจัยดังกล่าวยังได้ดำเนินการทำวิจัยเพิ่มเติมมากขึ้น โดยการใช้นาโนเซลลูโลสเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก เพื่อประโยชน์อื่นๆ ให้กับสิ่งทอในอนาคต (ข้อมูล: www.fibre2fashion.com)
สารทำนุ่มที่ชอบน้ำสำหรับการตกแต่งสำเร็จสิ่งทอจาก Wacker Pix3
Wacker ได้เปิดตัวสารทำนุ่มที่ชอบน้ำตัวใหม่สำหรับผ้า ที่มีชื่อว่า “WETSOFT NE 750” ซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้ช่วยปรับปรุงความนุ่มเพิ่มมากขึ้นให้กับผ้าสิ่งทอ และยังคงเก็บรักษาความสามารถในการดูดซับน้ำของผ้าสิ่งทอนั้นเอาไว้ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับผ้าเช็ดตัวหรือวัสดุอื่นที่จำเป็นต้องรักษาความสามารถในการดูดซับให้คงอยู่หลังจากผ่านกระบวนการการตกแต่งสำเร็จ ส่วนประกอบหลักของ “WETSOFT NE 750” คือ block copolymers ซึ่งมีพื้นฐานทางเคมีประเภท aminofunctional silicones และ polyglycol ซึ่งในส่วนของเหลวซิลิโคนจะจัดเรียงตัวของมันเองในรูปห่วงที่มีการเคลื่อนที่อย่างอิสระบนด้านนอกของผ้า เพื่อลดแรงเสียดทานระหว่างเส้นใย ซึ่งจะทำให้ผ้ามีผิวสัมผัสที่นุ่มและยังมีความคงทนต่อการซักล้าง สำหรับส่วนของ polyglycol นั้นช่วยรักษาการซึมผ่านของน้ำให้คงอยู่เอาไว้
มีรายงานจากทางผู้ผลิตว่า สิ่งทอที่ตกแต่งด้วย “WETSOFT NE 750” มีผิวสัมผัสที่นุ่มและฟูเป็นที่น่าพึงพอใจ และในเวลาเดียวกันก็ยังคงรักษาการดูดซับน้ำได้ดี ส่งผลให้สิ่งทอที่ตกแต่งด้วยสารดังกล่าวดูดซับความชื้นจากผิวหนังและเส้นผมได้อย่างรวดเร็ว เนื่องมาจากการออกแบบผลิตภัณฑ์ในรูปแบบสารละลายอิมัลชันที่สามารถแทรกซึมเข้าไปใจกลางของผ้าได้อย่างรวดเร็วเมื่อเปรียบเทียบกับสารทำนุ่มทั่วไป การจัดโครงสร้างที่พิเศษของโมเลกุลของ “WETSOFT NE 750” ช่วยทำให้การดูดซับน้ำทำได้ง่ายและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซับได้เพิ่มขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน จากมุมมองของผู้ผลิตสิ่งทอ อาทิเช่น การย้อมซ้ำของสิ่งทอเป็นสิ่งที่สำคัญ ซึ่งสิ่งทอที่ตกแต่งด้วย “WETSOFT NE 750” สามารถทำการย้อมซ้ำได้เช่นกัน การทำตลาดของผลิตภัณฑ์นี้ ได้ทำเป็นสารที่มีความเข้มข้นสูงปราศจากน้ำมีปริมาณของแข็ง (solid content) ที่สูง ทำให้สามารถทำเป็นอิมัลชันได้ด้วยตัวเองโดยการละลายให้เจือจางด้วยน้ำที่อัตราส่วน 1:1 ถึง 1:5 เพื่อให้ได้อิมัลชันที่เสถียรทำให้การออกสูตรผลิตภัณฑ์ทำได้ง่าย สารทำนุ่มผ้าที่ชอบน้ำตัวใหม่นี้สามารถนำมาใช้ได้กับผ้าขนหนู ผ้าทอหรือผ้านิต ได้โดยผ่านกระบวนการดูดซับและกระบวนการบีบอัดในการการตกแต่งสำเร็จ และใช้ได้ทั้งกับผ้าฝ้ายและผ้าฝ้ายผสมพอลิเอสเทอร์ (ข้อมูล: www.innovationintextiles.com และ www.fibre2fashion.com)
แนวทางการตกแต่งสำเร็จและการทดสอบเพื่อจัดการละอองเรณูบนพื้นผิวสิ่งทอ
ณ ตอนนี้ ยังไม่มีการป้องกันสิ่งทออย่างมีประสิทธิภาพให้สำหรับผู้ที่มีอาการภูมิแพ้ต่อละอองเรณู ซึ่งแตกต่างจากผู้ที่แพ้ไรฝุ่นซึ่งพบวิธีป้องกันไรฝุ่นได้แล้ว ประมาณหนึ่งในหกของจำนวนประชากรในประเทศเยอรมัน ต้องทุกข์ทรมานจากไข้จามที่เกิดจากการหายใจเอาละอองเรณูดอกไม้เข้าไป ซึ่งความทรมานจากไข้จามนี้จะเริ่มต้นทุกปีในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาของตาแดง คัดจมูก และอาการจามอย่างฉับพลัน อาการเหล่านี้เกิดจากละอองเรณูที่มาจากต้นไม้ ไม้พุ่ม หญ้า และพืชผลต่างๆ ละอองเรณูยึดติดลงไปที่เสื้อผ้าหรือเคหะสิ่งทอได้ง่าย และก็จะผ่านเข้าไปทางระบบการหายใจในร่างกายของคนเรา ก่อให้เกิดปฏิกิริยาการแพ้ในคนที่มีความว่องไวต่อละอองเรณู ละอองเรณูที่ล่องลอยอยู่ในอากาศหรือที่ติดบนเสื้อผ้าแล้วมาจบลงที่เคหะสิ่งทอ อย่างเช่น ผ้าม่าน โซฟา พรม และเครื่องนอน จะเป็นละอองเรณูที่ติดอยู่ได้อย่างยาวนาน
นักวิจัยที่ CHT R. Beitlich GmbH ได้พัฒนาวิธีการตกแต่งสำเร็จสิ่งทอที่ต้านทานต่อละอองเรณูขึ้นมา 2 วิธีด้วยกัน สารตกแต่งที่เป็นชีวฟังก์ชัน (biofunctional finishes) ทั้ง 2 แบบทำงานในแนวทางที่ตรงกันข้ามกัน ซึ่งจะเป็นแนวทางการขับไล่หรือการยึดติดละอองเรณู ซึ่งจะอยู่บนพื้นฐานการปรับเปลี่ยนคุณลักษณะทางกายภาพของพื้นผิว ที่จะทำให้เกิดแนวโน้มมากที่สุดหรือน้อยที่สุดในการยึดติดละอองเรณูที่ตกลงบนพื้นผิวของสิ่งทอผ่านการพาหรือการแพร่ ตัวอย่างเช่น เสื้อผ้าที่อาจจะมีสมบัติการขับไล่ละอองเรณู ก็จะช่วยลดปริมาณละอองเรณูที่จะถูกนำเข้าไปในบ้านได้ ในขณะที่เคหะสิ่งทออย่างเช่น พรม ผ้าม่าน และโซฟา ควรที่จะมีผลการยึดเหนี่ยวละอองเรณูเข้าด้วยกันจะดีกว่า เพื่อที่จะได้เก็บตัวปัญหาของอาการแพ้ให้ห่างออกจากผู้แพ้ละอองเรณูเท่าที่จะเป็นไปได้ สำหรับการประเมินความเสี่ยงของอาการแพ้ของสิ่งทอจากอาการไข้จาม นักวิทยาศาสตร์จาก Hohenstein ได้พัฒนาการจัดเตรียมการทดสอบการยึดติด/การขับไล่ละอองเรณูในห้องทดลอง ซึ่งจะเป็นการลอกเลียนแบบการลอยของละอองเรณู และช่วยให้นักวิจัยหรือนักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาการยึดติดของละอองเรณูลงบนสิ่งทอว่าทำได้อย่างไร วิธีของการทดสอบนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักวิจัยหรือนักวิทยาศาสตร์ประเมินความสามารถของสารตกแต่งสิ่งทอในการดูดซับละอองเรณู การยึดเหนียวหรือการปลดปล่อยละอองเรณูได้อย่างถูกต้องแม่นยำ การทดสอบที่พัฒนาขึ้นนี้ยังนำเสนอโอกาสให้กับผู้ผลิตสิ่งทอในการพัฒนาเสื้อผ้าและเคหะสิ่งทอในทางที่ดีขึ้นในอนาคตเพื่อให้บุคคลซึ่งมีอาการแพ้ละอองเรณูจะได้บรรเทาอาการไข้จามน้อยลง (ข้อมูล: www.hohenstein.de และ www. innovationintextiles.com)

อัพเดทเทคโนโลยีทางด้านย้อมแบบกรีน สารทำนุ่มที่ชอบน้ำเพื่อการตกแต่งสำเร็จสิ่งทอ แนวทางการตกแต่งสำเร็จและการทดสอบเพื่อจัดการกับละอองเรณูบนพื้นผิวสิ่งทอ

 

เทรนด์ธุรกิจสิ่งทอทั่วโลก

ความคืบหน้าธุรกิจสิ่งทอทั่วโลก ทั้งข้อตกลงทางการค้าเสรีทวิภาคีระหว่างเวียดนามและสหภาพยุโรป การปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอของเกาหลีใต้เพื่อเพิ่มการแข่งขัน รวมทั้งการเติบโตของตลาดเคมีสิ่งทอ ตลาดเครื่องจักรสิ่งทอและตลาดสิ่งทอทางเทคนิคทั่วโลก

ความคืบหน้าธุรกิจสิ่งทอทั่วโลก ทั้งการเติบโตของตลาดเคมีสิ่งทอ ตลาดเครื่องจักรสิ่งทอและตลาดสิ่งทอทางเทคนิคทั่วโลก

 
 • นวัตกรรมการย้อมสิ่งทอที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  นวัตกรรมการย้อมสิ่งทอที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  อัพเดทเทคโนโลยีทางด้านย้อมและการตกแต่งสำเร็จสิ่งทอที่นำมาลงตีพิมพ์ในฉบับนี้ ประกอบด้วยเนื้อหาทางด้านเทคโนโลยีการย้อมแบบกรีน สารทำนุ่มที่ชอบน้ำเพื่อการตกแต่งสำเร็จสิ่งทอ แนวทางการตกแต่งสำเร็จและการทดสอบเพื่อจัดการกับละอองเรณูบนพื้นผิวสิ่งทอ และสุดท้าย แนวความคิดแบบ CadiraTM เพื่อช่วยประหยัดแหล่งทรัพยากรที่มีคุณค่าสำหรับกระบวนการสิ่งทอ เทคโนโลยีการย้อมแบบกรีนด้วยการใช้เส้นใยนาโนเซลลูโลส Pix2 เทคโนโลยีการย้อมแบบกรีนเป็นการใช้นาโนเซลลูโลสในการย้อมวัสดุสิ่งทอ เราทราบกันดีอยู่แล้วว่า กระบวนการย้อมที่ใช้กันทั่วไป ต้องใช้น้ำปริมาณมากในการย้อม ส่งผลให้เกิดปริมาณน้ำเสียที่ประกอบไปด้วยสีย้อมสังเคราะห์และสารเคมีต่างๆ ที่เป็นพิษออกมาจำนวนมากภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการย้อม ซึ่งสร้างภาระที่ตามมาในการบำบัดน้ำเสียเหล่านี้ให้เข้าเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฏหมายกำหนดเอาไว้ก่อนปล่อยทิ้งลงสู่สิ่งแวดล้อม ทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยจอร์เจียน (Georgia) คณะ Family and Consumer Science ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ Green and Sustainable Chemistry Conference ที่กรุงเบอร์ลิน และชนะเลิศรางวัลที่หนึ่งในด้าน Green and Sustainable Chemistry Challenge สำหรับเทคโนโลยีการย้อมสิ่งทอที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้เส้นใยนาโนเซลลูโลส ทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยจอร์เจียนได้ทำวิจัยเกี่ยวกับการผลิตนาโนเซลลูโลส ซึ่งเซลลูโลสเป็นพอลิเมอร์ ธรรมชาติที่พบได้ในผนังเซลชั้นแรกในพืชสีเขียวทั่วไป สามารถนำมาปรับเปลี่ยนเป็นวัสดุไฮโดรเจล (hydrogel) ที่ประกอบด้วยเส้นใยนาโนเซลลูโลสจำนวนมากได้ในระหว่างกระบวนการ Homogenization เมื่อนำเส้นใยนาโนเซลลูโลสมาเปรียบเทียบกับเส้นใยฝ้ายทั่วไป จะพบว่าเส้นใยนาโนเซลลูโลสมีพื้นที่ผิวที่มากกว่าถึง 70 เท่า ซึ่งจะมีความว่องไวต่อปฏิกิริยาที่สูงสามารถยึดจับโมเลกุลของสีย้อมได้ดี…
 • ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการทอปี 2016
  ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการทอปี 2016
  Picanol เปิดตัวเครื่องทอ rapier ที่มีความเร็วสูงที่สุดในโลก และ TerryMax-i เครื่องทอ rapier ที่พัฒนาขึ้นเพื่อผลิตผ้าขนหนู (Terry cloth) รวมทั้งการผลิตเครื่องทอต้นแบบที่มีนวัตกรรมใหม่ในการสอดแทรกเส้นด้ายพุ่งแบบแม่เหล็ก Picanol เปิดตัวเครื่องทอ rapier ที่มีความเร็วสูงที่สุดในโลก และ TerryMax-i เครื่องทอ rapier ที่พัฒนาขึ้นเพื่อผลิตผ้าขนหนู (Terry cloth) รวมทั้งการผลิตเครื่องทอต้นแบบที่มีนวัตกรรมใหม่ในการสอดแทรกเส้นด้ายพุ่งแบบแม่เหล็ก
 • เจาะลึกธุรกิจเส้นใยชนิดพิเศษ
  เจาะลึกธุรกิจเส้นใยชนิดพิเศษ
  เรื่องราวของเส้นใยชนิดพิเศษ 3 ประเภทที่มีการพัฒนาขึ้นเร็วๆ นี้  คือ เส้นใยวิสคอสชนิดพิเศษที่สะท้อนรังสีอินฟราเรด การพัฒนาผ้าเส้นใยอะรามิดแบบใหม่เพื่อปกป้องชิ้นส่วนของภูเขาไฟที่พัฒนาขึ้นโดย Teijin และ OctaTM Neo เส้นใยหลากหลายชั้นที่พัฒนาโดย Teijin Frontier และมุมมองทางธุรกิจของตลาดเส้นใยชนิดพิเศษในช่วงระหว่างปี 2557 ถึง 2565 เรื่องราวของเส้นใยชนิดพิเศษ 3 ประเภทที่มีการพัฒนาขึ้นเร็วๆ นี้  คือ เส้นใยวิสคอสชนิดพิเศษที่สะท้อนรังสีอินฟราเรด การพัฒนาผ้าเส้นใยอะรามิดแบบใหม่เพื่อปกป้องชิ้นส่วนของภูเขาไฟที่พัฒนาขึ้นโดย Teijin และ OctaTM Neo เส้นใยหลากหลายชั้นที่พัฒนาโดย Teijin Frontier
 • นวัตกรรมการปั่นด้ายในอนาคต
  นวัตกรรมการปั่นด้ายในอนาคต
  การปั่นด้ายแบบโรเตอร์ในอนาคตของ Schlafhorst เทคโนโลยีการผลิตเส้นด้ายโดยตรงจากเยื่อไม้ของ Spinnova การปั่นด้ายสำ�หรับเส้นด้ายที่มีส่วนประกอบพอลิเมอร์ 2 ชนิดด้วยแนวทางใหม่จาก Oerlikon และเครื่องปั่นด้ายแบบวงแหวนรุ่นใหม่ Zinser 72 ที่ใช้พลังานน้อยลงถึง 66 เปอร์เซ็นต์จาก Saurer Zinser การปั่นด้ายแบบโรเตอร์ในอนาคตของ Schlafhorst เทคโนโลยีการผลิตเส้นด้ายโดยตรงจากเยื่อไม้ของ Spinnova และการปั่นด้ายสำหรับเส้นด้ายที่มีส่วนประกอบพอลิเมอร์ 2 ชนิดด้วยแนวทางใหม่จาก Oerlikon
 • เทรนด์ธุรกิจสิ่งทอทั่วโลก
  เทรนด์ธุรกิจสิ่งทอทั่วโลก
  ความคืบหน้าธุรกิจสิ่งทอทั่วโลก ทั้งข้อตกลงทางการค้าเสรีทวิภาคีระหว่างเวียดนามและสหภาพยุโรป การปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอของเกาหลีใต้เพื่อเพิ่มการแข่งขัน รวมทั้งการเติบโตของตลาดเคมีสิ่งทอ ตลาดเครื่องจักรสิ่งทอและตลาดสิ่งทอทางเทคนิคทั่วโลก ความคืบหน้าธุรกิจสิ่งทอทั่วโลก ทั้งการเติบโตของตลาดเคมีสิ่งทอ ตลาดเครื่องจักรสิ่งทอและตลาดสิ่งทอทางเทคนิคทั่วโลก
more >>
 
โรงงานเร่งปรับตัวรับแรงงานขาด
โรงงานเร่งปรับตัวรับแรงงานขาด
อุตสาหกรรมสิ่งทอเหลือแรงงานในระบบ 1.2 แสนคนจากเดิม 2 แสนคน ส่วนอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มเหลือ 4 แสนคน จาก 8 แสนคน   คุณสมศักดิ์ ศรีสุภรวาณิชย์ เจ้าของโรงงาน หจก. สุรัตนพัฒการทอ ยอมรับว่าแรงงานไทยทำงานเฉลี่ยในโรงงานสองปี จากนั้นมองหาอุตสาหกรรมอื่นที่มีรายได้สูงขึ้น
more >>
 
ตลาดเส้นใยสังเคราะห์โตต่อเนื่อง
การพัฒนาสินค้าของเส้นใยสังเคราะห์ไม่ใช่แค่ออกชื่อสินค้าใหม่ๆ ด้วยประเภทสินค้าที่มีอยู่หลากหลายแล้วในตลาด แต่รวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงขั้นตอนของการผลิตทั้งวงจรการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าของทั้งกระบวนการ  
more >>
 
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยเป็นอุตสาหกรรม sunset จริงหรือ?
ในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา คนไทยจะได้ยินข่าวคราวเกี่ยวกับการปิดตัวของโรงงานทอผ้า โรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า รวมถึงการย้ายฐานการผลิตเสื้อผ้าไปยังประเทศที่ยังมีค่าแรงต่ำกว่าไทย โดยเหตุผลที่มักจะกล่าวถึงคือ อุตสาหกรรมนี้เป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น เมื่อค่าแรงของไทยสูงขึ้นและแรงงานขาดแคลน ผู้ประกอบการจึงอยู่รอดยาก หรือการที่ประเทศหลักๆ ที่เป็นตลาดใหญ่ของไทยได้ยกเลิกการให้สิทธิพิเศษทางภาษี (GSP) สำหรับประเทศไทยซึ่งทำให้สินค้าไทยแข่งขันกับสินค้าที่มาจากประเทศที่ยังได้สิทธิทางภาษีนี้อยู่ได้ยากขึ้น ในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา คนไทยจะได้ยินข่าวคราวเกี่ยวกับการปิดตัวของโรงงานทอผ้า โรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า รวมถึงการย้ายฐานการผลิตเสื้อผ้าไปยังประเทศที่ยังมีค่าแรงต่ำกว่าไทย โดยเหตุผลที่มักจะกล่าวถึงคือ อุตสาหกรรมนี้เป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น เมื่อค่าแรงของไทยสูงขึ้นและแรงงานขาดแคลน ผู้ประกอบการจึงอยู่รอดยาก หรือการที่ประเทศหลักๆ ที่เป็นตลาดใหญ่ของไทยได้ยกเลิกการให้สิทธิพิเศษทางภาษี (GSP) สำหรับประเทศไทยซึ่งทำให้สินค้าไทยแข่งขันกับสินค้าที่มาจากประเทศที่ยังได้สิทธิทางภาษีนี้อยู่ได้ยากขึ้น
 • ไร้รอยต่อ

  ในช่วงหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ก็พบนโยบายพรรคหนึ่งกับคำว่า “ไร้รอยต่อ” ภาษาอังกฤษน่าจะใช้คำว่า “seamless” ซึ่งเป็นคำที่พบเห็นอยู่ในวงการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานบ่อย ๆ ถึงการประสานงานแบบไร้รอยต่อ ของการดำเนินธุรกิจ แนวคิดแบบนี้คล้าย ๆ กับการกำหนดรูปแบบในฝันไว้เพื่อให้เราก้าวไปให้ถึง เช่น แนวคิดของ “just in time” หรือ “ทันเวลาพอดี” จะพบว่าในปัจจุบันหรือในอนาคตอันใกล้นี้ก็ยังไม่มีใครทำได้แบบทันเวลาพอดีจริง ๆ ได้แค่เข้าใกล้รูปแบบในฝันไปทีละนิด ซึ่งช่วยให้เกิดความท้าทายและสนุกกับพัฒนาการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง รูปแบบองค์กรจึงต้องเป็นองค์กรที่กระตือรือล้น และกระหายการพัฒนา  

 • สมศักดิ์ ศรีสุภรวาณิชย์ สิ่งทอไทยจะยั่งยืน ถ้ายึดหลัก “แฟชั่นเทรนด์”

  ประธานสหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทย มั่นใจอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยยั่งยืน แต่ต้องนำหลักการทำธุรกิจ เพิ่มคำว่า “แฟชั่นเทรนด์”ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอควรศึกษาทุกเซกเมนต์ที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งสร้างทายาทธุรกิจไว้สานต่อกิจการ

more >>
 
 • Intertextile Shanghai Apparel Fabrics - Spring Edition 2017
  Intertextile Shanghai Apparel Fabrics - Spring Edition 2017
  งานแสดงสินค้า Intertextile Shanghai Apparel Fabrics - Spring Edition 2017 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้า National Exhibition and Convention Center (Shanghai) มีผู้แสดงสินค้า 3,341 รายจาก 26 ประเทศและภูมิภาค และผู้เข้าชมงาน 71,000 คนจาก 103 ประเทศทั่วโลกเลือกชมสินค้าและเจรจาธุรกิจ ซึ่งงานครั้งนี้จัดพร้อมกับงาน Yarn Expo, CHIC and PH Value  
 • ม.เกษมบัณฑิตและ TPQI จัดโครงการมาตรฐานวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
  ม.เกษมบัณฑิตและ TPQI จัดโครงการมาตรฐานวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน: TPQI) จัดทำโครงการมาตรฐานวิชาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เพื่อสอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ จึงได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2559 และ วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ โดยมีคณะรับรองจากสมาคมและผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ดังมีรายชื่อต่อไปนี้   1.คุณชาติชาย สิงหเดช              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 2.คุณปิลันธน์ ธรรมมงคล            ประธานสหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทย 3.คุณเกษม วชิระเจริญวงศ์          รองนายกสมาคมการพิมพ์สกรีนไทย 4.คุณคงเก่ง ประชากริช              สถาบันแฟชั่นและการออกแบบอาคาเดเมียร์ อิตาเลียน (ประเทศไทย) 5.คุณธำรงค์ สวัสดิ์วราห์กุล         บริษัทอุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด
 • 48th Hong Kong Fashion Week for Fall/Winter 2017
  48th Hong Kong Fashion Week for Fall/Winter 2017
  งานแสดงสินค้าแฟชั่น Hong Kong Fashion Week for Fall/Winter 2017 ครั้งที่ 48 ระหว่างวันที่ 16-19 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์แสดงสินค้า Hong Kong Convention and Exhibition Centre โดย Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) ภายใต้ธีมงาน "Hall of Games" พร้อมเพิ่มโซนใหม่ Fashionable Sportswear และ Denim & Casual Wear ได้ต้อนรับผู้เข้าชมกว่า 15,000 คนจาก 77 ประเทศทั่วโลกเข้าเยี่ยมชม เลือกหาซัพพลายเออร์ และเจรจาธุรกิจภายในงาน  
 • Intertextile Shanghai Apparel Fabrics Autumn 2016 Edition
  Intertextile Shanghai Apparel Fabrics Autumn 2016 Edition
  งาน Intertextile Shanghai Apparel Fabrics - Autumn 2016 ครั้งล่าสุดต้อนรับผู้เข้าชมงานกว่า 73,000 คน   งานครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ National Exhibition and Convention Center (Shanghai) ประเทศจีน โดย Messe Frankfurt (HK) Ltd, The Sub-Council of Textile Industry (CCPIT), และ China Textile Information Centre มีผู้ออกงานราว 4,551 รายจาก 29 ประเทศและภูมิภาคบนพื้นที่กว่า 260,000 ตารางเมตร ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ Fabrics, Fibres/yarns, Textile-related, Accessories, Lingerie Accessories, Fashion Accessories และจำนวนผู้เข้าชม 73,927 จาก 90 ประเทศและภูมิภาคที่เข้ามาเลือกชมสินค้า และเจรจาธุรกิจภายในงาน   73,927[1] buyers from over 90 countries and regions [1] Including those who registered for the concurrent Yarn Expo Autumn, PH Value and CHIC fairs, and also attended Intertextile Shanghai.
more >>